TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 30 Września 2020, 12:30
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże

Słowo Boże na każdy dzień ( 6 -13 czerwca)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień ( 6 -13 czerwca)

Wj 34, 4b–6.8–9; Ps: Dn 3; 2 Kor 13, 11–13; J 3, 16–18 Dużo różnych rzeczy dzieje się wokół nas. Epidemia i związane z nią zamieszanie. Zagrożenie suszą i postępująca drożyzna. Filmy panów Sekielskich i Latkowskiego i związane z nimi zamieszanie. Do tego nasze osobiste problemy i grzechy. Jak to mówią: dzieje się!

Słowo Boże na każdy dzień (31 maja - 6 czerwca)
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (31 maja - 6 czerwca)

Dz 2, 1–11; Ps 104; 1 Kor 12, 3b –7.12–13; J 20, 19 –23 Wydaje się, że po tych kilku tygodniach od Wielkanocy już nam z głowy umknęło to przerażenie i paraliż, w którym są pogrążeni Apostołowie po zakończeniu świąt paschalnych.

Słowo Boże na każdy dzień (25 - 30 maja)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (25 - 30 maja)

Kiedy zbliża się Wniebowstąpienie Pana Jezusa, to trochę żałuję, że tę uroczystość przeniesiono na VII Niedzielę Wielkanocną. Kiedy w I Niedzielę Adwentu 2003 roku wprowadzono tę zmianę, to polscy biskupi napisali w liście, że chodzi tu o „dobro duchowe wiernych”.

Słowo Boże na każdy dzień (17 - 23 maja)
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (17 - 23 maja)

Wydarzenia ostatnich miesięcy, a może i godzin, przypominają nam, że potrzebujemy nieustannego odnawiania Jezusowego zapewnienia o bliskości i niekończących się dowodów na to, że nie jesteśmy sierotami.

Słowo Boże na każdy dzień (3 - 9 maja)
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (3 - 9 maja)

Dz 2, 14a.36–41; Ps 23; 1P 2, 20b–25; J 10, 1–10 Warto zwrócić uwagę na kontekst słów Jezusa, które dziś wypowiada przez liturgię, żeby nie przejść nad nimi obojętnie. Od kilku chwil ludzie przebywający w świątyni próbują znaleźć wytłumaczenie niezwykłego cudu uzdrowienia człowieka niewidomego od urodzenia (por. J 9). 

Słowo Boże na każdy dzień (26  kwietnia - 2 maja)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (26 kwietnia - 2 maja)

Dz 2, 14.22b–28; Ps 16; 1 P 1, 17–21; Łk 24, 13–35 "W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy" (Łk 24, 13).

Słowo Boże na każdy dzień (19- 25 kwietnia)
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (19- 25 kwietnia)

Dz 2, 42-47; Ps 118; 1 P 1, 3-9; J 20, 19-31 Mocno przykleiła się do Tomasza łatka „niewiary”, choć pierwsze słowa dzisiejszej Ewangelii nie pozostawiają złudzeń – żaden z Apostołów nie spodziewał się zmiany beznadziejnej sytuacji, jaka zapanowała po ukrzyżowaniu Jezusa. Bali się Żydów, bali się spojrzeć na siebie nawzajem, pewnie lękali się też tych wszystkich myśli, które kotłowały się w ich głowach.

Słowo Boże na każdy dzień (12- 18 kwietnia)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (12- 18 kwietnia)

Dz 10, 34a.37-43; Ps 118; Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5, 6b-8; J 20, 1-9
„Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości”.

Słowo Boże na każdy dzień - 5 kwietnia
Redakcja
Słowo Boże na każdy dzień - 5 kwietnia

Iz 50, 4-7; Ps 22; Flp 2, 6-11; Mt 26, 14-27,66  Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.

Słowo Boże na każdy dzień (29 marca - 4 kwietnia)
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (29 marca - 4 kwietnia)

Ez 37, 12–14; Ps 130; Rz 8, 8–11; J 11, 1–45 Ostatnia z katechez głoszona w V Niedzielę Wielkiego Postu zaczyna się słowem Boga kierowanym przez Ezechiela: „Oto JA otworzę wasze groby, wyprowadzę was z grobów, ludu mój” (Ez 37, 12). Dziś przychodzi nam zmierzyć się z największym lękiem ludzkiej natury - przerażeniem wobec śmierci.

Słowo Boże na każdy dzień (22- 28 marca)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (22- 28 marca)


Tydzień temu była pierwsza niedziela, w czasie której obowiązywał zakaz zgromadzeń ponad 50 osób. W mojej parafii odprawiłem cztery Msze Święte. I tak sobie pomyślałem: czy tak czują się księża w zachodniej Europie? We Mszach Świętych uczestniczyło w sumie może z 60-70 osób; na wieczornej były cztery osoby. Rozumiem że zagrożenie epidemiczne, że dyspensa, ale...

Słowo Boże na każdy dzień (15 - 21 marca)
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (15 - 21 marca)

Wj 17, 3–7; Ps 95; Rz 5, 1–2.5–8; J 4, 5–42 Dzisiejsza ewangelia rozpoczyna cykl trzech wielkich katechez, dlatego warto się jej uważnie przyjrzeć i dostrzec między słowami to, co odkrywał w tym tekście pierwotny Kościół.

Słowo Boże na każdy dzień (8 - 14 marca)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (8 - 14 marca)

Rdz 12, 1–4a; Ps 33; 2 Tm 1, 8b–10; Mt 17, 1–9 Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.

Słowo Boże na każdy dzień (1 - 7 marca)
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (1 - 7 marca)

Rdz 2, 7–9; 3, 1–7; Ps 51; Rz 5, 12–19; Mt 4, 1–11 Opis zwycięstwa Jezusa nad demonem może być dla nas doświadczeniem głębokiej ulgi, która rokrocznie towarzyszy początkowi Wielkiego Postu. To przecież czas otwarcia oczu na nieustępliwą miłość i niekłamaną fascynację człowiekiem objawianą przez Boga w kolejnych tekstach liturgicznych tego okresu.

Słowo Boże na każdy dzień (23-29 lutego )
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (23-29 lutego )

Kpł 19, 1-2.17-18; Ps 103; 1 Kor 3, 16-23; Mt 5, 38-48  „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim.