TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 23 Czerwca 2021, 19:20
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Biblia

W trosce o wiarę
ks. Krzysztof P. Kowalik
W trosce o wiarę

Śmierć Elizeusza nie położyła kresu wołaniu Boga, by Naród Wybrany powrócił do Niego. Owo wołanie docierało do ludzkich uszu przez głos proroków. Przestrzegało przed grożącą klęską, będącą konsekwencją lekceważenia Bożego Prawa.

Ostatnie słowa Elizeusza
ks. Krzysztof P. Kowalik
Ostatnie słowa Elizeusza

Elizeusz niósł w swej pamięci dzieło proroka Eliasza dokonane na górze Karmel: próbę wiary i zgładzenie proroków Baala. Jednak mimo tego, co zobaczyli Izraelici ich serce było nieustannie skłonne do bałwochwalstwa.

Elizeusz Na obcej ziemi
ks. Krzysztof P. Kowalik
Elizeusz Na obcej ziemi

Tym razem Bóg skierował proroka Elizeusza w zupełnie nieoczekiwaną stronę. Został wezwany, by wyruszyć na północ do Damaszku. Czego miał szukać na obcej ziemi? Przecież nie było tam Izraelitów, którym miałby głosić słowo Boga.

Świadek  ocalenia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Świadek ocalenia

Ziemia Izraela potrafiła przynosić obfite plony. Nie mniej zdarzały się również i takie lata, gdy nie dawała z siebie nic. I nie było tak dlatego, iż była to ziemia nieurodzajna czy wyjałowiona. Przeciwnie. Nieuprawiana przez wiele lat, gdy tylko doświadczyła troskliwej pracy rolnika przynosiła urodzajne zbiory. Ale nie wszystko zależało od wysiłku człowieka.

Niespodziewane  ocalenie
ks. Krzysztof P. Kowalik
Niespodziewane ocalenie

Prorok umocniony przez Boga na widok nadchodzących Aramejczyków zaczął modlić się. Prosił, by Wszechmogący dotknął jego wrogów ślepotą. Jego modlitwa została wysłuchana. Wtedy Elizeusz użył podstępu broniąc swego życia.

Niezwykłe zdarzenia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Niezwykłe zdarzenia

Znaki, których dokonywał Elizeusz mocą Boga odbiły się szerokim echem pośród Izraelitów. Przyniosły prorokowi sławę cudotwórcy. Widziano w nim męża Bożego, wiązano go ze zdumiewającymi czynami.

Przykry  zysk
ks. Krzysztof P. Kowalik
Przykry zysk

Elizeusz nie wziął niczego od Naamana. To, co uczynił miało być dla Syryjczyka znakiem łaski Boga.

Spotkanie  z prorokiem
ks. Krzysztof P. Kowalik
Spotkanie z prorokiem

Otrzymany list i prośba o uwolnienie Naamana z trądu wzbudziła w królu Izraelskim przerażenie. Stało się tak, gdyż patrzył on na świat jedyne oczyma ciała. Zabrakło mu ducha wiary.

 

W obliczu rzeczy niemożliwych
ks. Krzysztof P. Kowalik
W obliczu rzeczy niemożliwych

Po opuszczeniu domu Szunemitki Elizeusz udał się do Gilgal. Gdy tam przebywał nastał czas głodu. Wszystkim brakowało pożywienia. Cień śmierci rozpostarł się nad ludzkimi domami. Każdy żył w niepewności jutra.

Przywrócona nadzieja
ks. Krzysztof P. Kowalik
Przywrócona nadzieja

Elizeusz nie czekał na narodziny syna Szunemitki. Był pewny spełnienia Bożej zapowiedzi. Dlatego opuścił jej dom i udał się na górę Karmel. Tęsknił za tym miejscem. Przypominała mu jego mistrza Eliasza.

Cud życia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Cud życia

Elizeusz wiele razy wędrując przez Galileę przechodził przez miasto Szunem. Znajdowało się ono na wschodnim krańcu doliny Jizreel. Zawsze gdy tam się pojawiał pewna bogata kobieta zapraszała go
do swego domu na posiłek.

Naczynia  pełne oliwy
ks. Krzysztof P. Kowalik
Naczynia pełne oliwy

Przepowiednia Bożej interwencji na pustyni Edomu stała się wstępem do całego szeregu znaków Bożej mocy, które dokonały się za pośrednictwem Elizeusza. Czynił je wierząc w moc Boga. Tego ducha wiary chciał też budzić w ludzkich sercach.

Nowe spojrzenie
ks. Krzysztof P. Kowalik
Nowe spojrzenie

Po uzdrowieniu wód w Jerycho Elizeusz ruszył w stronę Betel. Było ono położone na granicy Judy i Izraela. Znajdowało się tam sanktuarium, do którego wędrowali Abraham i Jakub.
Tam doświadczali Bożego objawienia prowadzącego do wiary w Jedynego Boga.

Tajemnica przejścia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Tajemnica przejścia

W miarę nadchodzących dni Eliasz coraz bardziej odczuwał upływ czasu. Słabnące siły zwiastowały kres jego ziemskiego życia. Nie dziwił się temu. Przecież taka była kolej rzeczy w życiu każdego człowieka. 

Przestroga ognia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Przestroga ognia

Słowo proroka spełniło się dramatycznie skierowane przez Eliasza do Achaba. Władca za swą chciwość zapłacił własnym życiem. Stracił je na wojnie, którą sam wypowiedział Aramejczykom. Poszedł na nią mimo, iż jeden z izraelskich proroków przepowiadał mu klęskę.