TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 15 Grudnia 2019, 16:09
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Chór w liturgii Mszy Świętej

Sacrum i muzyka

Chór w liturgii Mszy Świętej

Jeśli sięgniemy po istotne dla odnowy liturgii dokumenty Kościoła, to odnajdziemy w nich istotne wskazania na temat obecności i funkcji zespołów śpiewaczych podczas sprawowania obrzędów liturgicznych.

Zarówno w Konstytucji o liturgii Soboru Watykańskiego II, jak i w Instrukcji Musicam sacram czytamy: „Należy rozwijać zespoły śpiewacze, zwłaszcza przy kościołach katedralnych” i „Na szczególną uwagę zasługują, ze względu na swe liturgiczne posługiwanie: chór kościelny, kapela muzyczna i zespół śpiewaków (schola)”. Chór pełni bowiem szczególną funkcję, którego zadaniem jest właściwe wykonywanie przeznaczonych dla niego części oraz troska o to, aby wierni brali czynny udział w śpiewie.
Wskazania Kościoła podkreślają, aby z największą troską zachowywać i otaczać opieką skarbiec muzyki kościelnej, na który składa się chorał gregoriański, śpiew wielogłosowy, religijny śpiew ludu i muzyka instrumentalna. Tradycja muzyczna Kościoła uważana jest za integralną część uroczystej liturgii i stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki. Śpiew bowiem, był zawsze nieodłącznym elementem uroczystej liturgii, chóry zaś przez wieki współtworzyły tę tradycję. Zespoły śpiewacze wnoszą do liturgii artystyczne piękno muzyczne (aspekt kulturowy), a przez wspólnotę wiary stanowią część zgromadzenia liturgicznego i spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną (aspekt religijny). Zadania zespołów śpiewaczych w liturgii polegają więc nie tylko na wspomaganiu w śpiewie wiernych, ale także na pielęgnowaniu i rozwijaniu kultury muzycznej o bezcennej wartości. W przytoczonych wypowiedziach wyraźnie przejawia się troska Kościoła o kulturowy kształt liturgii. Liturgia bowiem w swym wewnętrznym wymiarze jest rzeczywistością należącą do porządku wiary, ale jest także ważnym elementem ludzkiej kultury. Kultura określa liturgię w jej zewnętrznej formie, liturgia zaś gwarantuje kulturze wymiar transcendentny i jest źródłem inspiracji.    W dokumentach Kościoła wielokrotnie wyrażana jest troska, aby całe zgromadzenie miało przez śpiew stosowny udział w Mszy Świętej. Nie oznacza to jednak ograniczenia roli chóru, ani przeciwstawienia go pozostałym jej uczestnikom. W uroczystej liturgii na chórze spoczywa wykonywanie śpiewów liturgicznych, a lud winien śpiewać te części, które do niego należą. Dyrygenci zespołów powinni dbać o to, by lud zawsze włączał się w śpiew, wykonując przynajmniej łatwiejsze części. Zadaniem zaś chóru jest ułatwienie wiernym w czynnym, wewnętrznym udziale w liturgii. P. Harnoncourt tak to skomentował: „Chóru nie można przeciwstawiać zgromadzeniu - w tym sensie, że jest ono przysłuchującą się publicznością, gdyż on sam jest częścią zgromadzenia i śpiewa za nie w sensie uprawnionego zastępstwa”. Chór działa zatem w imieniu pozostałych członków zgromadzenia i włącza ich w swoje działanie. Poprzez jego śpiew wszyscy mogą zostać wprowadzeni w wielką liturgię, a tym samym w wewnętrzną modlitwę, porywającą serca do Boga.
Należy zwrócić również uwagę, aby chór respektował poprawność liturgiczną, która polega na przestrzeganiu zasad doboru śpiewów i dostosowania ich do akcji liturgicznej. Śpiew w liturgii bowiem (niezależnie czy wykonuje go chór czy wszyscy wierni) musi nawiązywać do myśli przewodniej liturgii i odpowiadać czynności liturgicznej, której towarzyszy. W liturgii chrześcijańskiej począwszy od IV wieku aż do czasów nam współczesnych chór stał się elementem nieodzownym wszelkich uroczystych form kultu i jego obecność w liturgii Kościoła jest w pełni uzasadniona.

ks. Jacek Paczkowski

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!