TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 12 Lipca 2020, 18:36
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże na każdy dzień (6-12 października)

XXVII Niedziela zwykła, 6 października
Ha 1, 2-3;2,2-4; Ps 95; 2 Tm 1, 6-8.13-14; Łk 17, 5-10
Poniedziałek, 7 października
Dz 1, 12-14; Łk 1; Łk 1, 26-38
Wtorek, 8 października
Jon 3, 1-10; Ps 130; Łk 10, 38-42
Środa, 9 października
Jon 4, 1-11; Ps 86; Łk 11, 1-4
Czwartek, 10 października
Ml 3, 13-20a; Ps 1; Łk 11, 5-13
Piątek, 11 października
Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Ps 9; Łk 11, 15-26
Sobota, 12 października
Jl 4, 12-21; Ps 97; Łk 11, 27-28

Z Księgi proroka Habakuka

Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy - a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie: Na pomoc! - a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami: «Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności».

Z Księgi Psalmów

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †

«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

Z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.

Z Ewangelii wg św. Łukasza

Służyć z pokorą

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, 

co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

Komentarz do Ewangelii

Różaniec i życie ucznia Jezusa

W naszych parafiach od kilku dni odbywają się nabożeństwa różańcowe. Wielu ludzi bierze do ręki różaniec, aby odmawiać kolejne „Zdrowaś Maryjo...” i rozważać tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne z życia Jezusa. W Katechizmie Kościoła Katolickiego możemy przeczytać: „Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów katecheza powinna brać pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, Różaniec, medaliki, itp.” (1674). „Te formy pobożności są kontynuacją życia liturgicznego Kościoła, ale go nie zastępują. Biorąc zatem pod uwagę czasy liturgiczne, «należy te nabożeństwa tak uporządkować, aby były zgodne ze świętą liturgią, z niej niejako wypływały i do niej wiernych prowadziły. Liturgia bowiem ze swej natury znacznie je przewyższa»” (1675). Różaniec i inne „formy pobożności” mają więc prowadzić do Eucharystii, która jest „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha” (Sobór Watykański II). Odmawiając Różaniec przygotowujemy się do Mszy Świętej i zbliżamy się do Jezusa Chrystusa. Kiedy dzisiaj wołamy do Jezusa: „Dodaj nam wiary” (Łk 17, 5), to chcemy na serio potraktować Pana Jezusa i Jego słowa, na serio potraktować modlitwę różańcową, na serio potraktować Mszę Świętą. Cóż po odmawianym Różańcu, jeżeli nie jestem bliżej Jezusa, jeżeli nie jestem bardziej Jego uczniem, jeżeli nie mówię z większym przekonaniem: „wierzę”, jeżeli nie świadczę bardziej o Jezusie? Dlatego też Święty Paweł zachęca nas: „weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!” (2Tm 1, 8; w innych tłumaczeniach: „znoś cierpienia dla Ewangelii, ufając mocy Boga”; „jeśli sam doświadczysz cierpień z powodu głoszenia Dobrej Wiadomości o ratunku w Chrystusie, to się nie poddaj, lecz wytrwaj, gdyż w niej objawia się moc Boga”). Stąd też stajemy razem z Maryją do modlitwy różańcowej, bo „Różaniec jest drogą głoszenia i zgłębiania misterium Chrystusa, na której ono wciąż na nowo przedstawia się na różnych płaszczyznach doświadczenia chrześcijańskiego. Wzorcem jest modlitewna i kontemplacyjna prezentacja, której celem jest ukształtowanie ucznia według Serca Chrystusa... Historia Różańca pokazuje, jak tej modlitwy używali zwłaszcza dominikanie, gdy Kościół przeżywał trudne chwile z powodu szerzenia się herezji. Dziś stoimy wobec nowych wyzwań. Czemu nie wziąć znowu do ręki koronki z wiarą tych, którzy byli przed nami? Różaniec zachowuje całą swoją moc i pozostaje narzędziem nie do pominięcia pośród środków duszpasterskich każdego dobrego głosiciela Ewangelii” (Jan Paweł II, List Apostolski do biskupów, duchowieństwa i wiernych o Różańcu Świętym, 16.10.2002).

ks. Tomasz Kaczmarek

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!