TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 23 Lutego 2020, 17:15
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Biblia

Spotkanie z Mądrością
ks. Krzysztof P. Kowalik
Spotkanie z Mądrością

Salomon nie poprzestał na zbudowaniu świątyni, ale dbał również, by nie zaniedbywano kultu w niej sprawowanego. Sam trzy razy w roku składał ofiary tak całopalne, jak i biesiadne.

Znak Chwały
ks. Krzysztof P. Kowalik
Znak Chwały

Po modlitwie wzniesionej przez Salomona nastąpił czas składania ofiar. W ceremonii uczestniczył wraz z królem cały lud. Składane ofiary były jednocześnie
aktem poświęcenia świątyni.

Upragniona budowla
ks. Krzysztof P. Kowalik
Upragniona budowla

Sława Salomona stawała się coraz większa. Król był tego coraz bardziej świadomy. Jednocześnie zdawał sobie sprawę z tego, że wszystko zawdzięcza Bogu Izraela, a po Nim swojemu ojcu Dawidowi. Pamiętał również o pragnieniu Dawida jakim było wzniesienie świątyni dla Pana w Jerozolimie. Ten zamiar chciał zrealizować, jeśli Bóg mu na to pozwoli.

Mądrość króla
ks. Krzysztof P. Kowalik
Mądrość króla

Salomon wzorem Dawida szukał oparcia dla swego życia w Bogu. Wiedział jak wiele Mu zawdzięcza. Czcił Go wraz z całym ludem Izraela. Tak, jak jego poddani udawał się na wzniesienia zwane wyżynami. Na nich budowano ołtarze, by tam składać ofiary. Przy jednym z nich w Gibeonie doświadczył rzeczy niezwykłej.

W obliczu wrogów
ks. Krzysztof P. Kowalik
W obliczu wrogów

Następstwo Salomona wydawało się sprawą oczywistą. Konflikt pomiędzy nim a Adoniaszem zdawał się być zakończony. Jednak kolejne dni ukazały, że były to tylko pozory. Prawdę tę odkryła rozmowa Adoniasza z Batszebą. Brat Salomona po raz kolejny wyraził swoje pretensje do tronu.

Oszustwo Adoniasza
ks. Krzysztof P. Kowalik
Oszustwo Adoniasza

 Bóg dał Dawidowi błogosławieństwo długiego życia, ale nie zdjął z niego brzemienia grzechu pierworodnego. Dlatego czas starości przyszedł na króla niczym wieczornychłód deszczowych dni.

Słowo Boże na każdy dzień 8- 14 grudnia
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień 8- 14 grudnia

Rdz 3, 9-15.20; Ps 98; Rz 15, 4–9; Łk 1, 26-38 Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. 

Spojrzenie u kresu dzieła
ks. Krzysztof P. Kowalik
Spojrzenie u kresu dzieła

Kolejne dni przyniosły za sobą wojny z Filistynami. Wrogowie Izraela szukali sposobności, aby zabić Dawida. Chcieli unicestwić królewski ród. Władca nie unikał walki i ruszył na czele swych żołnierzy. Nie brakowało mu odwagi, jednak upływający czas uczynił swoje. Szybko ogarnęło go zmęczenie. Mimo to chciał walczyć.

 

Bolesna decyzja
ks. Krzysztof P. Kowalik
Bolesna decyzja

Śmierć buntowników uciszyła wojenną burzę. Nie przyniosła jednak czasu pomyślności.
Naród Izraela dotknęła bowiem klęska nieurodzaju. Trzy kolejne lata przyniosły suszę i nieurodzaj. Więcej wysiewano ziarna niż zbierano plonów. Nastał głód.

Zbuntowane pokolenia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Zbuntowane pokolenia

Śmierć Absaloma nie przyniosła pokoju w królestwie Dawida. Nie zabrakło bowiem wśród rodaków króla ludzi pełnych ambicji, którzy chcieliby sięgnąć po władzę, a jedność pomiędzy poszczególnymi plemionami była bardzo krucha. Jasno ukazały to kolejne wydarzenia.

Sprzymierzeńcy    i przeciwnicy
ks. Krzysztof P. Kowalik
Sprzymierzeńcy i przeciwnicy

 Do opuszczającego Jerozolimę Dawida dołączyli Sadok, Abiatar i lewici. Zabrali ze sobą Arkę Przymierza. Po wschodniej stronie potoku Abiatar złożył przed nią ofiarę. Jednak po zakończeniu obrzędu Dawid nakazał odnieść Arkę do miasta.

Podstęp Absaloma
ks. Krzysztof P. Kowalik
Podstęp Absaloma

Pozwoleniem na powrót Absaloma do Jerozolimy ugaszono ogień konfliktu, ale pozostawiono tlące się głownie nienawiści. Syn Dawida nie mógł znieść oddalenia od dworu królewskiego. To godziło w jego ambicje. Ponieważ Joab pomógł mu w pojednaniu z ojcem, postanowił szukać u niego wsparcia.

 

Niezabliźniona rana
ks. Krzysztof P. Kowalik
Niezabliźniona rana
Ziarna zła
ks. Krzysztof P. Kowalik
Ziarna zła

Śmierć przeplata się z życiem. Po czasie żałoby przyszedł czas radości wraz z narodzinami drugiego syna, którego Dawidowi zrodziła Batszeba. Otrzymał on na imię Salomon. Narodziny chłopca były znakiem przebaczenia grzechu. Imię dziecka oznaczało pokój.

 

Blizna winy
ks. Krzysztof P. Kowalik
Blizna winy

Dawid słuchał uważnie słów posłańca. Na wiadomość o klęsce i stratach uniósł się gniewem. Wyrzucał żołnierzom nieroztropność. Po co zbliżali się do murów twierdzy.