TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 10 Sierpnia 2020, 14:08
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Ziemia Święta

Cień śmierci
ks. Krzysztof P. Kowalik
Cień śmierci

Czasem spokojny rytm życia przecinają zmiany pojawiające się tak nagle, jak wiosenne burze. To doświadczenie stało się udziałem potomków Józefa w Egipcie. Tron objął nowy władca.

Zanim przyszedł Mojżesz
ks. Krzysztof P. Kowalik
Zanim przyszedł Mojżesz

Czy potrafilibyśmy sobie wyobrazić dzieje Izraela bez Mojżesza? Chyba nie ma kogoś, kto by odpowiedział twierdząco na to pytanie. Mojżesz pojawił się w przełomowym punkcie dziejów zbawienia, w chwili, gdy Bóg postanowił ukształtować naród, z którym zawrze przymierze i któremu powierzy swoje Prawo.

Nadzieja powrotu - dzieło biblijne im. Jana Pawła II
ks. Krzysztof P. Kowalik
Nadzieja powrotu - dzieło biblijne im. Jana Pawła II

Po przybyciu do Egiptu rodzina Jakuba znów była zgromadzona razem wokół swego ojca. Z perspektywy czasu mogli dostrzec, w jaki sposób Bóg kierował ich losami. W pamięci układały się słowa mówiące o poszczególnych wydarzeniach.

Ten, który rozdawał chleb
ks. Krzysztof P. Kowalik
Ten, który rozdawał chleb

Po sprowadzeniu swej rodziny Józef osiedlił ją w ziemi Goszen. Tam otrzymali oni od faraona żyzny kawałek ziemi. Miała ona zapewnić im przetrwanie na czas głodu. Wtedy pewnie nikt z nich nie przypuszczał, iż zgodnie z przepowiednią daną Abrahamowi, ziemia ta stanie się miejscem ich długoletniego pobytu, u którego kresu na

Wędrówka w nieznane
ks. Krzysztof P. Kowalik
Wędrówka w nieznane

Wiadomość o spotkaniu Józefa i jego braci nie pozostała tajemnicą. Szybko dotarła do uszu faraona. Ten okazał przybyłym niezwykłą życzliwość.

Odnalezienie brata
ks. Krzysztof P. Kowalik
Odnalezienie brata

Józef zażądał, by wszyscy opuścili pomieszczenie, w którym znajdował się z braćmi. W tej decydującej chwili pragnął pozostać jedynie z nimi. Chciał tego tym bardziej, że w oczy cisnęły mu się łzy wzruszenia.

Rozmowa braci
ks. Krzysztof P. Kowalik
Rozmowa braci

Słudzy Józefa przystąpili do przeszukiwania rzeczy jego braci. Ich przełożony wiedział, że to tylko formalność. Sprawa przecież była przesądzona. Jednego tylko nie był w stanie zrozumieć. Co chciał osiągnąć jego pan oskarżając tych koczowników przybyłych z kraju Kanaanu o kradzież.

Ponowne spotkanie braci
ks. Krzysztof P. Kowalik
Ponowne spotkanie braci

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Józef Egipski

Trudne polecenie - Józef Egipski
ks. Krzysztof P. Kowalik
Trudne polecenie - Józef Egipski

Zapowiedź dana faraonowi w jego snach realizowała się dokładnie tak, jak ją ukazał Józef. Po siedmiu latach dobrobytu nadeszły dni klęski. Jej rozmiary były ogromne. Głód nastał nie tylko w Egipcie, ale i we wszystkich sąsiadujących z nim krajach.

Opiekun życia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Opiekun życia

Spotkanie z faraonem całkowicie odmieniło los Józefa. Egipski władca docenił jego mądrość, która pozwoliła mu zrozumieć sen faraona oraz roztropność, dzięki której Józef wskazał sposób, w jaki można zaradzić nadchodzącemu nieszczęściu.

Przyszłość widziana w snach
ks. Krzysztof P. Kowalik
Przyszłość widziana w snach

Po raz kolejny spotykamy Józefa w więzieniu. Za pierwszym razem była to studnia do której wtrąciła go zawiść braci. Tam miała czekać go śmierć. Został ocalony, choć jego udziałem stał się los niewolnika. Teraz znalazł sie w więzieniu faraona.

Fałszywe oskarżenie
ks. Krzysztof P. Kowalik
Fałszywe oskarżenie

Los Józefa zdawał się pomyślnie układać. To właściwie on zarządzał całym domem swego pana Potifara. Choć w jego cieniu, to w istocie odgrywał główną rolę. Postać Józefa znów nabierała blasku.

W ziemi próby
ks. Krzysztof P. Kowalik
W ziemi próby

Józef znalazł się w rękach wędrownych kupców. Biblia raz określa ich jako Izmaelitów, innym razem mówi o Madianitach. Oba te szczepy wywodziły się od potomków Abrahama zrodzonych z drugorzędnych żon: Izmaela z Hagar i Midiana z Ketury.

Życie na progu śmierci
ks. Krzysztof P. Kowalik
Życie na progu śmierci

Jedynym, któremu zadrżało serce wobec zbrodniczego planu braci był najstarszy syn Jakuba - Ruben. Nie chciał dopuścić do rozlewu krwi. Wiedział, że takiego czynu nie będzie można cofnąć.

Głębia Bożych zamiarów
ks. Krzysztof P. Kowalik
Głębia Bożych zamiarów

Tajemnicze sny - proroctwa oddzieliły Józefa od jego braci. Wszystko w jego życiu wydawało się układać odwrotnie, niż mógł przewidywać.Został skazany na samotność, choć pozostawał w domu swego ojca.