TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 14 Lipca 2020, 21:19
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Posłał mnie głosić Ewangelię ubogim (Łk 4,18) - ojcowie redemptoryści

Posłał mnie głosić Ewangelię ubogim (Łk 4,18)

redemptorysci

Za przykładem swoich poprzedników redemptoryści pragną kontynuować współpracę z Chrystusem Odkupicielem, aby dzięki twórczej wierności i charyzmatowi św. Alfonsa oraz dziedzictwu św. Klemensa ofiarnie służyć ludziom najbardziej opuszczonym i ubogim.

Ojcowie redemptoryści w Polsce są znani głównie dzięki prowadzonemu przez nich Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Współtworzą także Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej; a w naszej diecezji dzięki pierwszoczwartkowym modlitwom w bazylice św Józefa, skąd „idzie” transmisja na żywo - wraz z ekipą przyjeżdża sam ojciec założyciel Tadeusz Rydzyk ze współbraćmi. Skąd się wzięło to zgromadzenie, kim są, czym się zajmują poza mediami? Takie pytanie usłyszeliśmy od jednej z Czytelniczek wraz z prośbą, by napisać także o tym zgromadzeniu, choć nie ma go na terenie naszej diecezji.

Głosiciele Odkupiciela
Założycielem redemptorystów był Święty Alfons Maria Liguori, który współczując ubogim, a zwłaszcza mieszkańcom wsi, którzy wówczas stanowili znaczną część ludności, powołał do istnienia Zgromadzenie Misjonarzy Najświętszego Zbawiciela. Była to męska gałąź żeńskiego zgromadzenia redemptorystek. Zaczęło się to za sprawą Mistyczki i Założycielki sióstr redemptorystek. To właśnie jej Pan Jezus objawił swoją wolę odnośnie św. Alfonsa słowami: „Jego wybrałem jako głowę mojego instytutu; to on będzie pierwszym przełożonym męskiego zgromadzenia”. Matka Celeste przekazała o. Alfonsowi słowa Pana oraz ogólny szkic przyszłego zgromadzenia oparty na statutach wspólnoty żeńskiej. Powstałe zgromadzenie zmieniło później nazwę na Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Członkowie zgromadzenia, idąc w ślad za Odkupicielem, mieli głosić Ewangelię ubogim.  Założyciel zgromadzenia i jego współbracia wprowadzili w czyn polecenie Jezusa: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Ich głównym celem jest głoszenie odkupienia wszystkim ludziom, szczególnie biednym i ubogim, nie tyle materialnie, co duchowo. Swoją posługę wyrażają poprzez prowadzenie misji parafialnych i zagranicznych, rekolekcji, parafii oraz pracę w charakterze kapelanów szpitali i ośrodków opieki zdrowotnej. Redemptoryści uczą katechezy: w krajach, w których jest to możliwe - w szkołach, a w innych - przy klasztorach.

Jedno z najliczniejszych zgromadzeń w Polsce
Przed Soborem Watykańskim II należeli do grona najsurowszych zakonów i zgromadzeń czynnych. Prowadzili niemalże tak surowe życie, jak kartuzi. Dzisiaj stanowią jedno z największych zgromadzeń zakonnych w Polsce. A pojawili się na naszych ziemiach w 1787 roku. Pierwsze placówki zakładał Klemens Maria Hofbauer. Od swojego głównego klasztoru w Warszawie, przy kościele św. Benona byli nazywani wówczas benonitami. Gdy jezuici ulegli kasacie, nazywani byli przez władzę krypto-jezuitami. W 1808 r. pod zarzutem szerzenia fanatyzmu i działalności wywrotowej zostali wydaleni z Księstwa Warszawskiego. Na ziemie polskie powrócili na początku XX wieku. 7 września 1903 roku dziewięciu kleryków rozpoczęło rok akademicki, inaugurując tym samym polskie studia filozoficzno-teologiczne Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Ukoronowaniem rozwoju zgromadzenia na ziemiach polskich przed I wojną światową było utworzenie 8 grudnia 1909 roku samodzielnej Polskiej Prowincji Redemptorystów z siedzibą w Krakowie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku wszystkie dotychczasowe formy apostolatu redemptorystów zostały jeszcze bardziej ożywione. Rozwinęło się także apostolstwo pióra poprzez wydawanie licznych książek religijnych, modlitewników i broszur, wśród których ważne miejsce zajmowały przekłady dzieł św. Alfonsa. W 1932 roku z inicjatywy o. Kazimierza Smorońskiego zaczęto wydawać specjalne czasopismo dla duchowieństwa „Homo Dei”. Niestety czas II wojny światowej był trudnym okresem dla zgromadzenia pod wieloma względami.  Gorliwość apostolska redemptorystów polskich rozwinęła się również na polu działalności misyjnej w krajach Ameryki Południowej i Północnej, Europy, Azji i Afryki. A kiedy upadł komunizm i tylko było to możliwe redemptoryści polscy jako jedni z pierwszych podjęli głoszenie Dobrej Nowiny w krajach byłego Związku Radzieckiego. Także i w Polsce pojawiły się nowe możliwości. Rozpoznając znaki czasu oraz aktualne wyzwania i możliwości, redemptoryści ciągle poszukiwali nowych form i sposobów głoszenia obfitego odkupienia. I tak w 1991 roku zaczęło funkcjonować Radio Maryja, a nieco później Mała Poligrafia Redemptorystów i wydawnictwo Homo Dei. Wielu braci zaangażowało się w działalność naukową na różnego rodzaju uczelniach w Polsce i za granicą. Prowincja prowadzi wyższe seminarium duchowne oraz nowicjat i postulat, troszcząc się o nowe powołania i dobre przygotowanie gorliwych apostołów Chrystusa Odkupiciela.

Tradycja maryjna
Ojcowie redemptoryści przyczynili się do rozwoju kultu Matki Bożej w Polsce. Czynili to zarówno poprzez szerzenie nabożeństwa Nieustannej Nowenny ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, jak i przez udział w peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, przygotowując w ten sposób nasz naród do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski.

Tekst i foto Arleta Wencwel

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!