TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 10 Lipca 2020, 14:34
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Sacrum w muzyce

Ach, witaj Zbawco - czyli polskie kolędowanie - Sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Ach, witaj Zbawco - czyli polskie kolędowanie - Sacrum i muzyka

Sacrum i muzyka

Św. Cecylia - patronka muzyki kościelnej - felieton
Św. Cecylia - patronka muzyki kościelnej - felieton

22 listopada Kościół wspomina św. Cecylię, której imię - według „Złotej legendy” wywodzi się od określenia „Caeli Lilia” (lilia niebios). Należy ona do najsłynniejszych męczennic Kościoła rzymskiego. Kult św. Cecylii szeroko się rozpowszechnił, a od czasów średniowiecza jest ona patronk

Chór w liturgii Mszy Świętej
ks. Jacek Paczkowski
Chór w liturgii Mszy Świętej

Sacrum i muzyka

Muzyka pozaliturgiczna
ks. Jacek Paczkowski
Muzyka pozaliturgiczna

Oprócz śpiewu liturgicznego, który Kościół uznaje za właściwy dla czynności liturgicznych, ważnym zagadnieniem jest także muzyka pozaliturgiczna. Stanowi ona bardzo często pomoc w zapamiętywaniu pewnych prawd wiary, bądź jest ich ilustracją. Jednak, aby w sposób właściwy zrozumieć, czym jest śpiew i muzy

Muzyka a katecheza
ks. Jacek Paczkowski
Muzyka a katecheza

Już tylko chwile dzielą nas od rozpoczęcia nowego roku szkolnego i znowu nowe zadania, które powinny doskonalić i wychowywać młodego człowieka - może i krótka refleksja na temat muzyki w katechezie? Katecheza jest pouczeniem w wierze, żywym przekazem prawd wiary. W ten proces włączona jest także jednostka katechetyczna, le

Instrumenty dla muzyki liturgicznej
ks. Jacek Paczkowski
Instrumenty dla muzyki liturgicznej

„W Kościele łacińskim organy piszczałkowe należy mieć w wielkim poszanowaniu jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie potęguje wzniosłość kościelnych obrzędów, a umysły wiernych porywa ku Bogu i rzeczywistości nadziemskiej.

Jaką muzykę można wykonywać w kościołach?
ks. Jacek Paczkowski
Jaką muzykę można wykonywać w kościołach?

Zgodnie z tradycją świątynie są przede wszystkim miejscem, w którym gromadzi się lud Boży. Już od najdawniejszych czasów pojęciem „kościół” został objęty również budynek, w którym wspólnota gromadzi się, by modlić się, przyjmować sakramenty, sprawować Eucharystię.

Muzyka a Eucharystia
ks. Jacek Paczkowski
Muzyka a Eucharystia

Po zakończonym Kongresie Eucharystycznym w naszej diecezji, rodzi się potrzeba ciągłego pogłębiania świadomości i znaczenia Eucharystii w naszym życiu. Dziś chciałbym ukazać refleksję Jana Pawła II nad muzyką w Eucharystii na podstawie Encykliki Ecclesia de Eucharistia z 2003 roku. W rozdziale V „Piękno celebracji Eucharystycz

Rodzaje muzyki liturgicznej
ks. Jacek Paczkowski
Rodzaje muzyki liturgicznej

Wiodący dokument w zakresie muzyki kościelnej - Instrukcja Musicam sacram stwierdza: śpiew wynika z samej natury obrzędów oraz struktury celebracji liturgicznej i dlatego te wszystkie partie, które wymagają śpiewu, powinny być śpiewane. Nie wyklucza też żadnego rodzaju muzyki, o ile odpowiada duchowi liturgii. Początkowo by

Przymioty muzyki sakralnej
ks. Jacek Paczkowski
Przymioty muzyki sakralnej

Sacrum i muzyka

Cele muzyki sakralnej
ks. Jacek Paczkowski
Cele muzyki sakralnej

Aby zrozumieć zadania muzyki w liturgii trzeba się przypatrzeć jej celom i przymiotom. Przed muzyką liturgiczną Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium Soboru Watykańskiego II postawiła dwa nadrzędne cele: chwała Boża i uświęcenie wiernych, a więc te same co w samej liturgii.

Muzyka, którą Kościół uznaje za swoją modlitwę
ks. Jacek Paczkowski
Muzyka, którą Kościół uznaje za swoją modlitwę

Muzyka i śpiew od początku są ściśle związane z liturgią Kościoła. Stąd każda reforma liturgii pociągała za sobą zmiany w muzyce i śpiewie. Prekursorem reform w muzyce kościelnej był biskup J. M. Seiler (1751-1832).

Chwalić Boga śpiewem
ks. Jacek Paczkowski
Chwalić Boga śpiewem

Śpiew jest starszy od mowy. Zanim człowiek mógł mówić, wyrażał „śpiewem” swoje uczucia. W powiązaniu z wypowiadanym słowem, śpiew stanowi dla człowieka najdoskonalszą możliwość dzielenia się z innymi. Śpiew i muzyka należały zawsze do środków wyrazu kultu. W wyśpiewanej chwale Boga człowiek art

Kolędy - liturgia czy tradycja? - Sacrum i muzyka
ks. Jacek Paczkowski
Kolędy - liturgia czy tradycja? - Sacrum i muzyka

Z okresem Narodzenia Pańskiego łączy się śpiew pieśni zwanych kolędami. Nazwa ta wywodzi się z języka łacińskiego od słowa „calendae”, którym określano pierwszy dzień miesiąca. Jeszcze przed Chrystusem w Rzymie calendae styczniowe rozpoczynające nowy rok, obchodzono bardzo uroczyście, odwiedzano się wzajemnie, o

H. M. Górecki mistrz ekspresji i emocji
ks. Jacek Paczkowski
H. M. Górecki mistrz ekspresji i emocji

Sacrum w muzyce