TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 17 Sierpnia 2019, 17:00
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Biblia

Wydobyty z wody - potomkowie Józefa
ks. Krzysztof P. Kowalik
Wydobyty z wody - potomkowie Józefa

Na drodze dzieła zbawienia, jakiego Bóg pragnął dokonać poprzez Mojżesza pojawiła się kolejna kobieta. Tym razem była to córka faraona. Przyszła nad rzekę w towarzystwie swoich służących. Chciała się wykąpać.

Odnów przymierze z Bogiem
Mikołaj Kapusta
Odnów przymierze z Bogiem

W jednym z listów do siedmiu Kościołów, których autorem jest sam Jezus, a które znajdziemy na początku Apokalipsy Świętego Jana, przeczytamy taką pretensję: „mam tobie za złe, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości” (Ap 2, 4). Mówiąc „pierwotna miłość” Jezus ma na myśli

Stacje kongresowe: Pleszew
Anika Nawrocka
Stacje kongresowe: Pleszew

Na Stację Kongresową 14 maja, do Pleszewa zostały zaproszone dekanaty: pleszewski, czermiński, gołuchowski i stawiszyński.

Mojżesz i grzechy języka
Mojżesz i grzechy języka

Duch Święty posługuje się natchnionym słowem Pisma Świętego, aby pomóc nam zrozumieć codzienne problemy w świetle mądrości Bożej. Księgi biblijne co prawda powstawały na przestrzeni wielu wieków w różnych społeczeństwach i okolicznościach, ale natura ludzka nie zmienia się.

Biblia bliższa życiu
Biblia bliższa życiu

Noc Abrahama, jedno z najgorszych doświadczeń w wierze: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”. Co patriarcha na to? Jaki dramat rozgrywa się w jego duszy?

Ponowne spotkanie braci
ks. Krzysztof P. Kowalik
Ponowne spotkanie braci

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Józef Egipski

Kto skazał Jezusa?
ks. Piotr Bałoniak
Kto skazał Jezusa?

Odpowiedź na pytanie o odpowiedzialność za śmierć Jezusa wydaje się prosta i oczywista. Skazanie Jezusa jawi się nam jako konsekwencja uprzedzeń i nienawiści ze strony przywódców żydowskich, cynizmu i słabości ze strony Piłata oraz agresji i prymitywizmu ze strony podburzonego tłumu.

Opiekun życia
ks. Krzysztof P. Kowalik
Opiekun życia

Spotkanie z faraonem całkowicie odmieniło los Józefa. Egipski władca docenił jego mądrość, która pozwoliła mu zrozumieć sen faraona oraz roztropność, dzięki której Józef wskazał sposób, w jaki można zaradzić nadchodzącemu nieszczęściu.

Siła wiary
ks. Krzysztof P. Kowalik
Siła wiary

Los Egiptu leżał w rękach faraona. On gwarantował porządek i stabilność państwa. Lud widział w nim boga. Jego władza nie miała granic. Skupiał w swym ręku siłę i bogactwo. W jednej chwili mógł zadecydować o ludzkim losie. Potrafił skazać na śmierć, jak i darować karę.

Mnożenie przez dzielenie - biblijne opowieści na Wielki Post cz. I
Anika Nawrocka
Mnożenie przez dzielenie - biblijne opowieści na Wielki Post cz. I

„Więcej szczęścia jest w dawaniu, niż w braniu” - te słowa Jezusa przytacza Święty Paweł w Dziejach Apostolskich. Jeszcze więcej radości jest w bezinteresownym dzieleniu się posiadanym dobrem, choćby było niewielkie i wydawało się niezbywalne.

W drodze ku domowi
ks. Krzysztof P. Kowalik
W drodze ku domowi

Po pochowaniu Racheli Jakub wyruszył w dalszą drogę. Nie zatrzymał się, by zamieszkać w okolicy, gdzie złożył do ziemi tę, którą najbardziej kochał w swoim życiu. Jego dalsza wędrówka była znakiem przyjęcia woli Boga kształtującej jego życie.

Tajemnica Bożego wyboru
ks. Krzysztof P. Kowalik
Tajemnica Bożego wyboru
W poszukiwaniu sprawiedliwych
ks. Krzysztof P. Kowalik
W poszukiwaniu sprawiedliwych

Dzieło biblijne im. Jana Pawła II

Śmiech niedowierzania
ks. Krzysztof P. Kowalik
Śmiech niedowierzania

Powrót Hagar i narodziny Ismaela mogły wydawać się Abramowi spełnieniem obietnicy. Jest ojcem syna. Po trzynastu latach wszystko przybrało jednak inny obrót.

Przodkowie Jezusa według Świętego Mateusza
ks. Piotr Bałoniak
Przodkowie Jezusa według Świętego Mateusza

Ewangelię według Świętego Mateusza rozpoczyna długa lista dziwnie brzmiących imion. O ile dla nas tekst ten wydaje się monotonny i trudny, o tyle judeochrześcijanie z Mateuszowej wspólnoty czytali go z zainteresowaniem i uwagą.