TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 24 Czerwca 2021, 11:49
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Święci i błogosławieni

Prymas i Paweł VI (II)
ks. Piotr Jaroszkiewicz
Prymas i Paweł VI (II)

Dzięki nieustępliwości Prymasa Tysiąclecia Matce Bożej nadano tytuł Matki Kościoła. Zamiar ten zrealizował Paweł VI 21 listopada 1964 roku. Kard. Stefan Wyszyński zebrał wtedy wiele gratulacji, w tym od znanego mariologa i eksperta soborowego ojca Balicia, który akt papieski nazwał prawdziwym cudem.

Prymas i Paweł VI (I)
ks. Piotr Jaroszkiewicz
Prymas i Paweł VI (I)

Za pontyfikatu Pawła VI Prymas Tysiąclecia wielokrotnie zdawał się znajdować w prawdziwym oku cyklonu, będąc obiektem manipulacji rządu, napaści peerelowskich mediów i służb oraz krytyki ze strony urzędników rzymskich dykasterii. Wytrzymał wszystko dzięki cierpliwości, rozwadze, męstwu i z pewnością opiece Matki Kościoła, której zawierzył siebie.

Prymas i Jan XXIII (IV)
ks. Piotr Jaroszkiewicz
Prymas i Jan XXIII (IV)

Kard. Stefan Wyszyński nie dysponował gotową odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób Kościół na Soborze powinien reagować na komunizm. Jako realista musiał oczywiście brać pod uwagę możliwy odwet reżimu i represje wobec wiernych.

Prymas i Jan XXIII (III)
ks. Piotr Jaroszkiewicz
Prymas i Jan XXIII (III)

Z woli papieża Jana XXIII kard. Stefan Wyszyński uczestniczył w pracach przedsoborowej Centralnej Komisji Przygotowawczej. Następnie wszedł w skład Komisji ds. Nadzwyczajnych i od 1963 roku do prezydium Soboru.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego
Redakcja
Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego

Już wiadomo, że 12 września o godz. 12 w Warszawie odbędzie się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i m. Róży Czackiej.

 

Prymas i Jan XXIII (II)
ks. Piotr Jaroszkiewicz
Prymas i Jan XXIII (II)

Jan XXIII i kard. Wyszyński zgadzali się ze sobą na gruncie krytycznego spojrzenia na działania dyplomacji Watykanu. Ojciec Święty będąc w dyplomatycznej służbie papieży obserwował od wewnątrz jej mechanizmy, natomiast Prymas zmagał się z jej rutyną odkąd został postawiony na czele Kościoła w Polsce.

Prymas i Jan XXIII (I)
ks. Piotr Jaroszkiewicz
Prymas i Jan XXIII (I)

,,Jan XXIII to najbliższy mi papież” - mówił w ambasadzie polskiej w Rzymie w październiku 1978 roku kardynał Stefan Wyszyński. Z wybranym w 1958 roku Ojcem Świętym łączyły Prymasa Polski, inaczej niż z Piusem XII, relacje nie tylko oficjalne, ale wręcz przyjacielskie i serdeczne. Prymas bardzo sympatycznie się o nim wypowiadał. Ale istotnych odmienności między nimi nie ma potrzeby bagatelizować.

Relacje Prymasa Tysiąclecia z Piusem XII i Stolicą Apostolską za jego pontyfikatu (III)
ks. Piotr Jaroszkiewicz
Relacje Prymasa Tysiąclecia z Piusem XII i Stolicą Apostolską za jego pontyfikatu (III)

Nominacja kardynalska dla Prymasa miała swoją historię. Została ogłoszona 27 listopada 1952 roku, ale kapelusz kardynalski abp Stefan Wyszyński odebrał dopiero po prawie pięciu latach.

 

Dobre rady na Wielki Post
Ewa Kotowska-Rasiak
Dobre rady na Wielki Post

Na pierwszym miejscu modlitwa, a potem ograniczenie w jedzeniu, myślenie o Chrystusie i życiu świętych podczas jedzenia, pogarda dla pokus to tylko niektóre rady Świętych, które pozwalają dobrze przeżyć Wielki Post i duchowo przygotować się do Wielkanocy.
Święci uważali, że post służy leczeniu duszy.

Relacje Prymasa Tysiąclecia z Piusem XII i Stolicą Apostolską za jego pontyfikatu (II)
ks. Piotr Jaroszkiewicz
Relacje Prymasa Tysiąclecia z Piusem XII i Stolicą Apostolską za jego pontyfikatu (II)

Stan napięcia między abp. Wyszyńskim a Stolicą Apostolską wytworzyła kwestia tzw. Porozumienia,
które Episkopat Polski na czele z Prymasem zawarł z rządem komunistycznym 14 kwietnia 1950 roku.
Prymas Polski uważał, że nawet w państwie komunistycznym znaleźć należy sensowne miejsce i warunki dla egzystencji prawie w całości katolickiego narodu, a tym samym dla istnienia w nim struktur i posłannictwa Kościoła.

Rycerz dnia codziennego
Arleta Wencwel
Rycerz dnia codziennego

W katedrze pw. św. Józefa w Hartford w USA 31 października odbyła się beatyfikacja ks. Michaela McGivney’a, założyciela największej międzynarodowej męskiej wspólnoty katolików - Rycerzy Kolumba. Cud beatyfikacyjny ks. McGivney’a nazywany jest „cudem pro-life”. 

Cierpiała za grzechy kapłanów
Ewa Kotowska-Rasiak
Cierpiała za grzechy kapłanów

Siostra Wanda Boniszewska była mistyczką i stygmatyczką. Ale nie to było najważniejsze. Żyjąc cicho wniosła wielki wkład w życie duchowe Kościoła. Została wybrana przez Chrystusa do zadośćuczynienia przez swoje cierpienia za grzechy innych, zwłaszcza za kapłanów i osoby konsekrowane.

Cieszę, że Bóg mnie wybrał, że dodaje łaski i sił
ks. Sławomir Kęszka
Cieszę, że Bóg mnie wybrał, że dodaje łaski i sił

Ks. Maćkowiak rozstrzelany został w 1942 roku w lasku Borek koło Berezwecza i jego ciała wrzucono do dołu. Miejsce pochówku nie odnaleziono do dziś.

Wdzięczni św. Janowi Pawłowi II
Ewa Kotowska-Rasiak
Wdzięczni św. Janowi Pawłowi II

Każdego roku w niedzielę poprzedzającą wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową obchodzony jest Dzień Papieski. Jest to szczególna forma wdzięczności Janowi Pawłowi II za katechezę jego życia i nauczania, za chrześcijańską miłość, odwagę, pokorę i mądrość, którymi dzielił się z ludźmi. W tym roku jubileuszowe obchody pod hasłem Totus Tuus odbędą się  11października.

Moja autostrada do nieba
Renata Jurowicz
Moja autostrada do nieba

Fundamentem tego życia była nade wszystko Eucharystia, którą on nazywał „swoją autostradą do nieba”. To było centrum jego życia, codziennie uczestniczył we Mszy. Myślę, że to jest główne przesłanie, które pozostawił nam Carlo, że Kościół jest szafarzem tych skarbów, których Pan poprzez niego nam udziela - podkreśliła w jednym z wywiadów mama geniusza komputerowego, który zmarł w wieku 15 lat. Nastolatek 10 października zostanie beatyfikowany w Asyżu.