TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 20 Sierpnia 2019, 14:02
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Biblia

Zbawienie przez ludzka dobroć
ks. Krzysztof P. Kowalik
Zbawienie przez ludzka dobroć

Przywędrowała wraz ze swą teściową, by dzielić jej los. Pierwsze spotkania wiązały się z powitaniem Noemi. Zgromadziły się jej przyjaciółki. Wypytywały o jej los, o to dlaczego wraca sama. Wśród mieszkańców szybko rozeszła się wieść o śmierci jej męża i synów. Noemi powiedziała, by od tej chwili ni

Zwyciestwo pomimo zdrady
ks. Krzysztof P. Kowalik
Zwyciestwo pomimo zdrady

Jak przez mgłę docierały do niego słowa tłumaczące, iż uznano że Samson znienawidził swą żonę i proponują mu inną córkę za żonę. Opowiadano mu o jej urodzie, jak gdyby ona miała być cenniejsza od miłości. Tym wszystkim zraniono go do głębi serca. Po raz kolejny poczuł gniew.

O Jezusie Chrystusie w Ogrodzie Oliwnym
Justyna Sprutta
O Jezusie Chrystusie w Ogrodzie Oliwnym

Staropolska, bo pochodząca z XVII wieku, piękna pieśń pasyjna „Ogrodzie Oliwny” kieruje myśl ku udręczonemu, modlącemu się w Getsemani Zbawicielowi. Wyobrażony pod drzewami symbolizującej pokój oliwki, Jezus Chrystus przyjmuje kielich swej męki.

Wybawiciel zrodzony z wiary
ks. Krzysztof P. Kowalik
Wybawiciel zrodzony z wiary

Po śmierci Jeftego pojawili się kolejni sędziowie czuwający nad losami Izraela. Po nich na arenę dziejów Izraela wszedł Samson. Jego narodziny zbiegły się z czasem odstępstwa Hebrajczyków.

Niespodziewane zwycięstwo
ks. Krzysztof P. Kowalik
Niespodziewane zwycięstwo

Nie wszystkie opowieści o sędziach - wybawicielach przedstawiają dokładne opisy ich czynów i życia. Są pośród nich i takie, jak ta o Szamgarze, która jedynie wymieniają imię bohatera i jednym zdaniem opisuje to, czego dokonał. Być może przekazujący ją nie znał szczegółów.

Niespodziewana droga do ocalenia - Biblia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Niespodziewana droga do ocalenia - Biblia

Izraelici nie umieli być wierni Bogu. Tym co ich cechowało była niestałość. A może inaczej. Bardzo szybko powracali do grzechu. Ich spojrzenie na życie różniło się diametralnie od spojrzenia Boga. Podążali bowiem za tym, co Bóg uznawał za złe.

Pierwszy obrońca
ks. Krzysztof P. Kowalik
Pierwszy obrońca

Śmierć Jozuego przyszła niczym karta zamykająca rozdział księgi w dziejach Izraela. Zakończył się czas wędrówki i podboju, czas poszukiwania własnego domu. Jednak nie zakończyły się zmagania o wiarę i jeszcze wiele prób czekało lud Izraela.

Benedictus - zapowiedź Wschodzącego Słońca
Benedictus - zapowiedź Wschodzącego Słońca

Pieśń Benedictus (Łk 1, 67-80) jest drugim, po Magnificat, hymnem uwielbienia w Łukaszowej Ewangelii dzieciństwa Jezusa. Wypowiada go Zachariasz, mąż Elżbiety po narodzinach ich syna Jana. Duch Święty, który podczas spotkania z Maryją napełnił Elżbietę i sprawił, że Jan zatańczył przed Panem, teraz otwiera usta Zachariasz

Sardes miasto Apokalipsy
Sardes miasto Apokalipsy

Jednymi z najciekawszych starożytnych zabytków zachodniej Turcji są ruiny starożytnego miasta Sardes, stolicy Lidii. Zmienne koleje losu tej metropolii stanowią ciekawy fragment dziejów starożytnej Azji Mniejszej.

Nauka wierności
ks. Krzysztof P. Kowalik
Nauka wierności
Źródło zwycięstwa, cz. II
ks. Krzysztof P. Kowalik
Źródło zwycięstwa, cz. II

Po przekroczeniu Jordanu Izraelitom wszystko wydawało się możliwe. Ziemia Obiecana otwierała przed nimi swe podwoje. Ale ich odczucia szybko zmienił nowy widok. Przed ich oczyma stanęły twierdze broniące tej ziemi.

Mowa w przypowieściach
ks. Piotr Bałoniak
Mowa w przypowieściach

Trzecia mowa Jezusa (Mt 13) poświęcona jest tematyce królestwa Bożego. Zebranych w niej zostało siedem przypowieści (o siewcy, o ziarnie gorczycy, o zaczynie, o chwaście, o skarbie, o perle, sieci), które obrazowo i prosto wyjaśniają tajemnicę głoszonego przez Jezusa królestwa niebieskiego.

U progu obietnicy, cz. I
ks. Krzysztof P. Kowalik
U progu obietnicy, cz. I

Gdy Mojżesz wezwał Jozuego przed swoje oblicze ten był pewien, że będą omawiać szczegóły związane z wejściem do Ziemi Obiecanej, planować kolejne bitwy i podział ziemi. Przecież stojąc pod górą Nebo byli na wyciągnięcie ręki od kraju, do którego prowadził ich Bóg.

Rozstanie z Mojżeszem - Biblia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Rozstanie z Mojżeszem - Biblia

Izraelici przemierzali stepy Moabu, zmierzając ku północnej granicy tego obszaru. Mojżesz wiedział, iż każdy dzień wędrówki przybliżał ich do ziemi obiecanej przez Boga, zapowiadał kres tułaczki na obczyźnie. To budziło w jego sercu radość.

Pogański prorok
ks. Krzysztof P. Kowalik
Pogański prorok

W swej wędrówce Izraelici dotarli do potoku Zared. Następnie przeszli nad potok Arnon. Podobnie, jak w Edomie, Mojżesz wyprawił posłów do króla Amorytów Sichona z prośbą o pozwolenie Hebrajczykom na przejście przez teren jego królestwa. Ale ten nie dał zgody.