TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 29 Września 2020, 23:20
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże na każdy dzień (10-16 marca)

I Niedziela Wielkiego Postu 10 marca
Pwt 26, 4-10; Ps 91; Rz 10, 8-13; Łk 4, 1-13
Poniedziałek, 11 marca
Kpł 19, 1-2.11-18; Ps 19; Mt 25, 31-46
Wtorek, 12 marca
Iz 55, 10-11; Ps 34; Mt 6, 7-15
Środa, 13 marca
Jon 3, 1-10; Ps 51; Łk 11, 29-32
Czwartek, 14 marca
Est 4, 17k.l-m.r-u; Ps 138; Mt 7, 7-12
Piątek, 15 marca
Ez 18, 21-28; Ps 130; Mt 5, 20-26
Sobota, 16 marca
Pwt 26, 16-19; Ps 119; Mt 5, 43-48

Z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu: «Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: „Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”. Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu».

Z Księgi Psalmów

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam».

Nie przystąpi do ciebie niedola,
a cios nie dosięgnie twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Będą cię nosili na rękach,
abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka podepczesz.

«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie,
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę».

Z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia: Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim». A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony». Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem «każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».

Z Ewangelii wg św. Łukasza

Jezus na pustyni

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».

Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

Komentarz do Ewangelii

Bądźcie mocni w Panu

Rozpoczęliśmy Wielki Post i od razu mocne uderzenie. Abyśmy czasem sobie nie pomyśleli, że będzie lekko, to Kościół daje nam fragment Ewangelii według św. Łukasza o kuszeniu Pana Jezusa (4, 1-13). Jak to z tym szatanem właściwie jest? Teologia ascetyczna i mistyczna (teologia życia duchowego) uczy nas, że „szatan nie ma mocy działania bezpośrednio na wyższe władze nasze, rozum i wolę, to sanktuarium zachował Bóg dla siebie samego. Sam tylko Bóg może wniknąć do wnętrza duszy naszej i poruszać w niej sprężyny woli, nie zadając jej gwałtu. Szatan może jednak działać wprost na ciało nasze, na zmysły zewnętrzne i wewnętrzne, w szczególności na wyobraźnię i pamięć, jak również na namiętności, których siedliskiem jest pożądanie zmysłowe. Tą zaś drogą może działać pośrednio na wolę, którą różnorodne poruszenia zmysłowe pobudzają, by udzieliła swej zgody. Wszakże, jak zauważa św. Tomasz z Akwinu, «wola zawsze zachowuje swobodę przyzwolenia na poruszenia namiętności lub sprzeciwienia się im». Jakkolwiek moc szatana nad władzami czuciowymi i nad ciałem jest bardzo rozległa, ale jest ona wszakże ograniczona przez Boga, który nie pozwala mu kusić duszy ponad jej siły: «Wierny jest Bóg, który nie dopuści kusić was nad to, co możecie, ale z pokuszeniem uczyni też wyjście» (1Kor 10, 13). Ktokolwiek więc z pokorą i ufnością opiera się na Bogu, ma pewność, że zwycięży”. Kiedy popatrzymy na to, ile zła jest we współczesnym świecie i ilu ludzi poddało swe życie szatanowi, to możemy pomyśleć, że ma on niczym nieograniczoną moc. Ale wiemy już, że tak nie jest! A skoro „wola zawsze zachowuje swobodę przyzwolenia na poruszenia namiętności lub sprzeciwienia się im”, to co możemy zrobić, to jakie są środki zaradcze  przeciwko szatanowi? Tu także przyjdzie nam z pomocą teologia ascetyczna i mistyczna.

Pierwsza rzecz to „modlitwa pokorna i ufna, dla zjednania sobie pomocy Boga i aniołów. Jeżeli Bóg jest z nami, któż będzie przeciwko nam?”. Pokora człowieka jest przeciwieństwem pychy szatana, a zaufanie prowadzi do skuteczności Bożej łaski. W modlitwie, jak uczy nas teologia, nie możemy zapomnieć o Świętym Michale Archaniele, naszym Aniele Stróżu i oczywiście o Maryi.

Druga rzecz to „pełne ufności korzystanie z sakramentów i sakramentaliów”, przede wszystkim oczywiście spowiedź i Komunia Święta, a także znak krzyża i modlitwy liturgiczne. „Święta Teresa (od Jezusa) zaleca szczególnie wodę święconą, może dlatego, że jest to dla szatana rzeczą upokarzającą, gdy widzi, że tak prosty środek wniwecz obraca jego zamiary”.

Wreszcie trzecia rzecz: „najwyższa pogarda dla szatana”. Święta Teresa napisała: „Pamiętajmy to dobrze, że ile razy nimi (złymi duchami) wzgardzimy, tracą na siłach, a dusza tym większą nad nimi przewagę zyskuje (...). Mają oni moc tylko nad duszami tchórzliwymi, które przed nimi broń składają; przed tymi to popisują się swą potęgą”. Wpatrzeni więc w Pana Jezusa stańmy do walki z szatanem, wszak nie jesteśmy przegranej pozycji.

ks. Tomasz Kaczmarek

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!