TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 17 Listopada 2019, 14:04
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy

W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy

skaut

„Skaut jest człowiekiem wiary, przeto odrzucam każdą formę skautingu, która nie miałaby za podstawę religii” - napisał Baden-Powell, twórca skautingu. Ta idea przewodnia, zdefiniowana wiele dziesiątek lat temu, wciąż żywo wybrzmiewa w wychowaniu jakie praktykują Skauci Europy.

Każdego roku, w marcu pielgrzymujemy do sanktuariów maryjnych w całej Polsce, by razem trwać na modlitwie w intencji Federacji Skautingu Europejskiego. Tegoroczny temat skłaniał do refleksji dotyczącej źródła naszych motywacji i służby. Pełniąc wolę Bożą możemy dokonywać czynów pełnych mocy. Nie chodzi tutaj o dokonywanie wielkich rzeczy, które przez wielu będą dostrzegane, lecz, aby były one zakorzenione w Chrystusie. Wówczas możliwym staje się przekraczanie własnych granic, walka z grzechem, otwartość na działanie Bożej łaski.

24 marca 2012 r. odbyła się Pielgrzymka Wrocławskiego Hufca Harcerek oraz Dolnośląskiego Hufca Harcerzy do sanktuarium MB Nowej Ewangelizacji  w Sobótce. W pielgrzymce udział wzięli: Wilczki i Wilczęta (8-12 lat), Harcerze i Harcerki (12-17), Przewodniczki i Wędrownicy (17+), duszpasterze oraz rodzice, nasi znajomi i przyjaciele.

Na pielgrzymce nie zabrakło przedstawicieli diecezji kaliskiej, czyli 2. Szczepu Domasłowskiego. Gromada i Drużyna wyjechały z Domasłowa wcześnie rano, razem z duszpasterzem ks. Piotrem Szkudlarkiem i naszymi bliskimi, by podjąć trud pielgrzymowania w intencji naszego skautowego środowiska. Wyruszyliśmy na Ślężę w promieniach marcowego słońca z Przełęczy Tąpadła i Sulistrowic, podziwiając piękno przyrody, tocząc rozmowy. Trasa dla niektórych była mniej, dla innych bardziej męcząca. Na szczycie był czas zarówno na posiłek i odpoczynek, jak również na gry i zabawy. Drugi etap naszego pielgrzymowania prowadził „z górki”, zatem był znacznie mniej męczący i w szybkim tempie dotarliśmy do Sobótki. 

Centralnym punktem dnia była Eucharystia, w którą włączyliśmy się poprzez śpiew, liturgię Słowa oraz służbę ołtarza. Podczas kazania o. Piotr Bęza podkreślał, jak ważne (szczególnie dla Wilczka czy Harcerza)  jest wykonywanie małych czynności, jak np. poranne ścielenie łóżka, sumienność w wykonywaniu codziennych obowiązków. Zaniedbanie małych rzeczy naraża nas na wielkie upadki. Jezus mawiał, że kto jest wiernym w małych rzeczach, będzie i w większych wierny. Świadectwem i przykładem takiego postępowania jest dla nas życie Jana Pawła II. Jako dziecko nie wyróżniał się na zewnątrz: chodził do szkoły, grał w piłkę z kolegami po lekcjach, zajadał kremówki – ale też był wierny swoim obowiązkom – miał czas na odrobienie lekcji, pomoc najbliższym i modlitwę. Wierność w wykonywaniu „małych zadań” była podstawą dokonywania w Bogu czynów pełnych mocy.

Po Mszy Św. odbył się obrzęd FIAT – zobowiązania Przewodniczki, które polega na świadomym wybieraniu Bożej woli w życiu, wierności Prawu Harcerskiemu i Przyrzeczeniu, podejmowaniu służby i kroczeniu razem z Jezusem i Maryją do Domu Ojca. Był to dla mnie moment ukończenia harcerskiej formacji, a zarazem jej początek, bowiem dorosłe życie zgodne z powołaniem, codzienne decyzje i wybory będą prawdziwym sprawdzianem ufności w podążaniu drogą miłości oraz stawania się bezinteresownym darem dla innych.

Po Mszy Świętej, podczas której posililiśmy się duchowo,  przyszedł wreszcie czas na agapę – braterską ucztę w postaci wyczekiwanego obiadu. W planie była również konferencja Przemysława Chojnackiego – Namiestnika Wilczków, który przyjechał do nas z Warszawy, by przedstawić rodzicom harcerską przygodę jako narzędzie wsparcia wychowania w rodzinie. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nawiązując do modelu rozwoju psychoseksualnego przedstawione zostały zadania rozwoju okresu szkolnego oraz okresu dojrzewania. W wieku 6/7 – 10/12 lat następuje rozwój kompetencji – doświadczenie poczucia niższości, nauka granic – asertywności w stosunku do rówieśników, edukacja seksualna. Następnie w okresie dojrzewania ma miejsce zmiana tożsamości – dziecko weryfikuje kim jest – poprzez akceptację własnej płci i własnego ciała kształtuje poczucie własnej wartości oraz zdrowy stosunek do płci odmiennej. Rodzice często zadają sobie pytanie – „Co mogę zrobić dla swoich dzieci?”. Wbrew pozorom najważniejsze nie jest zabezpieczenie bytu materialnego i edukacja w dobrej szkole. Przede wszystkim rolą rodzica jest kochanie współmałżonka, dzięki czemu dziecko wzrasta w poczuciu bezpieczeństwa, czuje się kochane, ale również wzrasta w miłości rodziców. Ważna jest również rozmowa i poświęcanie dziecku czasu – jest to trudne i wymagające, gdy oboje rodziców pracuje, jednak możliwe, a wręcz konieczne, by dziecko rozwijało się prawidłowo. Kolejną ważną rzeczą jest stawianie wymagań. Prawo Harcerskie mówi, że obowiązki harcerza/harcerki rozpoczynają się w domu. Oznacza to, że rodzice powinni uczyć dzieci obowiązkowości poprzez pomoc w pracach domowych, dbałości o porządek oraz systematycznej nauki. Takie działanie pomaga wychować dojrzałego człowieka, który będzie potrafił odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Rola rodzica polega także na docenianiu, akceptacji, określaniu jasnych zasad i byciu konsekwentnym. Skauting pomaga kształtować młodego człowieka w sposób zrównoważony, na płaszczyźnie: duchowej, społecznej, fizycznej, emocjonalnej, społecznej i intelektualnej. Poprzez zbiórki i obozy dziecko w okresie szkolnym uczy się samodzielności, współpracy, zabawy w zespole. Następnie w wieku dorastania dziecko kształtuje poczucie własnej wartości, identyfikuje się z otoczeniem, zawiera przyjaźnie i otwiera się na innych, uczy się przewidywania skutków swoich działań oraz granic, które nie powinny być przekraczane. Skauting pomaga w wychowaniu, jednak nie zastąpi nieocenionej roli rodzica.

Na zakończenie dnia odbył się uroczysty apel – czas radosnych okrzyków, podsumowań, podziękowań, ale także wspólnej modlitwy, by dzięki tej pielgrzymce nasze jednostki, nasze hufce, nasze rodziny - umocnione Bożym słowem dzień po dniu dokonywały czynów pełnych mocy.

Dominika Wawrzyniak HR

Szczepowa 2. Szczepu Domasłowskiego

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!