TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 30 Września 2020, 11:20
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Weźmijcie - przyjmijcie

Zesłanie Ducha Świętego

J 20, 23

Weźmijcie - przyjmijcie

Jezus rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

W wyznaniu wiary powtarzamy: „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi”. A dzisiejsza Ewangelia ukazuje Chrystusa, który posyła Apostołów i daje im Ducha Świętego, „tchnął na nich i powiedział im: ”.  Pragnie, aby oni przyjęli ten wielki dar, jakim jest Duch Święty. „Weźmijcie”, inaczej przyjmijcie, dar wymaga przyjęcia. Potrzebna jest wolna decyzja człowieka. Jak może dokonać się nasze przyjęcie Ducha Świętego?
Przyjęcie daru materialnego jest stosunkowo łatwe. Ktoś nam wręcza prezent, za chwilę jest on już w naszych rękach. Przyjęcie, wzięcie jakiejkolwiek rzeczy nie nastręcza większych trudności. Również bardzo łatwo stwierdzić, czy coś jest w naszym posiadaniu czy nie. Jednak zupełnie inaczej jest w sferze ducha, tego co niematerialne, tego czego nie widzimy. Mówimy o przyjmowaniu poglądów, opinii, wartości. Jak stwierdzić ich przyjęcie lub nie? W takim przypadku jedynym kryterium weryfikacji jest postawa człowieka.
W tym kontekście wracamy do pytania o przyjęcie Ducha Świętego. Ono dokonuje się w głębi naszych serc, w oparciu o naszą wiarę. Chrystus daje Ducha Świętego tym, którzy w Niego uwierzyli. Nawrócenie, wiara, chrzest, dar Ducha Świętego. Św. Piotr mówi w dniu Zesłania Ducha Świętego do tych, którzy uwierzyli: „Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dz 2, 38).
Albo grzechy albo Duch Święty. Chrystus przebaczył Apostołom, dlatego są gotowi na przyjęcie tego szczególnego daru. W dniu zesłania trwają jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją. Wówczas Duch Święty zaczyna w sposób cudowny działać poprzez nich. Przemawiają w różnych językach. Piotr bez lęku głosi prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Przyjmuje ją wówczas około trzech tysięcy słuchających. A to dopiero początek tego, co ukazują Dzieje Apostolskie, nazywane Ewangelią Ducha Świętego.
Cały czas wracają słowa Chrystusa „weźmijcie – przyjmijcie”. On nieustannie daje nam swojego Ducha, swoją miłość. Do nas należy „tylko” przyjęcie. Bardzo podobnie brzmią słowa, które biskup wypowiada udzielając sakramentu bierzmowania. „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Kandydat odpowiada „Amen”. Czyli potwierdza wolę przyjęcia. Łatwo o słowa, trudniej te słowa wprowadzić w życie. Młodzi ludzie, większość z nich przyjmuje ten sakrament Ducha Świętego. Ale dlaczego nie wszyscy żyją, postępują później według tego Ducha?
Święty Jan przestrzega: „badajcie duchy, czy są z Boga” (1J 4, 1). Czyli rozeznawajcie, bo niestety obok Ducha Świętego także zły duch stara się intensywnie wkraczać w nasze życie. I niestety w wielu wypadkach z pozytywnym skutkiem. Brakuje nam często właściwego rozeznania. Idziemy za tym co łatwiejsze, przyjemniejsze, wygodniejsze. A w efekcie okazuje się, że to wcale nie prowadzi do dobra, ale wprost przeciwnie. Otwarcie na Ducha Świętego dokonuje się na modlitwie, przykład dają nam Apostołowie wraz z Maryją. On nas prowadzi tylko do dobra, przyjęcie Go poznajemy po owocach. „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22 – 23).

ks. Michał Pacyna

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!