TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 02 Kwietnia 2020, 00:56
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Woda żywa - Zesłanie Ducha Świętego J 20,19-23

Zesłanie Ducha Świętego J 20,19-23

Woda żywa

 

Trudno wyobrazić sobie życie bez wody. W Biblii wyraz „woda” pojawia się blisko 700 razy. Woda stworzona przez Boga (Rdz 1, 2) niesie ze sobą życie, ale może też przynosić śmierć. Widać to przecież w opisie potopu (Rdz 6, 9-8, 19), a także w przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone (Wj 14, 15-31). Nie ma też chrześcijaństwa bez znaku wody. Sakrament chrztu (zanurzenie w wodzie) odwołuje się do symboliki życia i śmierci. U św. Pawła możemy przeczytać: „Przez chrzest zostaliśmy pogrzebani razem z Nim (Chrystusem) w śmierci po to, aby wejść w nowe życie, tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych dla chwały Ojca” (Rz 6, 4). W czasie każdej Mszy Świętej kapłan dolewa wody do wina wypowiadając słowa: „Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo”.

Również Jezus niejednokrotnie posługuje się obrazem wody. Najbardziej znane wydarzenie, to pewnie rozmowa Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba (J 4, 1-42). Ale także w 7 rozdziale Janowej Ewangelii Jezus przywołuje „żywą wodę” (wersy 37-38). Uczynił to w ostatnim dniu obchodzenia Święta Namiotów. To święto było jednym z najważniejszych świąt żydowskich, dlatego Żydzi pielgrzymowali wtedy do Jerozolimy. Jego obchody odbywały się jesienią i trwały 8 dni. Przez 7 dni jeden kapłan nosił wodę w złotym dzbanie z Sadzawki Siloe, a drugi kapłan wlewał ją do zbiornika u stóp ołtarza w świątyni jerozolimskiej. Symbolizowało to modlitwę o deszcz, ale także wylanie Ducha Świętego na naród wybrany. Uczeni żydowscy przywoływali tutaj tekst z Księgi proroka Izajasza: „Będziecie z radością czerpać wodę ze zdrojów wybawienia” (12, 3). Ostatniego dnia wlewaniu wody towarzyszyło granie kapłanów na złotych trąbach, śpiewanie świętych pieśni przez lewitów, a pielgrzymi machali palmami i śpiewali Wielki Hallel (Psalmy 113-118), którego jedne z ostatnich słów brzmiały: „O Panie, wybaw! O Panie, daj pomyślność! Chwała temu, który przychodzi w imię Pana! Zarządźcie procesję z gałązkami aż do rogów ołtarza” (Ps 118, 25-27). Ta modlitwa miała odniesienie mesjańskie, o czym świadczy jej przywołanie podczas wjazdu Jezusa do Jerozolimy (Mt 21, 9; Mk 11, 9-10). Było to też wezwanie, aby Bóg przebaczył grzechy (ostatnia szansa na uzyskanie przebaczenia grzechów za dany rok). I to właśnie pośród tego nalewania wody, głosu trąb, machania palmami, śpiewania psalmów i wielkiej radości ludzi szukających przebaczenia grzechów oraz w obecności wszystkich zmian kapłanów (por. Łk 1,8-9; kapłani byli podzieleni na 24 zmiany i każda zmiana pełniła służbę w świątyni przez tydzień; w ten sposób pełnili służbę 2 razy w roku; wszystkie zmiany kapłanów były obecne właśnie podczas Święta Namiotów) Jezus powiedział z mocą: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. Jak rzekło Pismo: strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” (J 7, 37-38). Jezus oznajmił więc: „To Ja jestem odpowiedzią na wasze modlitwy! To Ja jestem tym, którego zapowiadali prorocy!” (por. J 7,40-43). Izajasz z natchnienia Bożego prorokował: „Wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na ląd wyschnięty. Ducha mojego wyleję na twe potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje dzieci” (44,3; zob. także Iz 55,1; 58,11; Ap 22,17). Nie trzeba więc szukać innego Mesjasza i innego Zbawiciela! Jezus jest prawdziwą drogą do życia wiecznego (por. J 14,6).

ks. Tomasz Kaczmarek

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!