TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 19 Września 2021, 22:12
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Pobożność ludowa

Święty Józefie módl się za nami
Arleta Wencwel - Plata
Święty Józefie módl się za nami

Wśród wielu kapliczek przydrożnych w naszej diecezji znajdują się także te poświęcone św. Józefowi. Zazwyczaj są one formą podziękowania za otrzymane łaski, za ocalone życie, czy pomoc w trudnej sytuacji. Św. Józef w swojej cichości strzeże wiernych, ich domostw, a przede wszystkim rodzin.

Udział wiernych w Modlitwie eucharystycznej
ks. Dariusz Kwiatkowski
Udział wiernych w Modlitwie eucharystycznej

Do jednych z najważniejszych osiągnięć reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II należy zaliczyć przywrócenie liturgii wiernym. W wielu miejscach Konstytucja o liturgii mówi o potrzebie czynnego, świadomego, pobożnego owocnego, zewnętrznego i wewnętrznego oraz pełnego zaangażowania uczestnictwa wiernych w celebracjach

Liturgia
ks. Dariusz Kwiatkowski
Liturgia

Ojciec Święty Benedykt XVI w liście apostolskim ogłaszającym „Rok Wiary” wezwał, aby każdy wierzący w tym czasie ponownie odkrył treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej. Źródłem do takiego przeżywania wiary ma być wsłuchiwanie się w słowo Boże, uczestnictwo w liturgii Kościoła oraz s

Święty Józef w pobożności ludowej
ks. Dariusz Kwiatkowski
Święty Józef w pobożności ludowej

Po przedstawieniu najważniejszych zasad teologicznych, które obowiązują w zdrowej pobożności ludowej, zobaczymy, jak one przekładają się na kult konkretnego świętego. Obecność i rola św. Józefa w naszej diecezji sprawiają, że właśnie kult tego Świętego przedstawimy nieco szerzej. Warto podkreślić, że spośr&oacut

Wstawiennictwo świętych
ks. Dariusz Kwiatkowski
Wstawiennictwo świętych

Mamy swoich ulubionych świętych. Jesteśmy zachwyceni ich życiem i dziełami, które dokonywali. Ci święci w naturalny sposób stają się naszymi przyjaciółmi i towarzyszą nam w codziennym życiu. Do tych świętych kierujemy też nasze modlitwy. Mamy też świętych od „zadań specjalnych”. Wierzymy, że nasz

Naśladowanie świętych
ks. Dariusz Kwiatkowski
Naśladowanie świętych

Według ,,Dyrektorium o pobożności ludowej” święci i błogosławieni są historycznymi świadkami powszechnego powołania do świętości. Chrześcijanie pośród nich mogą szukać wzorców do naśladowania. Droga do świętości realizowana w życiu danego świętego staje się wzorem bardzo konkretnym i wyraźnym. Święci

Święci i błogosławieni w pobożności ludowej
ks. Dariusz Kwiatkowski
Święci i błogosławieni w pobożności ludowej

Kult świętych zawsze zajmował ważne miejsce wśród różnych praktyk chrześcijańskiego życia religijnego i był mocno osadzony w Piśmie Świętym (por. Dz 7, 54-60; Ap 6, 9-11; 7, 9-17). Jest on potwierdzony w życiu Kościoła już od pierwszej połowy II wieku. Chociaż na przestrzeni wieków kult ten przybierał r&oacu

Słowo Boga i człowieka
ks. Dariusz Kwiatkowski
Słowo Boga i człowieka

Jednym z najważniejszych elementów kształtujących liturgię Kościoła jest słowo Boże. W słuchaniu słowa Bożego rodzi się i wzrasta Kościół. Wierni powinni poznawać Pismo Święte i żywić się jego duchem, aby poszczególne prawdy wiary mogli we właściwy sposób wyrażać w swojej pobożności. Słowo Boż

Kościelny wymiar pobożności ludowej
ks. Dariusz Kwiatkowski
Kościelny wymiar pobożności ludowej

No i znów trzeba pomyśleć jak napisać, żeby było prosto i zrozumiale dla wszystkich. Ech, ciężki jest los teologa. No, ale trzeba tak pisać i mówić, aby to było z korzyścią dla wszystkich. W tym artykule chcemy wyjaśnić związek form pobożności ludowej z Kościołem, czyli jej eklezjalny wymiar.

Trójca Święta i święci
ks. Dariusz Kwiatkowski
Trójca Święta i święci

ks. Dariusz Kwiatkowski

Pobożność ludowa i Trójca Święta
ks. Dariusz Kwiatkowski
Pobożność ludowa i Trójca Święta

Wyjaśnione już pojęcia dotyczące pobożności ludowej odkryły przed nami bogactwo form kultu zrodzonego z wiary ludu Bożego. Pobożność taka rodzi się z ludzkich serc otwartych na Boga. Trzeba jednak czuwać, aby nie przybrała niewłaściwych form, które zamazywałyby właściwy obraz Boga i kultu, który Mu się należy. Ojc

Pojęcia określające wiarę ludu Bożego
ks. Dariusz Kwiatkowski
Pojęcia określające wiarę ludu Bożego

Dyrektorium o pobożności ludowej używa różnych pojęć na określenie praktyk pobożnościowych wiernych. Jednym z nich jest pojęcie: „zewnętrzne praktyki pobożności”, które obejmuje swą treścią i znaczeniem: teksty modlitw i pieśni, stosowanie się do okresów liturgicznych, nawiedzanie szczególni

 Liturgia czy nabożeństwo?
ks. Dariusz Kwiatkowski
Liturgia czy nabożeństwo?

Liturgia czy nabożeństwo?