TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 06 Lipca 2020, 15:31
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Sacrum w muzyce

Śpiewy na Komunię Świętą - sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Śpiewy na Komunię Świętą - sacrum i muzyka

Śpiew zawsze towarzyszył przyjmowaniu Ciała i Krwi Pańskiej. Ślady jego odnajdujemy już w IV wieku. Najbardziej upowszechnił się w starożytności chrześcijańskiej jako śpiew komunijny Psalm 33. Można przyjąć, że communio jest najstarszym ze śpiewów mszalnych. Stanowił on także centralną część liturgii bizantyjskiej. Na

Śpiew na wejście - Sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Śpiew na wejście - Sacrum i muzyka

Sacrum i muzyka

Sekwencje - sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Sekwencje - sacrum i muzyka

Sekwencja to rodzaj średniowiecznej poezji wyposażonej w sylabiczną melodię. Sekwencje składały się ze zwrotek dwu lub trójwierszowych (które miały tę samą melodię) występujących parami. Wstęp i zakończenie sekwencji stanowiła często pojedyncza zwrotka lub jeden wiersz.

Alleluja w liturgii mszalnej - Sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Alleluja w liturgii mszalnej - Sacrum i muzyka

Właściwego początku i sensu wprowadzenia „Alleluja” do liturgii mszalnej należy szukać w liturgiach wschodnich, szczególnie w greckiej, syryjskiej i bizantyjskiej, rozwinęła się bowiem w nich procesja do Ewangelii, a „Alleluja” stało się wprowadzeniem do proklamacji perykopy ewangelicznej. Ewangelię bowiem

Psalm responsoryjny - sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Psalm responsoryjny - sacrum i muzyka

W pierwotnym Kościele psalmodia była raczej recytacją niż śpiewem w dzisiejszym znaczeniu. Akcentowano w ten sposób funkcję psalmu jako słowa Bożego. Traktowano zatem psalm jako jedno z czytań liturgii Słowa. Od III wieku do wykonawstwa psalmu zaczął stopniowo włączać się lud przez powtarzanie krótkiej aklamacji zwanej

Patriotyzm i godność państwa
Renata Jurowicz
Patriotyzm i godność państwa

SACRUM W MUZYCE

Modlitwa powszechna - Sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Modlitwa powszechna - Sacrum i muzyka

Zachowane przekazy Kościołów Wschodu i Zachodu pozwalają na stwierdzenie, że od początków chrześcijaństwa praktykowano podczas Eucharystii określone formy modlitw w intencjach powszechnych. Zwyczaj ten wywodzi się z nabożeństw synagogalnych, a został potwierdzony w listach apostolskich.

Modlitwa Pańska - Sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Modlitwa Pańska - Sacrum i muzyka

Mimo, że Komunia św. stanowiła dopełnienie sprawowanej „uczty Pana”, obrzędy jej towarzyszące ukształtowały się stosunkowo późno. Pater noster, traktowane początkowo jako modlitwa, którą kieruje się do Boga Ojca w „skrytości”, staje się modlitwą wspólnotową chrześcijan.

Czy śpiewać Ewangelię i czytania?
ks. Jacek Paczkowski
Czy śpiewać Ewangelię i czytania?

Wyjątkowe miejsce Ewangelii w liturgii Słowa podkreślano w różny sposób. Początkowo jej głoszenie należało do lektora. Dość wcześnie jednak zarezerwowano ją dla diakona, prezbitera, a w niektóre uroczystości dla biskupa. Na Zachodzie podczas uroczystości Bożego Narodzenia Ewangelię odczytywał cesarz rzymski. Pr

Święty Józef w muzyce
ks. Jacek Paczkowski
Święty Józef w muzyce

„Święty Józef jest wszędzie, jest mówiącym wizualnie. Z tego faktu można by wnioskować, że Święty Józef, tylekroć przedstawiany, zarówno w małych kaplicach, jak i na wielu słynnych obrazach, powinien w odpowiednim do tego stopniu inspirować kompozytorów i muzyków. Otóż, nic z tego

Maryja w muzyce - Sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Maryja w muzyce - Sacrum i muzyka

Maj jest tradycyjnie w Kościele katolickim miesiącem poświęconym Matce Bożej. Wówczas w kościołach, przy kapliczkach i krzyżach mieszkańcy wielu polskich miejscowości spotykają się na nabożeństwie majowym, którego główną treść stanowi Litania do Najświętszej Maryi Panny, zwana Loretańską, modlitwa „P

Pieśni wielkanocne - Sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Pieśni wielkanocne - Sacrum i muzyka

Zmartwychwstanie Chrystusa oznacza zwycięstwo prawdy nad fałszem i kłamstwem, które skazały Go na śmierć; nad złością i nienawiścią ludzką, które Go prześladowały, a wreszcie jest zwycięstwem dobra i miłości. Takie zrozumienie prawdy o zmartwychwstaniu spowodowało świętowanie tego wydarzenia przez pięćdziesiąt d

Śpiew wiernych w liturgii - sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Śpiew wiernych w liturgii - sacrum i muzyka

Sacrum i muzyka

Organista w liturgii - sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Organista w liturgii - sacrum i muzyka

Z muzyczną tradycją Kościoła, związana jest osoba organisty, który wykonując swoje czynności wielbi Boga śpiewem i grą na instrumencie. Od organisty oczekuje się, aby był dobrze przygotowanym muzykiem, nie tylko grającym na organach, ale umiejącym w sposób profesjonalny akompaniować wiernym, chórowi, scholi czy so

Schola w liturgii Mszy Świętej
ks. Jacek Paczkowski
Schola w liturgii Mszy Świętej

W średniowieczu określenie schola cantorum odnosiło się do szkoły, mającej na celu wykształcenie śpiewaków kościelnych. Poprzedniczkami ich są znane już w IV wieku szkoły lektorów.