TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 07 Sierpnia 2020, 17:48
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Ziemia Święta

Żwioł życia i śmierci
ks. Krzysztof P. Kowalik
Żwioł życia i śmierci

Choć Egipcjanie nie mogli zbliżyć się do Hebrajczyków, to ci wręcz czuli ich oddech na swoich plecach. Jak długo będzie możliwy do zachowania dystans, jaki oddzielał ich od wojsk faraona? Przecież przed nimi rozciągała się tafla morza.

Od ciemności do światła
ks. Krzysztof P. Kowalik
Od ciemności do światła

Wszystko zaczęło się od spojrzenia, które Izraelici skierowali w stronę Egipcjan. Tym samym przestali patrzeć w kierunku ziemi obiecanej im przez Boga. Stracili ją z pola widzenia. Nie spoglądali także ku niebu, w stronę Boga. Od tego momentu zaczęli widzieć jedynie uzbrojonych żołnierzy.

Cofnąć się, aby iść naprzód - Dzieło biblijne im. Jana Pawła II
ks. Krzysztof P. Kowalik
Cofnąć się, aby iść naprzód - Dzieło biblijne im. Jana Pawła II

Po tej nocy wszystko wydawało się być oczywistym. Egipt stał się przeszłością, zamkniętym rozdziałem. Jego budowle i mieszkańcy pozostały za plecami maszerujących Hebrajczyków.

Spełniona obietnica
ks. Krzysztof P. Kowalik
Spełniona obietnica

Noc nazywana potem nocą Paschy przyniosła Izraelitom to, o czym śnili od pokoleń - spełnienie obietnic Boga. Tym razem jednak nie było to już tylko marzenie. Ruszali przecież w stronę ziemi, którą Pan obiecał Abrahamowi.

Noc Boga - Ziemia Święta
ks. Krzysztof P. Kowalik
Noc Boga - Ziemia Święta

Kiedy tym razem Mojżesz stanął przed starszyzną ludu, nie zapowiadał już kolejnej próby. Teraz przyszedł jako zwiastun zwycięstwa Boga nad potęgą faraona, zwycięstwa, którego skutkiem będzie wyzwolenie Hebrajczyków z niewoli.

Smak chleba ludzi wolnych
ks. Krzysztof P. Kowalik
Smak chleba ludzi wolnych

Mojżesz zapowiadał nastanie dla Izraelitów nowego czasu. Otwierała się przed nimi brama wolności. Przez nią wejdą do własnej ziemi. Nie będą w niej zdani na łaskę i niełaskę obcych. Tam będą mogli budować swe życie już nie jako niewolnicy, ale jako ludzie wolni.

Znak krwi baranka
ks. Krzysztof P. Kowalik
Znak krwi baranka

Wydarzenia , jakie miały się rozegrać tej nocy w Egipcie nie były jedynie jednym z kolejnych etapów życia tego narodu. One stanowiły przełom, radykalną zmianę. Od nich rozpoczynał się czas jego życia.

Noc rozdzielenia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Noc rozdzielenia

Zbliżał się nowy czas, czas wyznaczany przez pierwszą wiosenną pełnię księżyca. Kończyła się pora deszczy. Ziemię pokrywała świeża zieleń traw, zboże dojrzewało do żniw a pasterze wyprowadzali na wypas swe trzody, ciesząc się nowo narodzonymi jagniętami.

Zaskakujące polecenie
ks. Krzysztof P. Kowalik
Zaskakujące polecenie

Poszczególne znaki czynione przez Mojżesza na rozkaz Boga miały wskazywać na niezwykłą moc Boga. Spadały one na Egipt, jak krople na skałę. Upadek każdej z nich z osobna wydaje się w żaden sposób nie zaznaczać na twardym kamieniu...

Mrok poprzedzający wyzwolenie
ks. Krzysztof P. Kowalik
Mrok poprzedzający wyzwolenie

Egipt jeszcze nie podniósł się po zniszczeniach plagi szarańczy, gdy znów stał się świadkiem nowego znaku danego mu przez Boga. Był on reakcją na upór faraona i jego sprzeciw wobec Bożych planów.

Ku zniszczeniu
ks. Krzysztof P. Kowalik
Ku zniszczeniu

Jak daleko może sięgać zaślepienie człowieka? Jak głęboko może być osadzona w jego sercu pycha? Kolejne doświadczenia jakie spotykały faraona i Egipt odsłaniają niezgłębione obszary ludzkiego buntu względem Boga i Jego woli.

Bóg przenikający ludzkie serce
ks. Krzysztof P. Kowalik
Bóg przenikający ludzkie serce

Choć słowa Boga jakie przekazywał Mojżesz faraonowi docierały do jego uszu, to jednak nie było dla nich miejsca w jego sercu. Ono pozostawało twarde jak głaz. Władca trwał w swym uporze. Dlatego Bóg nakazał Mojżeszowi i Aaronowi dokonać kolejnego znaku.

Znaki przynależności
ks. Krzysztof P. Kowalik
Znaki przynależności

Kolejne spotkanie Mojżesza z faraonem miało miejsce o poranku, w chwili gdy egipski władca udał się nad wodę. Bóg znów posłał Mojżesza z wezwaniem do uwolnienia ludu Hebrajczyków z niewoli. Przypominał, że są oni Jego ludem i zostali powołani do tego, by Mu służyli.

Bezradność magów
ks. Krzysztof P. Kowalik
Bezradność magów

Boże wezwanie skierowane do faraona i znak jakiego dokonał Mojżesz pozostały bez echa. Faraon pozostał nieczuły i obojętny na słowa Boga. Jego serca nie poruszyła nawet trudna sytuacja ludu Egiptu, który był zmuszony szukać wody by zaspokoić swe pragnienie, gdyż woda Nilu nie nadawała się do picia. Nie mniej spotkanie Mojżesz

Znak krwi - dzieło biblijne im. Jana Pawła II
ks. Krzysztof P. Kowalik
Znak krwi - dzieło biblijne im. Jana Pawła II

Pierwsze spotkanie Mojżesza z faraonem nie przyniosło pożądanego owocu. Wprawdzie Mojżesz widział znak, jakiego dokonał na polecenie Boga, jednak znak ten nie wywołał spodziewanego efektu. Wiara Mojżesza po raz kolejny została poddana próbie.