TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 14 Czerwca 2021, 00:59
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże

Słowo Boże na niedzielę 13 czerwca
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 13 czerwca

Ez 17, 22-24; Ps 92;  2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34 Liturgia XI Niedzieli Zwykłej kieruje nasz wzrok na pokorę. Wielkość Boga jest wynikiem Jego pokory wobec stworzenia. Podzielił się z człowiekiem życiem, stworzył dla niego świat, a to wszystko po to, by człowiek czuł się na ziemi szczęśliwy. 

Słowo Boże na każdy dzień ( 7 - 12 czerwca )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 7 - 12 czerwca )
Słowo Boże na niedzielę 6 czerwca
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 6 czerwca

Rdz 3, 9-15; Ps 130; 2 Kor 4, 13-5, 1; Mk 3, 20-35 W Ewangelii wg św. Mateusza czytamy: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą” (Mt 7, 1-2). U św. Łukasza brzmi to tak: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Słowo Boże na każdy dzień ( 31 maja - 5 czerwca )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 31 maja - 5 czerwca )
Słowo Boże na niedzielę 30 maja
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 30 maja

Pwt 4, 32-34.39-40; Ps 33; Rz 8, 14-17; Mt 28, 16-20 Uroczystość Najświętszej Trójcy stała się dla Kościoła ukazaniem całego ogromu miłości Boga do człowieka. Bóg jest jeden w trzech Osobach, dzięki temu żadna z Osób Trójcy Świętej nie odbiera czci bez pozostałych.

Słowo Boże na każdy dzień ( 24 - 29 maja )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 24 - 29 maja )

Rdz 3, 9-15.20; Ps 87; Dz 1, 12-14; J 2, 1-11 Jezus oddaje ducha. Ostatnie tchnienie Zbawiciela to Jego największy dar i zapowiedź zesłania Ducha Świętego, który prowadzi Kościół po drogach świata wraz z Maryją. To ona wraz z umiłowanym uczniem, stojąc pod krzyżem i z bólem przyjmując ostatni oddech Chrystusa, stają się pierwszym Kościołem. 

Słowo Boże na niedzielę 23  maja
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 23 maja

Dz 2, 1–11; Ps 104; Ga 5, 16-25; J 15, 26-27; 16, 12-15 „Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty, światła Twego strumień”. Te słowa sekwencji śpiewamy dzisiaj w naszych kościołach. Choć otrzymaliśmy Ducha Świętego w sakramencie chrztu świętego i sakramencie bierzmowania, to ciągle Go potrzebujemy, bo bez Niego „nikt nie może mówić: «Jezus jest Panem

Słowo Boże na niedzielę 16 maja
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 16 maja

Dz 1, 1-11; Ps 47; Ef 4, 1-13; Mk 16, 15-20 Liturgia czytań z uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego kieruje nasz wzrok na uczniów, czyli tych, których Jezus wybrał. Od nich, a także dzięki nim, od współczesnych kapłanów Kościół wciąż domaga się świadectwa.
Jezus po swoim zmartwychwstaniu „dał polecenia” 

Słowo Boże na każdy dzień ( 10 - 15 maja )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 10 - 15 maja )


Dz 16, 11-15; Ps 149; J 15, 26-16,4a „… abyście się nie załamali w wierze”.
Przyczyn odejścia od wiary może być bardzo wiele. Jedni odchodzą od Boga z powodu różnych zgorszeń w Kościele. Innych odstraszają konkretne wymagania Ewangelii, które mogą się wydawać nie do udźwignięcia w dzisiejszym świecie.

Słowo Boże na niedzielę 9 maja
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 9 maja

Dz 10, 25-26.34-35.44-48; Ps 98; 1 J 4, 7-10; J 15, 9-17 Tydzień temu usłyszeliśmy, jak Pan Jezus mówił do nas: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać... Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie”

Słowo Boże na każdy dzień ( 3 - 8 maja )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 3 - 8 maja )

Ap 11, 19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps: Jdt 13; Kol 1, 12-16; J 19, 25-27 Oddana Janowi stała się również moją Matką. Ona, która zapisała w swoim sercu pierwsze słowo Jezusa, która przechowuje to, czego nie zapisały Ewangelie, która jak nikt inny była związana z Jezusem jest mi przez Niego ofiarowana.

Słowo Boże na niedzielę 2 maja
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 2 maja

Dz 9, 26-31; Ps 22; 1 J 3, 18-24; J 15, 1-8 Droga nawrócenia Szawła (późniejszego Pawła), który jest bohaterem pierwszego czytania (por. Dz 9, 26–31), uzmysławia nam, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Ten, który był przeciwnikiem Jezusa, stał się nie tylko Jego wyznawcą, ale i Apostołem.

Słowo Boże na niedzielę 25 kwietnia
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 25 kwietnia

Dz 4, 8-12; Ps 118; 1 J 3, 1-2; J 10, 11-18  „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10, 11) – mówi dzisiaj Pan Jezus. I słyszymy w tych słowach echo innych słów z dzisiejszej Mszy Świętej: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec”

Słowo Boże na każdy dzień ( 19 - 24 kwietnia )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 19 - 24 kwietnia )


Dz 6, 8-15; Ps 119; J 6, 22-29 Dziękując Bogu, chleba mamy pod dostatkiem, przynajmniej my tu w Polsce, ale wydaje się, że jednak nasz głód ciągle nie jest zaspokojony. Mamy też wiele innych dóbr. I one nie czynią nas szczęśliwymi.

Słowo Boże na niedzielę 18 kwietnia
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 18 kwietnia

Jakże trudno jest dzisiaj wyznać, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem. Ostatnie święta pokazały nam nie tylko, że było i jest trudno, ale wręcz w wyniku różnych decyzji było to niemożliwe. Dlatego tak bardzo realnie brzmią dzisiaj słowa św. Piotra, który mówi: „wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi”. Dz 3, 13-15.17-19; Ps 4; 1 J 2, 1-5; Łk 24, 35-48