TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 10 Sierpnia 2020, 14:11
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Ziemia Święta

Nierozpoznany znak
ks. Krzysztof P. Kowalik
Nierozpoznany znak

Misja Mojżesza miała opierać się nie tylko na słowach. Przecież czasem one nie wystarczają, by kogoś do czegoś przekonać. Na dworze faraona z pewnością pojawiali się różni ludzie przedstawiający mu swoje prośby i sprawy. Niewątpliwie byli i tacy, którzy powoływali się na czczone przez nich bóstwa, czy przedst

Moc słabego Słowa
ks. Krzysztof P. Kowalik
Moc słabego Słowa

Bóg ponawiając swe wezwanie skierowane do Mojżesza polecił, aby ten przekazał Jego słowa faraonowi. Jeszcze raz Mojżesz miał stawić się przed egipskim królem.

Czas sprzeciwu
ks. Krzysztof P. Kowalik
Czas sprzeciwu

Słowa Boga, jakie Mojżesz przekazał faraonowi spotkały się z oporem i sprzeciwem. Egipski władca uważał lud Izraela za swoją własność. Dlatego Mojżesza uznał za buntownika. Jako przyczynę jego prośby uznał lenistwo ludzi, którzy chcieli porzucić swą pracę.

Pierwsze spotkanie z faraonem
ks. Krzysztof P. Kowalik
Pierwsze spotkanie z faraonem

Spotkanie Mojżesza i Aarona ze starszyzną ludu oraz pozostałymi Izraelitami zwiastowało sukces. Naród uwierzył słowom Mojżesza, uwierzył Bogu. Tym samym w ich sercach budziła się nadzieja na odzyskanie wolności.

Pierwszy krok w stronę wolności
ks. Krzysztof P. Kowalik
Pierwszy krok w stronę wolności

Na pustyni podczas wędrówki Mojżesza ku ziemi egipskiej rozegrało się niezwykłe i tajemnicze wydarzenie. Do dziś jego opis stanowi zagadkę dla czytających i komentujących tekst opisujący tę historię. Wszystko wydarzyło się podczas nocy.

Idąc za słowem
ks. Krzysztof P. Kowalik
Idąc za słowem

Misja, jaką Mojżesz otrzymał od Boga, przypomniała mu o jego pochodzeniu. Po raz kolejny musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest. Wcześniej znaczna część jego życia upłynęła na dworze egipskim.

Opór Mojżesza
ks. Krzysztof P. Kowalik
Opór Mojżesza

To, co zapowiadał Bóg było piękne i niezwykłe, ale jednocześnie sprawiało wrażenie czegoś, co jest nieprawdopodobne. On swą mocą miał sprawić, że faraon wypuści lud Izraela z niewoli.

Plan Boga
ks. Krzysztof P. Kowalik
Plan Boga

Spotkanie Mojżesza z Bogiem wiązało się z misją jaką Bóg wyznaczył Mojżeszowi: miał stać się narzędziem w ręku Boga, posłużyć sprawie wymierzenia przez Boga sprawiedliwości i uwolnienia Jego ludu. Cierpienie jakie Egipcjanie zadawali Hebrajczykom przebrało swą miarę.

Tajemnica imienia Boga
ks. Krzysztof P. Kowalik
Tajemnica imienia Boga

Zadanie, jakie Bóg wyznaczył Mojżeszowi było jednoznaczne: został posłany, aby uwolnić Izraelitów. Wzywając go do tego dzieła Bóg obiecał, że pójdzie razem z nim. Pozostawał tylko jeszcze jedna kwestia: lud Izraela. Czy jeszcze pamiętali Mojżesza?

Niemożliwa misja - dzieło biblijne im. Jana Pawła
ks. Krzysztof P. Kowalik
Niemożliwa misja - dzieło biblijne im. Jana Pawła

Spotkanie Mojżesza z Bogiem niosło ze sobą coś więcej niż tylko wskazanie na Bożą obecność. Bóg podczas tego niezwykłego objawienia przypomniał imiona Abrahama, Izaaka i Jakuba. Za nimi kryły się obietnice potomstwa i ziemi. Mojżesz widział swój naród.

Spotkanie które zmieniło wszystko
ks. Krzysztof P. Kowalik
Spotkanie które zmieniło wszystko

Kolejne dni Mojżesza wyznaczał rytm życia rodzinnego. Został pasterzem. Codziennie wyprowadzał stada swego teścia Jetry (tak jedna z biblijnych tradycji nazywa Reuela, ojca Sefory) na pustynne pastwiska.

Odnaleziona - potomkowie Józefa
ks. Krzysztof P. Kowalik
Odnaleziona - potomkowie Józefa

Wschodnią granicę Egiptu stanowiła potężna pustynia Sahary. Miejsce, na którym groziła pewna śmierć. Dlatego Mojżesz wybrał przeciwny kierunek dla swej ucieczki. Jego droga poprowadziła na południowy zachód.

Droga do nikąd
ks. Krzysztof P. Kowalik
Droga do nikąd

Imię Mojżesza niesie w sobie pewną tajemnicę. Biblia wskazuje okoliczności jego nadania i osobę, która to imię wymyśliła - księżniczkę egipską. Wydobycie chłopca z wody potraktowała ona jako jego narodziny. Wtedy Mojżesz narodził się powtórnie, uniknął śmierci, jaka mogła go spotkać z rąk Egipcjan. Jego życie

Wydobyty z wody - potomkowie Józefa
ks. Krzysztof P. Kowalik
Wydobyty z wody - potomkowie Józefa

Na drodze dzieła zbawienia, jakiego Bóg pragnął dokonać poprzez Mojżesza pojawiła się kolejna kobieta. Tym razem była to córka faraona. Przyszła nad rzekę w towarzystwie swoich służących. Chciała się wykąpać.

Skrzynia chroniąca życie
ks. Krzysztof P. Kowalik
Skrzynia chroniąca życie

Symbol wody w Biblii wiąże się z początkiem świata i ludzkiego życia. To nad bezmiarem wód unosił się duch Boga, by zapanować nad nim i wyprowadzić zeń ład wszechświata.