TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 15 Sierpnia 2020, 16:28
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Głosić Ewangelię wszędzie i wszystkim

Liturgia

Głosić Ewangelię wszędzie i wszystkim

Sercem głoszenia Ewangelii zawsze powinna być miłość do Boga i do człowieka. Ona stanowi siłę napędową nowej ewangelizacji i zaangażowania się chrześcijan w życie świata. Miłość rodzi się ze spotkania z Chrystusem przychodzącym do człowieka ze słowami Dobrej Nowiny. Słuchanie słowa Bożego w Kościele rodzi miłość do wszystkich ludzi. O miłości do Boga i bliźniego Benedykt XVI pisał również w encyklice: Deus Caritas est: „Miłość bliźniego polega właśnie na tym, że kocham w Bogu i z Bogiem również innego człowieka, którego w danym momencie może nawet nie znam lub do którego nie czuję sympatii. Taka miłość może być urzeczywistniona jedynie wtedy, kiedy jej punktem wyjścia jest intymne spotkanie z Bogiem, spotkanie, które stało się zjednoczeniem woli, a które pobudza także uczucia”. W tym kontekście Ojciec Święty zachęca do częstego medytowania Hymnu o miłości Świętego Pawła Apostoła, a zwłaszcza tej jego części, która ukazuje cechy prawdziwej miłości (1Kor 13, 4-8).
Misja głoszenia słowa Bożego jest bardzo ważna i potrzebna w pracy z młodzieżą, która będąc w wieku dojrzewania bardzo często przeżywa różne kryzysy i poszukuje sensu życia. Młodzież stawia trudne pytania, na które świat nie potrafi dać wystarczającej odpowiedzi. Tę odpowiedź mogą młodzi ludzie znaleźć w słowie Bożym. Ojciec Święty podkreśla, że młodzież potrafi w sposób bardzo spontaniczny otwierać się na słowo Boże i poznanie Jezusa. Głosiciele Dobrej Nowiny winni poprzez osobiste świadectwo zachęcać młodych ludzi do lektury Pisma św. i uczynienia z niego jakby kompasu własnego życia. Papież cytuje w tym miejscu fragment homilii wygłoszonej na początku swojego pontyfikatu, w której między innymi wzywał do pójścia za Jezusem Chrystusem. Dzięki przyjaźni z Chrystusem człowiek odnajduje sens swojego życia i jest szczęśliwy. Ta przyjaźń wyzwala ogromny potencjał człowieczeństwa. Zachęcał młodzież, aby oddała swoje życie Chrystusowi, by w ten sposób znaleźć prawdziwe życie.
Szczególnym miejscem przepowiadania słowa Bożego jest każda, mniejsza lub większa parafia. W tej wspólnocie człowiek w pełni doświadcza zbawczej mocy Jezusa Chrystusa i bogactwa Kościoła powszechnego i apostolskiego. Ojciec Święty Franciszek zauważa, że: „Parafia nie jest strukturą ułomną; właśnie dlatego, że ma wielką elastyczność, może przyjąć bardzo odrębne formy, wymagające otwarcia i misyjnej kreatywności ze strony duszpasterza i wspólnoty”. W sposób szczególny wspólnota parafialna jest miejscem, w którym rodzą się nowe powołania do służby kapłańskiej i zakonnej. W tym kontekście powołanie należy rozumieć jako wolną odpowiedź człowieka na usłyszane słowo Boże.  Pisze o tym Benedykt XVI: „Trzeba, aby słowo Boże było przekazywane również z myślą o powołaniach”.
W głoszeniu Ewangelii soborowy dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica podkreśla ważną rolę środków masowego przekazu. Dzięki nim można docierać ze słowem Bożym na całą ziemię, do wszystkich ludzi. Dokument stwierdza: „Wśród niezwykłych wynalazków techniki, które zwłaszcza w najnowszych czasach ludzki geniusz z pomocą Bożą rozwinął spośród rzeczy stworzonych, Matka Kościół ze szczególnym zainteresowaniem przyjmuje i popiera te, które w największym stopniu dotyczą ducha ludzkiego i które otworzyły nowe drogi bardzo łatwego przekazywania wszelkiego rodzaju informacji, przemyśleń i zaleceń. Wśród tych właśnie wynalazków wyróżniają się środki, które ze swej natury zdolne są bezpośrednio wpływać nie tylko na poszczególnych ludzi, lecz także na zbiorowości i na całą społeczność ludzką, a mianowicie: prasa, kino, radio, telewizja i inne tym podobne, które dlatego słusznie można nazwać środkami masowego przekazu”.
Ojciec Święty rozwija tę myśl i poszerza ją o nowe formy przekazu informacji. Dziś, na pierwszym miejscu należy postawić przede wszystkim internet, który stanowi największe źródło informacji. Dzięki internetowi istnieje możliwość dotarcia w bardzo krótkim czasie do ogromnej liczby ludzi z radosnym przekazem Dobrej Nowiny. Dlatego, nie tracąc z oczu zagrożeń, które czyhają w sieci,  trzeba z tej zdobyczy techniki korzystać w dobry sposób w dziele nowej ewangelizacji.
W końcu ważną przestrzenią zaangażowania się chrześcijan jest dialog między religiami. Ojciec Święty Benedykt XVI zaznacza, że: „Do głoszenia Słowa w sposób zasadniczy należą spotkanie i dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, i dąży dziś (Kościół) do dialogu z osobami należącymi do różnych tradycji religijnych”. Globalizacja sprawiła, że współcześnie żyjemy w bliższym kontakcie z ludźmi pochodzącym z bardzo różnorodnych religii i kultur. Stwarza to okazję do pokazania, że autentyczny zmysł religijny może umacniać między ludźmi relacje prawdziwego braterstwa.

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!