TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 23 Czerwca 2021, 19:15
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże na każdy dzień (27 września - 3 października )

XXVI Niedziela zwykła 27 września
Ez 18, 25–28; Ps 25; Flp 2, 1-11; Mt 21, 28–32
Poniedziałek, 28 września

Hi 1, 6-22; Ps 17; Łk 9, 46-50
Wtorek, 29 września
Dn 7, 9-10.13-14; Ps 138; J 1, 47-51
Środa, 30 września
Hi 9, 1-12.14-16; Ps 88; Łk 9, 57-62
Czwartek, 1 października
Hi 19, 21-27; Ps 27; Łk 10, 1-12
Piątek, 2 października
Wj 23, 20-23; Ps 91; Mt 18, 1-5.10
Sobota, 3 października
Hi 42, 1-3.5-6.12-17; Ps 119; Łk 10, 17-24

Z Księgi proroka Ezechiela
Tak mówi Pan Bóg: «Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?
Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze».
Oto słowo Boże.

Z Księgi Psalmów

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i łaskawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy ubogich dróg swoich.

Z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:
Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.
To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.

Z Ewangelii według Świętego Mateusza

Nawrócenie prowadzi do zbawienia
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Komentarz do Ewangelii

Uczeń Jezusa służy
„[Jezus] uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 8-11). Te słowa świętego Pawła pokazują bardzo ważną sprawę w odniesieniu do Pana Boga. Chodzi o POSŁUSZEŃSTWO. W jednej ze swoich książek, siostra Małgorzata Borkowska, benedyktynka, przytoczyła rozmowę z pewną osobą, która zadała siostrze pytanie: „Co czuje chrześcijanin?”. Na to siostra Małgorzata odpowiedziała: „Nic. On służy!”. To jest właśnie to. Chrześcijaństwo to nie drogeria! Oczywiście, nie chcę powiedzieć, że uczucia czy emocje nie są ważne. Są ważne, ale one o wszystkim nie decydują i nie można tylko nimi się kierować. Przecież mamy jeszcze rozum i wolę. To wszystko ma być sprzężone: rozum, wola i uczucia. W dzisiejszym świecie, niestety, uczucia, emocje zaczęły odgrywać decydującą rolę i jeżeli czegoś ktoś nie czuje, to dana sprawa, rzecz nie jest ważna, nie ma odpowiedniego znaczenia. Niejednokrotnie odnosi się to także do wiary w Boga. Muszę poczuć Boga, muszę Go doświadczyć. Inaczej Pana Boga nie ma! Inaczej ja w Niego nie wierzę! A przecież chrześcijanin przede wszystkim służy. Pan Bóg może dać wierzącemu doświadczyć Jego obecności; może dotknąć serca wierzącego. Może, ale nie musi. Jeżeli szukam uczuć w odniesieniu do Pana Boga, jeżeli szukam doświadczenia Pana Boga, to tak naprawdę szukam samego siebie i swoich odczuć, a nie Pana Boga. A przecież chrześcijanin przede wszystkim służy. Na czym polegał grzech pierwszych ludzi? Na nieposłuszeństwie (por. Rdz 2, 16-17; 3, 1. 3. 6). Dlaczego Bóg pozwolił na potop? Bo ludzie byli Mu nieposłuszni (por. Rdz 5, 5. 9. 13). I tak można by przytaczać różne teksty z Biblii, pokazujące, że istotą grzechu, odwrócenia się od Boga, jest NIE-POSŁUSZEŃSTWO. Przejdźmy więc wreszcie do dzisiejszej Ewangelii. Jezus opowiada przypowieść o człowieku, który miał dwóch synów (Mt 21, 28). I cała przypowieść rozgrywa się wokół posłuszeństwa (pełnienia woli ojca). Kontekst tej przypowieści wskazuje na to, że w tych synach możemy widzieć faryzeuszów i celników (prostytutki, grzeszników). „Faryzeusze zawsze uważali się za posłusznych Bogu i Jego Prawu. Lecz gdy chwila odpowiednia nadeszła, nie dają posłuchu ani Janowi, ani Jezusowi, i do królestwa mesjańskiego nie wchodzą. Celnicy i nierządnice żyli z dala do Boga i Prawa, lecz na słowa Jezusa nawracają się i wyprzedzają tamtych do królestwa mesjańskiego”. Można być blisko Pana Boga, ale Go nie słuchać; i można być daleko od Niego, ale zawsze można się do Niego zbliżyć. Miarą bycia blisko Pana Boga nie jest „odczucie” Pana Boga, ale posłuszeństwo, pełnienie Jego woli. Pan Jezus nigdzie nie mówi o tym, że mam „czuć” Boga; zawsze jednak mówi o tym, że mam Go słuchać.

Ks. Tomasz Kaczmarek

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!