TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 08 Maja 2021, 01:03
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Rok Życia Konsekrowanego

Bogactwo Kościoła - Rok życia konsekrowanego
Bogactwo Kościoła - Rok życia konsekrowanego

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej- Idźcie i miłością swoją rozpalajcie świat. Spalajcie się dla sprawy Chrystusa - powiedział o. Ignacy Posadzy, założyciel zgromadzenia, które posługuje także w naszej diecezji - w Ostrowie Wielkopolskim.Zrodziło się ono z inspiracji kard. Augusta Hlonda, założ

Ubogie Bogactwo życie za klauzurą
Arleta Wencwel
Ubogie Bogactwo życie za klauzurą

Założycielka tego zgromadzenia przeszła do historii jako pierwsza kobieta, która napisała regułę dla swojego zakonu, zatwierdzoną przez Kościół. Pozostawiła po sobie pisma i stała się żywą Regułą.

Po prostu dom
Renata Jurowicz
Po prostu dom

W Broniszewicach sąsiadują ze sobą klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Dominika i Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży. Tam dominikanki realizują swój charyzmat, w który wpisana jest opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi.

Posłał mnie głosić Ewangelię ubogim (Łk 4,18) - ojcowie redemptoryści
Arleta Wencwel
Posłał mnie głosić Ewangelię ubogim (Łk 4,18) - ojcowie redemptoryści

Za przykładem swoich poprzedników redemptoryści pragną kontynuować współpracę z Chrystusem Odkupicielem, aby dzięki twórczej wierności i charyzmatowi św. Alfonsa oraz dziedzictwu św. Klemensa ofiarnie służyć ludziom najbardziej opuszczonym i ubogim.

Ukryte przed światem
Anika Nawrocka
Ukryte przed światem

W Błaszkach posługują cztery siostry obliczanki. Nie noszą habitów, niektórzy mieszkańcy długo nie wiedzieli nawet, że w ich miasteczku jest takie Zgromadzenie. Choć mają być ukryte, odważnie wychodzą do ludzi, by głosić Jezusa i wynagradzać za grzechy świata swoją pracą i modlitwą.

Wszystko przez Serce Maryi -  Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
Arleta Wencwel
Wszystko przez Serce Maryi - Zgromadzenie Sióstr Felicjanek

Bezgraniczna miłość Boga objawiająca się w wiernym pełnieniu Jego woli, służeniu potrzebującym z poświęceniem i gotowością oraz trosce o zbawienie wszystkich ludzi - to cele Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

Z miłości do Boga
Anika Nawrocka
Z miłości do Boga

Nie brakuje ludzi starszych i chorych, którzy są samotni lub opuszczeni przez najbliższych, a na ośrodki opieki społecznej mają za małe renty, czy emerytury. Właśnie do takich osób wychodzą siostry antoninki z Mirkowa, jeśli jest taka możliwość, zabierają chorego do „Domu dobrych serc”.

Córki Najświętszych Serc - rok życia konsekrowanego
Renata Jurowicz
Córki Najświętszych Serc - rok życia konsekrowanego

Pierwsze siostry znane nam jako doroteuszki przyjechały do Kalisza prosto z Włoch. To właśnie tu powstał ich pierwszy klasztor w Polsce. Teraz siostry prowadzą świetlicę socjoterapeutyczną i nie tylko.

Pilna praca z Maryją dla Kościoła i ludzi
Arleta Wencwel
Pilna praca z Maryją dla Kościoła i ludzi

Nadprzyrodzone umiłowanie pracy i niezwykła w niej pilność. Praca tak pojęta ma stać się dla nas środkiem własnego uświęcenia, ubogacenia osobowości i współdziałaniem ze Stwórcą w doskonaleniu świata - w tych słowach streszcza się posługa sióstr wspólnej pracy.

Potrzebni świadkowie wiary
Arleta Wencwel
Potrzebni świadkowie wiary

Sobór Watykański II stwierdził, że choć stan życia konsekrowanego nie jest częścią hierarchicznej struktury Kościoła, to należy on jednak do jego życia i świętości. I rzeczywiście trudno sobie dzisiaj wyobrazić Kościół bez osób zakonnych, członków instytutów świeckich, konsekrowanych dziewic i wdów.

Oddane najsłabszym
Anika Nawrocka
Oddane najsłabszym

Cztery gałęzie sióstr służebniczek pomagają najmłodszym dzieciom, głodnym i bezdomnym oraz chorym. Troszczą się przy tym o edukację młodzieży i ocalenie pamięci o przeszłości - także poza granicami Polski. W Pleszewie posługuje 48 służebniczek wielkopolskich.

Uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju?
Arleta Wencwel
Uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju?

Prowadzenie życia i działalności we wspólnocie, praktykowanie ubóstwa i zajmowanie „mniejszej” pozycji w społeczeństwie oraz prowadzenie duszpasterstwa i apostolstwa przez duże wspólnoty to cecha charakterystyczna dla Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Innych uszczęśliwiać - Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Renata Jurowicz
Innych uszczęśliwiać - Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Siostry elżbietanki łączą w swoim życiu miłość Boga i bliźniego, która przyjmuje konkretny kształt pomocy chorym, dzieciom i młodzieży. W Ostrowie Wielkopolskim są obecne już od ponad 130 lat i prowadzą ośrodek wychowawczy i nie tylko.

Całkowicie oddani nauczaniu
Anika Nawrocka
Całkowicie oddani nauczaniu

Ich biały kołnierzyk z charakterystycznymi wyłogami może kojarzyć się ze strojem duchownych ewangelickich, stąd czasem mogą wynikać pomyłki. Ale to nie jedyny powód, dla którego bracia szkolni są zgromadzeniem zakonnym jedynym w swoim rodzaju. W Uszycach posługuje czterech braci szkolnych.

Karmelitanki - Duchowe córki Góry Karmel i Świętej Teresy z Avila
Arleta Wencwel
Karmelitanki - Duchowe córki Góry Karmel i Świętej Teresy z Avila

Pod koniec XIX wieku powstał karmelitański klasztor we Lwowie, z którego wywodzi się kaliska wspólnota na Niedźwiadach. By bliżej poznać życie sióstr, których na co dzień nie spotkamy na ulicy, a nawet w kościele, udaliśmy się do klasztoru na rozmowę.