TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 30 Września 2020, 10:29
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Biblia

Mojżesz i grzechy języka
Mojżesz i grzechy języka

Duch Święty posługuje się natchnionym słowem Pisma Świętego, aby pomóc nam zrozumieć codzienne problemy w świetle mądrości Bożej. Księgi biblijne co prawda powstawały na przestrzeni wielu wieków w różnych społeczeństwach i okolicznościach, ale natura ludzka nie zmienia się.

Biblia bliższa życiu
Biblia bliższa życiu

Noc Abrahama, jedno z najgorszych doświadczeń w wierze: ?Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę?. Co patriarcha na to? Jaki dramat rozgrywa się w jego duszy?

Ponowne spotkanie braci
ks. Krzysztof P. Kowalik
Ponowne spotkanie braci

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Józef Egipski

Kto skazał Jezusa?
ks. Piotr Bałoniak
Kto skazał Jezusa?

Odpowiedź na pytanie o odpowiedzialność za śmierć Jezusa wydaje się prosta i oczywista. Skazanie Jezusa jawi się nam jako konsekwencja uprzedzeń i nienawiści ze strony przywódców żydowskich, cynizmu i słabości ze strony Piłata oraz agresji i prymitywizmu ze strony podburzonego tłumu.

Opiekun życia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Opiekun życia

Spotkanie z faraonem całkowicie odmieniło los Józefa. Egipski władca docenił jego mądrość, która pozwoliła mu zrozumieć sen faraona oraz roztropność, dzięki której Józef wskazał sposób, w jaki można zaradzić nadchodzącemu nieszczęściu.

Siła wiary
ks. Krzysztof P. Kowalik
Siła wiary

Los Egiptu leżał w rękach faraona. On gwarantował porządek i stabilność państwa. Lud widział w nim boga. Jego władza nie miała granic. Skupiał w swym ręku siłę i bogactwo. W jednej chwili mógł zadecydować o ludzkim losie. Potrafił skazać na śmierć, jak i darować karę.

Mnożenie przez dzielenie - biblijne opowieści na Wielki Post cz. I
Anika Nawrocka
Mnożenie przez dzielenie - biblijne opowieści na Wielki Post cz. I

?Więcej szczęścia jest w dawaniu, niż w braniu? - te słowa Jezusa przytacza Święty Paweł w Dziejach Apostolskich. Jeszcze więcej radości jest w bezinteresownym dzieleniu się posiadanym dobrem, choćby było niewielkie i wydawało się niezbywalne.

W drodze ku domowi
ks. Krzysztof P. Kowalik
W drodze ku domowi

Po pochowaniu Racheli Jakub wyruszył w dalszą drogę. Nie zatrzymał się, by zamieszkać w okolicy, gdzie złożył do ziemi tę, którą najbardziej kochał w swoim życiu. Jego dalsza wędrówka była znakiem przyjęcia woli Boga kształtującej jego życie.

Tajemnica Bożego wyboru
ks. Krzysztof P. Kowalik
Tajemnica Bożego wyboru
W poszukiwaniu sprawiedliwych
ks. Krzysztof P. Kowalik
W poszukiwaniu sprawiedliwych

Dzieło biblijne im. Jana Pawła II

Śmiech niedowierzania
ks. Krzysztof P. Kowalik
Śmiech niedowierzania

Powrót Hagar i narodziny Ismaela mogły wydawać się Abramowi spełnieniem obietnicy. Jest ojcem syna. Po trzynastu latach wszystko przybrało jednak inny obrót.

Przodkowie Jezusa według Świętego Mateusza
ks. Piotr Bałoniak
Przodkowie Jezusa według Świętego Mateusza

Ewangelię według Świętego Mateusza rozpoczyna długa lista dziwnie brzmiących imion. O ile dla nas tekst ten wydaje się monotonny i trudny, o tyle judeochrześcijanie z Mateuszowej wspólnoty czytali go z zainteresowaniem i uwagą.

Zachwycać ludzi Biblią
Anika Nawrocka
Zachwycać ludzi Biblią

O lamencie nieczytanej Biblii i o tym, że ,,żywe jest słowo Boże i skuteczne? (por. Hbr 4, 12) w rozmowie z ks. Piotrem Bałoniakiem, biblistą, proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Rajsku.

Światło na mojej ścieżce
Renata Jurowicz
Światło na mojej ścieżce

Coraz więcej ludzi mówi, że nie mają czasu, by sięgnąć po Pismo Święte. Inni uważają, że Biblia jest napisana niezrozumiałym językiem dla współczesnego człowieka i lepiej zająć się ?bardziej pożytecznymi? zajęciami. Efekt tego jest taki, że coraz mniej znamy Pismo Święte.

Gdy przydarza się choroba
ks. Krzysztof P. Kowalik
Gdy przydarza się choroba

Dar życia cieszy człowieka, szczególnie, gdy można go przeżywać w dobrym zdrowiu. Tak też myśleli ludzie w czasach, gdy powstawały poszczególne księgi Biblii. Byli głęboko przekonani, że życie jest najcenniejszą wartością darowaną człowiekowi od Boga.