TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 19 Września 2021, 22:16
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże

Słowo Boże 13 - 18 września
Nadesłane
Słowo Boże 13 - 18 września

1 Tm 2, 1-8; Ps 28; Łk 7, 1-10 Dać dobre świadectwo o drugiej osobie. W tej Ewangelii ta postawa starszyzny izraelskiej może być dla nas najtrudniejsza do zrealizowania.

Słowo Boże na każdy dzień (6-11 września)
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień (6-11 września)

Kol 1, 24-2,3; Ps 62; Łk 6, 6-11. Żyjemy w przedziwnych czasach, gdzie często wstydzimy się czynić dobro, a nie wstydzimy się czynić zła. 

Słowo Boże na niedzielę (5 września)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę (5 września)

Iz 35, 4-7a; Ps 146; Jk 2, 1-5; Mk 7, 31-37. Kościół doświadczony ostatnim rokiem dla niektórych z nas mógł stać się obcy. 

 

Słowo Boże na każdy dzień (30-4 września)
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień (30-4 września)

1 Tes 4, 13-18; Ps 96; Łk 4, 16-30. Słowa odczytywane przez Pana Jezusa z Księgi proroka Izajasza odnoszą się do Niego samego. 

Słowo Boże na niedzielę (29 sierpnia)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę (29 sierpnia)

Pwt 4, 1-2.6-8; Ps 15; Jk 1, 17-18.21b-22.27; Mk 7, 1-8a.14-15.21-23. Niejednokrotnie jesteśmy przerażeni ogromem zła, które „dzieje się” w tym świecie. I na ogół – niestety – doszukujemy się tego zła w innych ludziach. 

 

Słowo na każdy dzień (23-28 sierpnia)
Nadesłane
Słowo na każdy dzień (23-28 sierpnia)

Tes 1,1-5.8b-10; Ps 149; Mt 23,13-22. Właściwie możemy odetchnąć, ponieważ owe biada i ślepcy odnosi się do nauczycieli Pisma i faryzeuszy, czyli do przewodników duchowych. Czy na pewno?

Słowo Boże na niedzielę (22 sierpnia)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę (22 sierpnia)

Joz 24, 1-2a.15-17.18b; Ps 34; Ef 5, 21-32; J 6, 55.60-69. Liturgia XXI Niedzieli zwykłej skłania nas do refleksji na temat wierności. Pierwsza wierność, o której mówi Słowo to wierność Bogu. 

 

Słowo na każdy dzień (16-21 sierpnia)
Nadesłane
Słowo na każdy dzień (16-21 sierpnia)

Sdz 2,11-19; Ps 106; Mt 19,16-22. Czasami jest nam nietęgo, gdy usłyszymy od Jezusa co mamy zrobić. Podobnie było z młodzieńcem, który zachowywał przykazania i był po prostu dobry.

Słowo Boże na niedzielę 15 sierpnia
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 15 sierpnia

Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab; Ps 45; 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56 „Maryja Dziewica, która przy zwiastowaniu anielskim przyjęła sercem i ciałem Słowo Boże i dała światu Życie, jest uznawana i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela.

Słowo Boże na każdy dzień ( 9 - 14 sierpnia )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 9 - 14 sierpnia )

Oz 2, 16b.17b.21-22;  Ps 45; Mt 25, 1-13 Głos o nadchodzącym oblubieńcu dociera do wszystkich. Zarówno panny, które miały oliwę, jak i te, które jej nie miały, zbudziły się słysząc wołanie. Szybko jednak się okazało, że tylko część z nich będzie mogło wyjść naprzeciw panu młodemu i ostatecznie wziąć udział w przyjęciu weselnym.

Słowo Boże na niedzielę 8 sierpnia
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 8 sierpnia

1 Krl 19, 4-8; Ps 34; Ef 4, 30-5, 2; J 6, 41-51 Liturgia słowa XIX Niedzieli zwykłej rozpoczyna się od dramatycznej ucieczki proroka Eliasza przed królową Izebel. Jeszcze niedawno stał on oko w oko z 450 prorokami bożka Baala. 

 

Słowo Boże na każdy dzień ( 2 - 7 sierpnia )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 2 - 7 sierpnia )

Lb 11, 4b-15; Ps 81; Mt 14, 13-21 „Wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówił
modlitwę uwielbienia”.

Słowo Boże na niedzielę 1 sierpnia
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 1 sierpnia

Wj 16, 2-4.12-15; Ps 78; Ef 4, 17.20-24; J 6, 24-35 Jeżeli uważnie słuchamy Ewangelii w tym roku, to pewnie zdziwiło nas to, że w kolejne niedziele czytane były fragmenty Ewangelii według Świętego Marka, a tu nagle „wyskakuje” Ewangelia według Świętego Jana. 

Słowo na każdy dzień (26-31 lipca)
Nadesłane
Słowo na każdy dzień (26-31 lipca)

Syr 44, 1.10-15; Ps 132; Mt 13, 16-17. … do ziarnka gorczycy, do zaczynu… Jezus mówi w przypowieściach pokazując, że przygoda z Nim nie zaczyna się od  rzeczy wielkich.

 

Słowo Boże na niedzielę (25 lipca)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę (25 lipca)

2 Krl 4, 42-44; Ps 145; Ef 4, 1-6; J 6, 1-15. Czytania na XVII Niedzielę Zwykłą skupiają się wokół tajemnicy cudownego rozmnożenia chleba.