TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 22 Października 2020, 14:08
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Chrzcielne obdarowanie miłosierdziem

Chrzcielne obdarowanie miłosierdziem

Wszystkie dary chrzcielne są naturalną konsekwencją wszczepienia człowieka w Chrystusa. Takim obdarowaniem chrzcielnym jest dar Ducha Świętego. W teologii chrześcijańskiej jednym ze znaków Ducha Świętego jest woda. 

Symbolika wody ukazuje sposób udzielania ludziom Ducha Świętego i Jego działalność. Jezus mówił do swoich uczniów: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije. Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza” (7, 37-38). Jezus powiedział to o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać wszyscy wierzący w Chrystusa. Obecność Ducha Świętego w ochrzczonym oznacza, że zmartwychwstały Jezus Chrystus działa zbawczo w codziennym życiu człowieka. 

Sakrament chrztu włącza nowo ochrzczonych do wspólnoty Kościoła. Jest to wspólnota, która mieściła się w zbawczych planach Boga. Z tą wspólnotą ściśle utożsamia się sam Jezus. Kościół jest Jego Ciałem, gdzie Chrystus jest Głową, a ochrzczeni członkami. Jezus nieustannie udziela Kościołowi swojego Ducha, który jest jego sercem, czyli zasadą życia i jedności. Ducha Świętego otrzymujemy już w sakramencie chrztu. To On od wewnątrz scala tę wspólnotę i daje jej życiodajną moc. Dzięki Duchowi Świętemu, który jest w nas, Kościół żyje i działa pośród tego świata. Także tutaj odkrywamy nowość życia otrzymaną w sakramencie chrztu.

Włączenie do Kościoła pozwala ochrzczonemu odkryć prawdę, że powołanie i wezwanie do chrześcijaństwa mają nie tylko cechy indywidualne, ale także i społeczne. Kościół jest wspólnotą pluralistyczną i bogato zróżnicowaną. Bóg udziela ochrzczonym charyzmatów, aby służyli sobie nawzajem i w ten sposób ubogacali i budowali wspólnotę Kościoła. Każdy ochrzczony, zachowując talenty dane mu przez Boga, jednoczy się z innymi w jednej wierze i w jednym chrzcie. Ta jedność sprawia, że wszyscy ochrzczeni stają się członkami jednego Chrystusowego Kościoła. Źródłem tej jedności jest jedność i wspólnota Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Ukazując chrzest jako sakrament Bożego miłosierdzia nie sposób nie wspomnieć o kolejnym obdarowaniu, którym jest oczyszczenie z grzechu pierworodnego i grzechów uczynkowych w przypadku chrztu osoby dorosłej. Konsekwencją chrzcielnego zanurzenia w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa i udzieleniu daru Ducha Świętego jest uwolnienie od grzechu pierworodnego. Według nauki Kościoła grzech pierworodny jest stanem, w którym rodzą się wszyscy ludzie. Stanowi on konsekwencją grzechu Adama, praojca całej ludzkości. Ten grzech przeszedł na całą ludzką naturę i domagał się odkupienia ze strony Boga. Grzech pierworodny dotyka każdego człowieka, który przychodzi na świat. Można powiedzieć, że rodząc się jesteśmy wszczepieni w grzeszny świat. Oznacza to, że przychodząc na świat, zostajemy włączeni w sytuację rozdarcia ludzkości, która powołana do pełnego Przymierza z Bogiem, w rzeczywistości żyje w stanie odrzucenia tego Przymierza, w stanie będącym następstwem grzechu. 

Chrztu przez zanurzenie w odkupieńczej śmierci Chrystusa wyprowadza człowieka z tej trudnej sytuacji i oczyszcza z grzechu pierworodnego. Chrzest obmywa człowieka ze wszystkich grzechów, także tych popełnionych osobiście, w przypadku udzielania tego sakramentu osobom dorosłym. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że chrzest odpuszcza zarówno grzech pierworodny, wszystkie inne grzechy osobiste oraz wszelkie kary za grzech. 

ks. Dariusz Kwiatkowski

 

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!