TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 19 Września 2021, 21:27
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Biblia

Odnalezienie  zagubionego daru
ks. Krzysztof P. Kowalik
Odnalezienie zagubionego daru

Król Jozjasz postanowił odnowić świątynię w Jerozolimie. Chciał, by stała się jedynym miejscem, gdzie będzie sprawowany kult i formowana wiara. Tak pragnął zapewnić prawowierność ludu Izraela.

 

Religijne  przebudzenie
ks. Krzysztof P. Kowalik
Religijne przebudzenie

Znane jest przysłowie mówiące iż niedaleko pada jabłko od jabłoni. Jednak w przypadku syna króla Ezechiasza, Manassesa ono się nie sprawdziło, gdyż nie miał on w sercu wiary na miarę swego ojca, ale poszedł drogą bałwochwalstwa. Tak skierował królestwo Judy ku zagładzie.

Próba wiary
ks. Krzysztof P. Kowalik
Próba wiary

Wieści o poselstwie asyryjskim napełniły serce Ezechiasza niepokojem. Znał miarę swych sił. Doskonale zdawał też sobie sprawę z potęgi Asyrii. Dlatego postanowił szukać pomocy u Boga.

 

Pokusa zdrady
ks. Krzysztof P. Kowalik
Pokusa zdrady

Choć Asyria nie podbiła Judy to jednak ta była od niej zależna. To wiązało się z koniecznością płacenia haraczu na rzecz wrogiego mocarstwa. Trudno było tę zależność przyjmować tak poddanym, jak i samemu królowi.

W trosce o wiarę
ks. Krzysztof P. Kowalik
W trosce o wiarę

Śmierć Elizeusza nie położyła kresu wołaniu Boga, by Naród Wybrany powrócił do Niego. Owo wołanie docierało do ludzkich uszu przez głos proroków. Przestrzegało przed grożącą klęską, będącą konsekwencją lekceważenia Bożego Prawa.

Ostatnie słowa Elizeusza
ks. Krzysztof P. Kowalik
Ostatnie słowa Elizeusza

Elizeusz niósł w swej pamięci dzieło proroka Eliasza dokonane na górze Karmel: próbę wiary i zgładzenie proroków Baala. Jednak mimo tego, co zobaczyli Izraelici ich serce było nieustannie skłonne do bałwochwalstwa.

Elizeusz Na obcej ziemi
ks. Krzysztof P. Kowalik
Elizeusz Na obcej ziemi

Tym razem Bóg skierował proroka Elizeusza w zupełnie nieoczekiwaną stronę. Został wezwany, by wyruszyć na północ do Damaszku. Czego miał szukać na obcej ziemi? Przecież nie było tam Izraelitów, którym miałby głosić słowo Boga.

Świadek  ocalenia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Świadek ocalenia

Ziemia Izraela potrafiła przynosić obfite plony. Nie mniej zdarzały się również i takie lata, gdy nie dawała z siebie nic. I nie było tak dlatego, iż była to ziemia nieurodzajna czy wyjałowiona. Przeciwnie. Nieuprawiana przez wiele lat, gdy tylko doświadczyła troskliwej pracy rolnika przynosiła urodzajne zbiory. Ale nie wszystko zależało od wysiłku człowieka.

Niespodziewane  ocalenie
ks. Krzysztof P. Kowalik
Niespodziewane ocalenie

Prorok umocniony przez Boga na widok nadchodzących Aramejczyków zaczął modlić się. Prosił, by Wszechmogący dotknął jego wrogów ślepotą. Jego modlitwa została wysłuchana. Wtedy Elizeusz użył podstępu broniąc swego życia.

Niezwykłe zdarzenia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Niezwykłe zdarzenia

Znaki, których dokonywał Elizeusz mocą Boga odbiły się szerokim echem pośród Izraelitów. Przyniosły prorokowi sławę cudotwórcy. Widziano w nim męża Bożego, wiązano go ze zdumiewającymi czynami.

Przykry  zysk
ks. Krzysztof P. Kowalik
Przykry zysk

Elizeusz nie wziął niczego od Naamana. To, co uczynił miało być dla Syryjczyka znakiem łaski Boga.

Spotkanie  z prorokiem
ks. Krzysztof P. Kowalik
Spotkanie z prorokiem

Otrzymany list i prośba o uwolnienie Naamana z trądu wzbudziła w królu Izraelskim przerażenie. Stało się tak, gdyż patrzył on na świat jedyne oczyma ciała. Zabrakło mu ducha wiary.

 

W obliczu rzeczy niemożliwych
ks. Krzysztof P. Kowalik
W obliczu rzeczy niemożliwych

Po opuszczeniu domu Szunemitki Elizeusz udał się do Gilgal. Gdy tam przebywał nastał czas głodu. Wszystkim brakowało pożywienia. Cień śmierci rozpostarł się nad ludzkimi domami. Każdy żył w niepewności jutra.

Przywrócona nadzieja
ks. Krzysztof P. Kowalik
Przywrócona nadzieja

Elizeusz nie czekał na narodziny syna Szunemitki. Był pewny spełnienia Bożej zapowiedzi. Dlatego opuścił jej dom i udał się na górę Karmel. Tęsknił za tym miejscem. Przypominała mu jego mistrza Eliasza.

Cud życia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Cud życia

Elizeusz wiele razy wędrując przez Galileę przechodził przez miasto Szunem. Znajdowało się ono na wschodnim krańcu doliny Jizreel. Zawsze gdy tam się pojawiał pewna bogata kobieta zapraszała go
do swego domu na posiłek.