TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 11 Kwietnia 2021, 09:12
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże

Słowo Boże na niedzielę, 11 kwietnia
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę, 11 kwietnia

„Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni” (modlitwa z Mszy Świętej z II Niedzieli Wielkanocnej). Dz 4, 32-35; Ps 118; 1 J 5, 1-6; J 20, 19-31

Słowo Boże na każdy dzień ( 5 - 10 kwietnia )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 5 - 10 kwietnia )

Świat, który nie chce przyjąć prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest pełen kłamstw, hipokryzji i bojaźni przed kłopotami. To świat pełen zmagań i wielu trudności, który przekłada się na życie w lęku przed samym sobą.  Dz 2, 14.22b-32; Ps 16; Mt 28, 8-15

Słowo Boże na niedzielę, 4 kwietnia
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę, 4 kwietnia

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem dla chrześcijanina. Wydarzenia opisywane w dzisiejszej liturgii są nacechowane wieloraką ingerencją Boga. Owa cudowność, a także pokora Boga, dają się odczuć od pierwszych liter czytań.  Dz 10, 34a.37-43; Ps 118;  Kol 3, 1-4; J 20, 1-9

Słowo Boże na każdy dzień (29 marca -3 kwietnia)
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień (29 marca -3 kwietnia)

Iz 42, 1-7; Ps 27; J 12, 1-11 Cena olejku nardowego była zawrotna. Funt tego produktu kosztował równowartość rocznego wynagrodzenia. Można było za to kupić i dokonać wiele. Maria poświęciła to dla Jezusa z miłością i czcią.

Słowo Boże na niedzielę 28  marca
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 28 marca

Iz 50, 4-7; Ps 22; Flp 2, 6-11; Mk 14, 1-15,47 Rozpoczynamy Wielki Tydzień. I rozpoczynamy go od mocnego uderzenia MĘKI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA według św. Marka. Ale ja chciałbym sięgnąć do początków, a dokładniej do Księgi Bereszit, czyli Początków (tak w języku hebrajskim nazywa się Księgę Rodzaju). Pamiętamy, że pierwsi ludzie, którym Pan Bóg dał raj, cieszyli się darem nieśmiertelności, mogli rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. Czego chcieć więcej? 

Słowo Boże na niedzielę 21 marca
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 21 marca

Jr 31, 31-34; Ps 51; Hbr 5, 7-9; J 12, 20-33 Ludzkie serce jest w stanie wiele znieść. Przekonaliśmy się o tym wielokrotnie. Ile było momentów, kiedy jedyne to, co pozostało to poddać sie. Jednak wola życia była silniejsza. Jeżeli nasze serce jest w stanie tak wiele przyjąć, to co dopiero Boże serce?

Słowo Boże na każdy dzień ( 15 - 20  marca )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 15 - 20 marca )

Iz 65, 17-21; Ps 30; J 4, 43-54 „Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina”.
Ciągle czekamy na jakieś znaki. Źle nam, czekamy na lepsze, chorujemy i czekamy, może lada dzień będzie lepiej. A Bóg wyraźnie nam mówi, będą lepsze czasy…, a my z uporem maniaka ciągle czegoś pragniemy, ciągle na coś czekamy.

Słowo Boże na niedzielę 14 marca
Mikołaj Kapusta
Słowo Boże na niedzielę 14 marca

2 Krn 36, 14-16.19-23; Ps 137; Ef 2, 4-10; J 3, 14-21 Lubię patrzeć na liturgię słowa kolejnych niedziel, jak na drogę, którą prowadzi nas Bóg. Czasami może się wydawać, że te niedziele nie są ze sobą zbyt „szczęśliwie” połączone. Jednak Pan Bóg wie, co robi, i przez Kościół daje właśnie takie, a nie inne słowo.

Słowo Boże na każdy dzień ( 8 - 13  marca )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 8 - 13 marca )

2 Krl 5, 1-15a; Ps 42; Łk 4, 24-30 „Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze”.
Tylko jedno zdanie, a wyraża pragnienie każdego z nas. Jaką Bóg ma twarz?

Słowo Boże na niedzielę 7 marca
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 7 marca

Wj 20, 1-17; Ps 19; 1 Kor 1,22-25; J 2,13-25 Pan Bóg, w czytaniach przewidzianych na III Niedzielę Wielkiego Postu, stawia przed nami to, co stanowi fundament życia chrześcijańskiego (por. Wj 20, 1-17). Dekalog to nie tylko wiedza, o tym co wolno, a czego nie wolno, ale to również pytanie siebie: czy swoim życiem i postępowaniem zbliżam się do Boga?

Słowo Boże na każdy dzień ( 1 - 6  marca )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 1 - 6 marca )


„Nie sądźcie..; nie potępiajcie..; odpuszczajcie...”. Dn 9, 4b-10; Ps 79; Łk 6, 36-38

Słowo Boże na niedzielę 28  lutego
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 28 lutego

Kiedy patrzymy na Ewangelie Wielkiego Postu, to można by pomyśleć, że Kościół prowadzi nas dziwnymi drogami.  Rdz 22, 1-2.9-13.15-18; Ps 116B; Rz 8, 31b-34; Mk 9, 2-10

Słowo Boże na każdy dzień ( 22 - 27  lutego )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 22 - 27 lutego )

1 P 5, 1-4; Ps 23; Mt 16, 13-19 Piotr jako pierwszy z Apostołów otrzymał dwie szczególnie wielkie łaski. Był on pierwszym uczniem, który uwierzył w boskość Jezusa i tę swoją wiarę wyznał w obecności pozostałych uczniów.

Słowo Boże na niedzielę 21  lutego
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 21 lutego

Liturgia pierwszej niedzieli Wielkiego Postu skupia nasz wzrok na tajemnicy Bożego przymierza, które za każdym razem, kiedy Bóg zawierał z człowiekiem, było obietnicą miłości. Pierwszym, jakie odnotowało Pismo Święte było przymierze z Noem, nazywane inaczej przymierzem noahickim. Jego fragment odnajdujemy w pierwszym czytaniu:  Rdz 9, 8-15; Ps 25; 1 P 3, 18-22; Mk 1, 12-15

Słowo Boże na każdy dzień ( 15 - 20 lutego )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 15 - 20 lutego )

Rdz 6, 5-8; 7,1-5.10; Ps 29; Mk 8, 14-21 Wtedy przykazał swoim uczniom: „Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!”. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba.