TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 20 Października 2021, 15:31
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Liturgia

Wśród robotników Włocławka
ks. Piotr Jaroszkiewicz
Wśród robotników Włocławka

Prymas Tysiąclecia model dynamicznej, wręcz ofensywnej, obecności Kościoła w przestrzeni publicznej, który stał się później główną cechą epoki jego przewodzenia katolikom w Polsce przyswajał sobie w ciągu lat posługi dla ruchu związkowego we Włocławku. To wtedy kroczył na czele robotników w pochodach, wstawiał się za nimi u pracodawców, pomagał bezrobotnym, uświadamiał swoim słuchaczom ich godność, uczył orientacji w zdominowanym przez sprzeczne doktryny świecie.

Słowo uobecniające zbawcze czyny Jezusa
ks. Andrzej Antoni Klimek
Słowo uobecniające zbawcze czyny Jezusa

?Należy zauważyć, że każda czynność liturgiczna ze swojej natury jest przesycona Pismem Świętym. Konstytucja Sacrosanctum concilium podkreśla, iż „Pismo Święte ma doniosłe znaczenie dla sprawowania liturgii. Z niego bowiem pochodzą czytania, które wyjaśnia się w homilii, oraz psalmy przeznaczone do śpiewu. Z niego c

Żywe jest słowo Boże i skuteczne
ks. Dariusz Kwiatkowski
Żywe jest słowo Boże i skuteczne

Sobór Watykański II przywrócił właściwe miejsce liturgii słowa Bożego. W tej części każdej celebracji liturgicznej w centrum jest zawsze osoba Jezusa - Boga przemawiającego do ludu, a tym samym aktualizującego tajemnice odkupienia i zbawienia oraz wzywającego do szukania i wypełniania woli Ojca. Podczas celebracji liturgi

Nieustanna obecność Słowa Bożego w Kościele
ks. Dariusz Kwiatkowski
Nieustanna obecność Słowa Bożego w Kościele

Chrystus po swoim Wniebowstąpieniu pozostał ze swoimi uczniami na różne sposoby. On jest nieustannie obecny w swoim Kościele: w osobie kapłana, który przewodniczy naszej liturgii, w znakach sakramentalnych, w głoszonym słowie Bożym i zgromadzonej wspólnocie. Benedykt XVI w swojej Adhortacji apostolskiej Verbum Domini ba

Kościół strażnikiem właściwej interpretacji słowa Bożego - felieton
ks. Dariusz Kwiatkowski
Kościół strażnikiem właściwej interpretacji słowa Bożego - felieton

Niekiedy można spotkać ludzi, którzy próbują interpretować Pismo Święte według zasad określonych przez samych siebie. Prowadzi to najczęściej do bardzo dziwnych i tym samym błędnych interpretacji. Święty Piotr w swoim liście pisze: „To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla pry

Głosić Ewangelię wszędzie i wszystkim
ks. Dariusz Kwiatkowski
Głosić Ewangelię wszędzie i wszystkim

Liturgia

Zaangażowanie w świecie odpowiedzią na przyjęcie Słowa Bożego
ks. Dariusz Kwiatkowski
Zaangażowanie w świecie odpowiedzią na przyjęcie Słowa Bożego

Głoszenie Ewangelii prowadzi w naturalny sposób do zaangażowania się chrześcijanina w życie świata. Cały świat jest obszarem głoszenia Ewangelii. Chrześcijanie nie są oderwani od tego świata, żyją w nim i dlatego głosząc Dobrą Nowinę w sposób czynny angażują się w jego życie i funkcjonowanie. W adhortacji Verbum

Komu głosić Ewangelię?
ks. Dariusz Kwiatkowski
Komu głosić Ewangelię?

Liturgia

Słowo Boże w służbie ewangelizacji - liturgia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Słowo Boże w służbie ewangelizacji - liturgia

Dzisiaj z pewnością są jeszcze takie miejsca na kuli ziemskiej, gdzie ludzie nie słyszeli Dobrej Nowiny o Jezusie. One domagają się ewangelizacji. Papież Benedykt XVI mając świadomość istnienia takich miejsc, zauważa również, że nowej ewangelizacji potrzebują kraje, które kiedyś były chrześcijańskimi. Te kraje dzię

Wszyscy ochrzczeni powołani do głoszenia Ewangelii - liturgi
ks. Dariusz Kwiatkowski
Wszyscy ochrzczeni powołani do głoszenia Ewangelii - liturgi

Mając świadomość, że cały Kościół jest misyjny, Ojciec Święty wskazuje pewne grupy wiernych, od których wymaga się większego zaangażowania w dziele głoszenia Dobrej Nowiny. Niewątpliwie jest to przede wszystkim zadanie biskupów i prezbiterów. Oni powinni być pierwszymi głosicielami Ewangelii. Zadanie to

Kościół głosi Chrystusa całemu światu - liturgia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Kościół głosi Chrystusa całemu światu - liturgia

Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej adhortacji Verbum Domini przypomina co powinno być głównym tematem chrześcijańskiego świadectwa misyjnego przepowiadania. Kościół nieustannie winien głosić światu Logos nadziei.

Głoszenie słowa Bożego istotą misji Kościoła - liturgia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Głoszenie słowa Bożego istotą misji Kościoła - liturgia

Podstawowym znakiem w stosunkach międzyludzkich i w stosunkach między Bogiem i człowiekiem jest słowo. Funkcją słowa jest nawiązywanie łączności między mówiącym i słuchającym. Słowo Boże dociera do zgromadzenia wiernych za pośrednictwem systemu dźwięków i kojarzonych z nimi znaczeń, które stanowią słowa lu

Idźcie i głoście? - liturgia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Idźcie i głoście? - liturgia

Liturgia

Kościół uzdrawiający objawia miłosierdzie Boga - Liturgia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Kościół uzdrawiający objawia miłosierdzie Boga - Liturgia

Zmartwychwstały Chrystus kontynuuje swą misję zbawczą w Kościele. Swoje zbawcze dzieło realizował najpierw przez powołanych przez siebie Apostołów oraz ich następców, którymi są wszyscy biskupi.

Przygotowanie do chrztu jako przygotowanie do Komunii św.
ks. Dariusz Kwiatkowski
Przygotowanie do chrztu jako przygotowanie do Komunii św.

W zależności od wieku kandydata, następuje różny sposób przygotowania do sakramentu chrztu. W pierwszej grupie wiekowej (do 7 roku życia) w rzeczywistości przygotowywani są rodzice dziecka i chrzestni. W drugiej (od 7 do 14 roku życia) przygotowywani są młodzieńcy pod kierunkiem rodziców i chrzestnych.