TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 20 Września 2020, 19:50
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Idźcie i głoście? - liturgia

Liturgia

Idźcie i głoście…

Wraz z nowym rokiem kalendarzowym w cyklu artykułów o liturgii pragniemy nawiązać do hasła duszpasterskiego Kościoła w Polsce: „Idźcie i głoście”. Jezus podczas publicznej działalności wielokrotnie posyłał swoich uczniów, aby szli i głosili dobrą nowinę o królestwie Bożym. Tuż przed wstąpieniem do nieba dał im misyjny nakaz, aby szli i głosili dobrą nowinę całemu światu.

Uczniowie zaczęli realizować powierzone im zadanie zaraz po zesłaniu Ducha Świętego. Napełnieni mocą z nieba wyszli najpierw na ulice Jerozolimy i głosili z mocą nowinę o zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Owocem głoszenia słowa Bożego były liczne nawrócenia i przyjmowany sakrament chrztu. Z czasem Apostołowie i ich uczniowie rozeszli się po całym ówczesnym święcie z orędziem Ewangelii. Celem głoszenia słowa Bożego było doprowadzenie ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa i przyjęcia daru zbawienia.
Misja głoszenia Ewangelii trwa w Kościele w sposób nieprzerwany. Wciąż wyznawcy Jezusa, świeccy i duchowni mają iść i głosić dobrą nowinę o Jezusie - jedynym Panu i Zbawicielu. Ta misja jest aktualna i bardzo potrzebna również w naszych czasach. Jesteśmy świadkami zorganizowanej laicyzacji i ateizacji. Widać to choćby w przeżywaniu katolickich świąt. W niektórych krajach Europy Zachodniej znikają one z kalendarzy, a u nas bardzo często na pierwszym miejscu stawia się świeckie gadżety religijne, które nie mają nic wspólnego z Jezusem.
Kościół po Soborze Watykańskim II otworzył nam nowe możliwości w realizacji misji głoszenia słowa Bożego. Reforma liturgiczna wezwała, aby obficiej zastawić wiernym stół słowa Bożego i szerzej otworzyć wiernym skarbiec biblijny. Patrząc, z perspektywy czasu na dokonaną reformę liturgii wszystkich sakramentów, można jednoznacznie stwierdzić, że postulat ten został zrealizowany. W sposób najbardziej widoczny wierni doświadczają obecności słowa Bożego we Mszy Świętej. Pragnieniem ojców reformy liturgicznej było przywrócenie właściwej roli i miejsca dla słowa Bożego w Eucharystii. Konstytucja o liturgii jasno stwierdza, że: „Dwie części, z których niejako składa się Msza Święta, mianowicie liturgia słowa i liturgia eucharystyczna, tak ściśle łączą się ze sobą, że stanowią jeden akt kultu”. „Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego” dopowie, że we Mszy Świętej zostają zastawione dwa stoły: stół słowa Bożego i stół Chrystusowego Ciała.
Obecność słowa Bożego we Mszy Świętej znajduje swoje najgłębsze uzasadnienie w innym miejscu konstytucji o liturgii. Dokument, podając opisową definicję liturgii, wskazał jednocześnie na różne formy obecności Chrystusa w liturgii. Jedną z nich jest obecność w słowie Bożym: „Jest obecny w swoim słowie, bo gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, On sam przemawia”. Dlatego liturgia słowa Bożego stanowi integralną część każdej Eucharystii i nie można jej zaniedbywać czy lekceważyć. Wartość słowa Bożego w liturgii bardzo mocno akcentuje papież Benedykt XVI w Adhortacji apostolskiej Verbum Domini, w której mówi o sakramentalności słowa Bożego.
W obecnym świecie można zauważyć kryzys wartości słowa ludzkiego. Słowo straciło swoje znaczenie i wartość w dialogu między ludźmi. Współczesny człowiek żyjący w hałasie i ogromnym życiowym pośpiechu często nie jest w stanie słyszeć tego, co mówi do niego druga osoba. Poza tym źle rozumiana wolność słowa prowadzi do wielu nadużyć. W takim kontekście, z jednej strony łatwo zagubić wartość słowa Bożego, a z drugiej strony trudno usłyszeć mówiącego Boga. W naszych artykułach ukażemy miejsce i rolę słowa Bożego w liturgii Kościoła, a szczególnie w Eucharystii. Następnie wskażemy na obowiązek i konieczność głoszenia słowa Bożego we współczesnym świecie.

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!