TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 08 Marca 2021, 09:55
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże na każdy dzień ( 22 - 27 lutego )

Poniedziałek, 22 lutego
Święto katedry św. Piotra, apostoła
1 P 5, 1-4; Ps 23; Mt 16, 13-19

Jezus zapytał swoich uczniów:
„A wy za kogo mnie uważacie?”
Odpowiedział Szymon Piotr:
Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

Piotr jako pierwszy z Apostołów otrzymał dwie szczególnie wielkie łaski. Był on pierwszym uczniem, który uwierzył w boskość Jezusa i tę swoją wiarę wyznał w obecności pozostałych uczniów. On też był pierwszym z Apostołów, który spotkał się z Jezusem po zmartwychwstaniu. Pan Jezus obiecał Piotrowi, że On sam będzie się modlił za niego, aby nigdy nie załamał się w wierze i kazał mu utwierdzać w wierze braci. Jak wierzymy, to zadanie Piotra wypełnia w Kościele biskup Rzymu.

Wtorek, 23 lutego
Iz 55, 10-11; Ps 34; Mt 6, 7-15

„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą,
że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani”.

Pan Jezus na pewno nie chce nas zniechęcić do długiej i wytrwałej modlitwy. Sam przecież spędzał długie godziny i noce na modlitwie i wielokrotnie pouczał nas, że powinniśmy być w modlitwie wytrwali. Czym zatem jest wielomówstwo na modlitwie? Kiedy modlitwa nie płynie z miłości, nie jest przepojona ufnością do Boga. Tymczasem duszą modlitwy jest miłość, modlitwa ma być wyrazem naszego rozkochania w Panu Bogu. Do Boga nie dochodzi modlitwa, która płynie z bezdusznego serca.

Środa, 24 lutego
Jon 3, 1-10; Ps 51; Łk 11, 29-32

„To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza”.

Bóg nieraz odmówi daru, jakiego ktoś by chciał, ale lubi niespodziewanie obdarzyć darem o wiele cenniejszym. Kiedy człowiek zacznie pojmować wspaniałą i prawdziwą mądrość Chrystusa, kiedy zacznie się tą mądrością kierować w swoim życiu, stanie się świadkiem nie jednego cudu. Można wówczas naocznie się przekonać jak nauka Chrystusa potrafi wprowadzić pokój i miłość. Jak w imię Ewangelii odnawiają się małżeństwa. Jak dzięki Jezusowi ludzie pogrążeni w rozpaczy, odzyskują nadzieję i radość.

Czwartek, 25 lutego
Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14; Ps 138; Mt 7, 7-12
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”.

W relacjach między ludźmi niedobrze jest, jeśli ktoś każe się prosić. „Dwa razy daje, kto prędko daje”. Dlaczego więc Pan Bóg postępuje z nami jakby według innych zasad? Dlaczego naszą modlitwę winna cechować wytrwałość? Niekiedy Pana Boga trzeba prosić długo, nie dlatego, że lubi On być długo proszony, ale dlatego, że dokonuje się w ten sposób nasze duchowe dojrzewanie. Wszystkie nasze prośby są wtedy autentyczną modlitwą, gdy u ich źródła znajduje się nasze pragnienie, żeby naprawdę całego siebie zawierzyć Bogu.

Piątek, 26 lutego
Ez 18, 21-28; Ps 130; Mt 5, 20-26

„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie
do królestwa niebieskiego”.

Jeśli człowiek przystępuje do Boga, a jego sumienie obciążone jest cudzą krzywdą, to tak, jakby zapominał o tym, że serce pokorne i skruszone, które chce ofiarować Bogu, zakłada jego pojednanie z bliźnimi. Nie da się naprawdę ofiarować Bogu swojego serca, jeśli w tym sercu nie ma pokoju, jeśli jest w nim jakaś niezgoda, a może i nienawiść. Pojednanie z Bogiem domaga się naszego pojednania z bliźnimi. Jednajmy się wzajemnie, bo to potwierdza nasze pojednanie z Bogiem.

Sobota, 27 lutego
Pwt 26, 16-19; Ps 119; Mt 5, 43-48

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół
i módlcie się za tych,
którzy was prześladują; 
tak będziecie synami Ojca waszego,
który jest w niebie”.

Co znaczą te Chrystusowe słowa? Na pewno nie nakazuje nam Pan Jezus, że mamy się potulnie zgodzić na krzywdę. Natomiast nakazuje nam, abyśmy uprzytomnili sobie, że krzywda, jaką ktoś nam wyrządził, to nie jest on cały. Nasz nieprzyjaciel jest przede wszystkim człowiekiem, a jeżeli człowiekiem, to znaczy, że sam Bóg go kocha i chce doprowadzić do życia wiecznego. Dlatego Pan Jezus każe nam się modlić za nieprzyjaciół, z troski o ich dobro i życie wieczne.

ks. Marcin Załężny

 

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!