TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 13 Lipca 2020, 19:01
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże na każdy dzień (23-29 lutego )

VII Niedziela Zwykła 23 lutego
Kpł 19, 1-2.17-18; Ps 103; 1 Kor 3, 16-23; Mt 5, 38-48
Poniedziałek, 24 lutego
Jk 3, 13-18; Ps 19; Mk 9, 14-29
Wtorek, 25 lutego
Jk 4, 1-10; Ps 55; Mk 9, 30-37
Środa, 26 lutego
Jl 2, 12-18; Ps 51; 2 Kor 5, 20-6, 3; Mt 6, 1-6.16-18
Czwartek, 27 lutego
Pwt 30, 15-20; Ps 1; Łk 9, 22-25
Piątek, 28 lutego
Iz 58, 1-9a; Ps 51; Mt 9, 14-15
Sobota, 29 lutego
Iz 58, 9b-14; Ps 86; Łk 5, 27-32

Z Księgi Kapłańskiej

Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!»

Z Księgi Psalmów

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

Z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców».
Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus - Boga.

Z Ewangelii według Świętego Mateusza

Przykazanie miłości nieprzyjaciół
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Komentarz do Ewangelii

A co się Bogu podoba?
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5, 17-20). Jezus wie kim jest i wie, po co przyszedł na ten świat: „nie przyszedłem nic zmieniać, przyszedłem wypełnić!”. A co Jezus chce wypełnić? „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19, 2).
O to chodzi! Bóg, przez swego Syna, powiedział do nas wyraźnie: „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). Dlatego Jezus przypomina nam jaki był i jest zamysł Boga.
Przypomnijmy sobie wydarzenie zapisane w Ewangelii według św. Mateusza. Do Jezusa podchodzą faryzeusze i zadają mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?” (Mt 19, 3) i powołują się na Mojżesza, który „polecił dać żonie list rozwodowy i odprawić ją” (Mt 19, 7). Co na to Jezus? Odpowiada: „od początku tak nie było” (Mt 19, 8). Jezus chce byśmy wrócili do tego, co było pierwotnym zamysłem Pana Boga - Ojca w niebie! My ludzie mamy tendencję do łagodzenia tego, co jest zbyt wymagające, zbyt radykalne. Wszak człowiek nie może się męczyć, ma być w miarę łatwo i przyjemnie. A już zwłaszcza w odniesieniu do Pana Boga. Przecież Bóg jest miłością (1J 4, 8), przecież jest „bogaty w miłosierdzie” (Ef 2, 4).
A skoro tak jest, to Bóg nie chce nas męczyć! I chciałoby się w tym miejscu powtórzyć słowa Pana Jezusa: „od początku tak nie było”. Na początku dzisiejszej Mszy Świętej modliliśmy się: „Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy staje rozważając Twoją naukę, spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba”. No właśnie... Chodzi o „Bożą naukę” i o to, co się „Bogu podoba”, a nie o ludzkie pomysły i ludzkie zadowolenie. To Bóg decyduje o tym, na czym polega bycie chrześcijaninem i jak ma wyglądać wspólnota uczniów Jezusa, czyli Kościół. Jeśli nie ma odwołania do Boga, to wszelkie ludzkie pomysły w tej dziedzinie są zawodne. Istotą jest Bóg, a nie realizacja samego siebie. Ta realizacja może się dokonać „niejako” przy okazji pełnienia woli Bożej. A świat podsuwa nam różne rozwiązania, różne pomysły: człowiek ma się zrealizować, to człowiek decyduje, to człowiek wybiera. A Bóg ciągle powtarza: „mądrość tego świata jest dla mnie głupstwem” (por. 1Kor 3, 19). Już w Ps 94 możemy przeczytać: „Pan zna myśli ludzkie: że są one marnością” (w. 11). Stąd też ciągle wracajmy do początku, czyli do tego, co jest zamysłem Pana Boga. Wpatrujmy się w Jezusa, który nic nie zmienia, a wszystko wypełnia!

Ks. Tomasz Kaczmarek

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!