TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 16 Września 2021, 17:56
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Klucz do teologii

Specjalizacja w teologii
Specjalizacja w teologii

Choć już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, a później w średniowieczu wielcy teologowie tworzyli niejako traktaty dotyczące poszczególnych zagadnień, to zazwyczaj w ich wypowiedziach możemy zauważyć dużą wszechstronność. W nowożytnych czasach ze względu na różne aktualne potrzeby wyodrębniły się poszczeg

Po co teologia?
Po co teologia?

Wydaje się, że w świecie, gdzie zabiega się o to, by ufać tylko rozumowi i temu, co poznawalne przez ludzkie zmysły, wiara w to, co niewidzialne i nieweryfikowalne przez nauki przyrodnicze jest swoistym ciemnogrodem. W takim klimacie przychodzi dziś żyć w codzienności nam ludziom wierzącym. Coraz częściej spotykamy się z odważnymi wy

Papież jest nieomylny?
Papież jest nieomylny?

Coraz częściej przekonuje się nas, że mamy być wyrozumiali dla księży, bo to ludzie tacy sami, jak my, choć szczególnie przez Boga wybrani. Nie powinniśmy więc odchodzić od Kościoła, gdy widzimy ludzkie słabości księży, czy biskupów, bo to przecież naturalne. I rzeczywiście tak jest, kapłani i biskupi czynią wiele

Bóg czy człowiek?
Bóg czy człowiek?

Często można spotkać się z pytaniem: ile jest dogmatów wiary w Kościele? Tak naprawdę, nie ma konkretnego dokumentu będącego spisem takich prawd wiary. Wyjątkiem jest Katechizm Kościoła Katolickiego, który podstawowe dogmaty omawia. Dlatego od pytania: ,,Ile?” ważniejsze są pytania: ,,Jakie niosą w sobie treści? J

Kreacjonizm
Kreacjonizm

Zagadnienie stworzenia świata oraz problem określenia początku zaistnienia kosmosu, należą do najbardziej interesujących i bardzo często podejmowanych, zarówno na płaszczyźnie nauk empirycznych, jak i teologicznych. Wydaje się, że w XXI w. rozziew między fizyką i biologią a filozofią i teologią, nieco się zmniejszył, choć

Wniebowzięcie
Wniebowzięcie

Wydaje się, że niebo nie znajduje się na pierwszym miejscu listy „rzeczy”, których ludzie najbardziej pragną. Gdyby mogli wybrać między pójściem do nieba a pozostaniem w świecie doczesnym, wybraliby zapewne to drugie. Skoro jednak śmierć jest nieunikniona, niektórzy ludzie szukają informacji o niebie i pr

Charyzmaty
Charyzmaty

Duch Święty, którego otrzymaliśmy w sakramencie chrztu, swoich darów udziela każdemu tak, jak chce (por. 1 Kor 12, 11); obdarza cały Kościół łaskami i darami zarówno w sferze modlitwy, jak i w sferze działania. Ową sferą działania są charyzmaty, które również otrzymują świeccy, aby wypełnia

Co to jest łaska?
Co to jest łaska?

Jest czymś zupełnie niemożliwym nawet dotknięcie rzeczywistości łaski, w tekście tak krótkim, jak ten i dlatego nie jest jego celem podanie definicji łaski. Spróbujmy jednak spojrzeć na to, czym jest łaska z innej perspektywy, bowiem pełniejszy sens słowa „łaska” odkryć będziemy mogli wtedy, gdy uwolnimy je

Co to jest eschatologia?
Co to jest eschatologia?

W czasie Wielkiego Postu wielu katolików modli się nabożeństwem Drogi krzyżowej czy Gorzkich żali. Uczestniczący w nich wierni uświadamiają sobie, że każdy człowiek doświadczy niezgłębionej tajemnicy śmierci swojego ciała. Nawet Jezus Chrystus umarł, a Jego ciało zostało złożone do grobu. Okres Wielkiego Postu pomaga nam

Mistyka
Mistyka

Termin „mistyka” jest obecny w różnych religiach, ale nie oznacza tego samego co w chrześcijaństwie. Teologia chrześcijańska łączy go bowiem z wiarą w Boga osobowego i pozwalającego się doświadczyć w życiu człowieka. W chrześcijaństwie mistyka postrzegana jest przede wszystkim jako dar, w sposób wolny udzie

Apokryfy
Apokryfy

Co jakiś czas, media informują o odkryciu jakiegoś starożytnego tekstu, który stoi w sprzeczności z teologią katolicką i Tradycją Kościoła. Ludzie wrogo nastawieni do chrześcijaństwa przekonują, że Kościół specjalnie ukrył jakieś wczesnochrześcijańskie pismo, ponieważ jego treść jest sprzeczna z aktualną prakty

Epikleza
Epikleza

Ma swoje miejsce w celebrowaniu każdego z siedmiu sakramentów. Bez niej nie dokona się przeistoczenie podczas Mszy Świętej. Jest wyrazem wiary w moc Ducha Świętego, który przekształca w życie Boże to, co jest poddane Jego mocy. Jest modlitwą wypowiadaną przez kapłana w imieniu całego Kościoła Świętego. To epikleza.

Bóg Ojciec
Bóg Ojciec

Wielu chrześcijan ma zwyczaj czytania Pisma Świętego. Otwierają księgę Biblii między innymi po to, aby lepiej poznać Boga. Można śmiało stwierdzić, że na kartach Biblii Bóg mówi sam o sobie, inaczej w Starym i inaczej w Nowym Testamencie. Natomiast Jezus Chrystus objawia tajemnice obydwu Testamentów i naucza o ojco

Asceza
Asceza

W świecie, którym wydają się rządzić różnorakie mody, słowo „asceza” okazuje się być przestarzałe. W społeczeństwie, które supermarkety traktuje jak świątynie, asceza jest traktowana jako coś dziwacznego i niezrozumiałego. Słowo, którym się dziś zajmujemy wypadło ze współczesnego j

Sakrament
Sakrament

Słowo „sakrament” często gości na naszych ustach. Od narodzin aż po zmierzch życia, towarzyszą człowiekowi święte znaki, które nazywamy sakramentami. Warto zauważyć, że spotykamy się z nimi w „punktach węzłowych” naszego życia: narodziny, dzieciństwo, dorastanie, etap życia dojrzałego, starość. J