TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 15 Sierpnia 2020, 15:52
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Liturgia

Komunia Święta - Liturgia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Komunia Święta - Liturgia

Kiedy nadeszła godzina, Jezus zajął miejsce u stołu i Apostołowie z nim. Wtedy rzekł do nich: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał swoim uczniom mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; bierzcie i jedzcie z tego

Eucharystia sakramentem Bożego miłosierdzia - liturgia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Eucharystia sakramentem Bożego miłosierdzia - liturgia

Pełnia Bożego miłosierdzia realizuje się w tajemnicy Eucharystii. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że „Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, której został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i ta

Jezus pełnią objawienia Bożego miłosierdzia - Liturgia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Jezus pełnią objawienia Bożego miłosierdzia - Liturgia

Papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus, ustanawiającej Jubileusz Miłosierdzia, zawarł syntezę nauczania Pisma Świętego i całej Tradycji Kościoła o miłosierdziu Bożym i jego konsekwencjach dla człowieka. Bulla rozpoczyna się od najmocniejszego akordu, wyrażającego się w stwierdzeniu: „Jezus Chrystus jest obliczem miło

Świadectwo wiary świadectwem miłosierdzia - liturgia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Świadectwo wiary świadectwem miłosierdzia - liturgia

Bardzo wymownym znakiem w liturgii chrzcielnej jest założenie ochrzczonemu białej szaty. Czynności tej towarzyszy formuła wypowiadana przez kapłana, która wyjaśnia znaczenie obrzędu: „N., stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykłade

Miłosierdzie odpowiedzią chrześcijanina na dar chrztu
ks. Dariusz Kwiatkowski
Miłosierdzie odpowiedzią chrześcijanina na dar chrztu

Św. Jan Apostoł daje bardzo prostą odpowiedź na miłość Bożą, którą człowiek otrzymuje w sakramencie chrztu. W swoim liście pisze: „Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość k

Chrzcielne obdarowanie miłosierdziem
ks. Dariusz Kwiatkowski
Chrzcielne obdarowanie miłosierdziem

Wszystkie dary chrzcielne są naturalną konsekwencją wszczepienia człowieka w Chrystusa. Takim obdarowaniem chrzcielnym jest dar Ducha Świętego. W teologii chrześcijańskiej jednym ze znaków Ducha Świętego jest woda.

Narodziny dziecka Bożego do nowego życia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Narodziny dziecka Bożego do nowego życia

Sakrament chrztu wprowadza każdego człowieka w wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju relację z Bogiem Ojcem. Celem Bożego planu zbawienia jest uczynienie ze wszystkich ludzi dzieci Bożych. Dokonuje się to w Jezusie Chrystusie poprzez przyjęcie sakramentu chrztu. Relację Bożego dziecięctwa nawiązuje się dzięki przyjęciu w tym sakramenc

Chrzest wszczepieniem w miłość Chrystusa - Liturgia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Chrzest wszczepieniem w miłość Chrystusa - Liturgia

Od grudnia ubiegłego roku obchodzimy w Kościele powszechnym Rok Miłosierdzia, a w tym roku w Kościele w Polsce będziemy obchodzić jubileusz 1050-lecia chrztu Polski. Warto zatem zagłębić się nieco w te wydarzenia i zobaczyć sakramenty Kościoła jako dary i znaki Bożego miłosierdzia. Zacznijmy od sakramentu chrztu.

Żyć Eucharystią - Liturgia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Żyć Eucharystią - Liturgia

Liturgia

Naśladowanie Eucharystii to naśladowanie Chrystusa - Liturgia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Naśladowanie Eucharystii to naśladowanie Chrystusa - Liturgia

Liturgia

Naśladować Eucharystię
ks. Dariusz Kwiatkowski
Naśladować Eucharystię

Poznanie i pokochanie Eucharystii w naturalny sposób prowadzi do jej naśladowania. Eucharystia jest darem, który domaga się od wierzącego osobistej odpowiedzi. Chrystus obecny w Eucharystii pobudza wiernych do czynnej miłości, która powinna wyrażać się wewnątrz i na zewnątrz Kościoła.

Adoracja Najświętszego Sakramentu - Liturgia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Adoracja Najświętszego Sakramentu - Liturgia

Łacińskie słowo adoratio oznacza oddawanie czci i uwielbienie. We wszystkich religiach adoracja należy do istotnych elementów kultu religijnego. Dla chrześcijan jedynym przedmiotem adoracji są Osoby Boskie - Ojciec, Syn i Duch Święty.

Uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej
ks. Dariusz Kwiatkowski
Uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej

Kiedy nadeszła godzina, Jezus zajął miejsce u stołu i Apostołowie z nim. Wtedy rzekł do nich: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał swoim uczniom mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; bierzcie i jedzcie z tego

Tabernakulum
ks. Dariusz Kwiatkowski
Tabernakulum

Tabernakulum, czyli szafka do przechowywania Komunii Świętej dla chorych, posiadało w historii różne formy i różne znaczenie. Pierwotnie Ciało Chrystusa przechowywano w domach prywatnych, tam gdzie była odprawiana Msza Święta, potem w mieszkaniu kapłana, obok kościoła.

Miejsce przewodniczenia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Miejsce przewodniczenia

Każde zgromadzenie liturgiczne jest hierarchicznie uporządkowaną wspólnotą. Każdy z uczestników ma do wykonania ściśle określone zadania. Wypełnienie tych zadań związane jest z konkretnym miejscem znajdującym się w prezbiterium lub poza nim.