TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 25 Stycznia 2021, 18:05
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże

Słowo Boże na niedzielę 24 stycznia
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 24 stycznia

Jon 3, 1-5.10 Ps 25 1 Kor 7, 29-31 Mk 1, 14 -20 Śledząc karty Pisma Świętego można niejednokrotnie natrafić na zmaganie proroka. Niekoniecznie musiało ono dotyczyć walki z kimś z zewnątrz. W wielu przypadkach była to walka wewnętrzna, a ściślej mówiąc walka z samym sobą. 

Słowo Boże na każdy dzień ( 18 - 23 stycznia)
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 18 - 23 stycznia)

W religijności możemy coś robić tylko dlatego, że taki jest zwyczaj, tak robią inni, tego się od nas wymaga. Wtedy intencje religijności nie są czyste i proste.

Słowo Boże na niedzielę 17 stycznia
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 17 stycznia

1 Sm 3, 3b-10.19 Ps 40 1 Kor 6, 13c-15a.17-20 J 1, 35-42 „(To wam oznajmiamy), co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione - oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna” (1J 1, 1-4).

Słowo Boże na każdy dzień ( 11 - 16 stycznia)
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 11 - 16 stycznia)

Słowo Boże na każdy dzień ( 11 - 16 stycznia)
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Słowo na niedzielę 10 stycznia
ks. Łukasz Pondel
Słowo na niedzielę 10 stycznia

Iz 55, 1-11; Ps: Iz 12; 1 J 5, 1-9; Mk 1, 7-11Żyjemy w czasach, kiedy nieraz mówi się: „nie ma nic za darmo”. Patrząc z perspektywy dzisiejszej, słowa z pierwszego czytania mogą wydawać się trudne do zrozumienia, gdyż Bóg mówi: „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko!” (Iz 55, 1).

Słowo na kazdy dzień (4 - 9 stycznia)
Nadesłane
Słowo na kazdy dzień (4 - 9 stycznia)

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”.
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.

Słowo Boże na niedzielę, 3 stycznia
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę, 3 stycznia

Syr 24, 1-2.8-12; Ps 147B; Ef 1, 3-6.15-18; J 1, 1-18 „Gdy wszystko było pogrążone w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu dosięgła połowy drogi, wszechmocne Słowo Twoje, Panie, zstąpiło z nieba, z królewskiego tronu”. To są słowa antyfony na wejście z dzisiejszej Mszy Świętej. Mamy więc „milczenie” i „połowę nocy”, czyli „ciszę” i „ciemność”. I w tę „ciszę” oraz „ciemność” zstępuje „wszechmocne Słowo Boże”, Jezus Chrystus.

Słowo Boże na kazdy dzień (12 - 19 grudnia)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na kazdy dzień (12 - 19 grudnia)

Iz 61, 1-2a. 10-11; Ps: Łk 1; 1 Tes 5, 16-24; J 1, 6-8.19-28 Słowo Boże dzisiejszej niedzieli jest przepełnione duchem świadectwa, jakie charakteryzowało pierwszych chrześcijan. Dawać świadectwo, że Jezus jest Synem Bożym w czasach rzymskich kończyło się śmiercią. Przyznać się do Jezusa jeszcze kiedy chodził po ziemi było równoznaczne z opuszczeniem synagogi.

Słowo Boże na kazdy dzień (6 - 12 grudnia)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na kazdy dzień (6 - 12 grudnia)

Iz 40, 1-5.9-11; Ps 85; 2 P 3, 8-14; Mk 1, 1-8 „Głos się rozlega: «Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały»” (Iz 40, 3-5).

Słowo Boże na każdy dzień (29 listopada - 5 grudnia)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na każdy dzień (29 listopada - 5 grudnia)

Ty, Panie, jesteś naszym ojcem, odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa.

Słowo Boże na każdy dzień (22 - 28 listopada)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (22 - 28 listopada)

Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.

Słowo Boże na każdy dzień (15 - 21 listopada)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na każdy dzień (15 - 21 listopada)

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie umkną.

Słowo Boże na każdy dzień (8 - 14 listopada)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (8 - 14 listopada)

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich.

Słowo Boże na każdy dzień (1 - 7 listopada)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (1 - 7 listopada)

Żydzi uważali, że Tora (Prawo żydowskie zawarte w pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu) zawiera 613 przykazań (micwot), w tym 248 pozytywnych przykazań (rób to) i 365 negatywnych (nie rób). Trudno było się w tym wszystkim połapać. Poza tym jak zachować wszystkie te przykazania? Czy w związku z tym można było osiągnąć zbawienie?

Słowo Boże na każdy dzień (25 - 31 października)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (25 - 31 października)

Żydzi uważali, że Tora (Prawo żydowskie zawarte w pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu) zawiera 613 przykazań (micwot), w tym 248 pozytywnych przykazań (rób to) i 365 negatywnych (nie rób). Trudno było się w tym wszystkim połapać. Poza tym jak zachować wszystkie te przykazania? Czy w związku z tym można było osiągnąć zbawienie?