TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 15 Sierpnia 2020, 01:12
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Liturgia

Święty Józef i Kalisz zachwycili liturgistów
ks. Andrzej Antoni Klimek
Święty Józef i Kalisz zachwycili liturgistów

Z księdzem profesorem UAM prałatem Dariuszem Kwiatkowskim rozmawiamy na temat Zjazdu Liturgistów, który miał miejsce w Kaliszu, odkrywania św. Józefa i innych aktualnych kwestii dotyczących liturgii.

Ambona ? stół słowa Bożego
ks. Dariusz Kwiatkowski
Ambona ? stół słowa Bożego

Liturgia

Przestrzeń celebracji Eucharystii - ołtarz
ks. Dariusz Kwiatkowski
Przestrzeń celebracji Eucharystii - ołtarz

Każdy kościół jako budynek przeznaczony do sprawowania kultu musi być odpowiednio wyposażony. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego zwraca uwagę, że miejsca przeznaczone do sprawowania Eucharystii muszą być odpowiednio przygotowane i wyposażone.

Karmić się Eucharystią
ks. Dariusz Kwiatkowski
Karmić się Eucharystią

Eucharystia to uczta, a uczta to spożywanie posiłku. Każda Eucharystia swój szczyt osiąga w Komunii Świętej. Dokonuje się wtedy osobowe zjednoczenie człowieka z Jezusem. Przyjmując Komunię możemy powiedzieć: „Odtąd żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”. Mamy tutaj nawiązanie do słów Jezusa: „

Ukochać Eucharystię
ks. Dariusz Kwiatkowski
Ukochać Eucharystię

Poznanie Eucharystii w naturalny sposób powinno prowadzić do jej umiłowania. Ukochać Eucharystię oznacza przede wszystkim uczestniczyć w niej w sposób świadomy, aktywny, czynny, pełny, zewnętrzny i wewnętrzny. Miłość do Eucharystii wyraża się także w adoracji Chrystusa eucharystycznego obecnego w Najświętszym Sakramen

Obecność Chrystusa w Eucharystii
ks. Dariusz Kwiatkowski
Obecność Chrystusa w Eucharystii

Dla urzeczywistnienia zbawczego dzieła Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele. W sposób szczególny obecność ta objawia się w czynnościach liturgicznych. Konstytucja o liturgii zwraca uwagę na różne formy obecności Chrystusa w liturgii.

Eucharystia uobecnieniem tajemnicy zbawienia - felieton
ks. Dariusz Kwiatkowski
Eucharystia uobecnieniem tajemnicy zbawienia - felieton

Liturgia

Osobiste przygotowanie
ks. Dariusz Kwiatkowski
Osobiste przygotowanie

Kongres Eucharystyczny jest niezwykłym wydarzeniem w życiu Kościoła powszechnego, jak i lokalnego. To również niezwykły dar dla wszystkich wierzących, ponieważ czas kongresu przybliża nam tajemnicę Eucharystii, która jest największym znakiem i dowodem miłości do każdego z nas. Tak się dzieje, ponieważ w Eucharystii jes

Przygotowania do Kongresu
ks. Dariusz Kwiatkowski
Przygotowania do Kongresu

Liturgia

Wierni składają ofiarę Bogu - Liturgia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Wierni składają ofiarę Bogu - Liturgia

Według nauki Kościoła każda Eucharystia jest ofiarą Chrystusa i całego Kościoła. Podstawą społecznego charakteru ofiary eucharystycznej składanej wraz z Chrystusem przez cały lub Boży jest nauka o kapłaństwie wspólnym. Konstytucja o liturgii przypomniała, że każda celebracja liturgiczna jest działaniem Chrystusa-Kapłana i

Kościół włącza się w Ofiarę Chrystusa - Wiara celebrowana w liturgii
ks. Dariusz Kwiatkowski
Kościół włącza się w Ofiarę Chrystusa - Wiara celebrowana w liturgii

Wiara celebrowana w liturgii

Udział wiernych w głoszeniu wielkich dzieł Bożych
ks. Dariusz Kwiatkowski
Udział wiernych w głoszeniu wielkich dzieł Bożych

Wiara celebrowana w liturgii

Ekumenizm w liturgii
ks. Dariusz Kwiatkowski
Ekumenizm w liturgii

Jednym z celów zwołania Soboru Watykańskiego II była kwestia zjednoczenia chrześcijan. Dokumenty soborowe poświęcają sporo miejsca zagadnieniom związanym z ekumenizmem. Problemem związku liturgii z ekumenizmem zaczęto zajmować się zasadniczo w latach siedemdziesiątych, a zatem kilka lat po ogłoszeniu Konstytucji o liturgii. W o

Uczestnictwo wiernych w liturgii
ks. Dariusz Kwiatkowski
Uczestnictwo wiernych w liturgii

Wiara celebrowana w liturgii

Nowa przestrzeń liturgiczna
ks. Dariusz Kwiatkowski
Nowa przestrzeń liturgiczna

Wiara celebrowana w liturgii