TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 20 Października 2021, 14:48
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Królowa Pokoju w otoczeniu Apostołów

Królowa Pokoju w otoczeniu Apostołów

Dwupoziomowy kościół na osiedlu Dobrzec powierzony został opiece św. Piotra i św. Pawła. Nad parafią czuwa też Matka Boża, która w górnej świątyni ukazana jest jako Królowa Pokoju, a w dolnym Pani z Guadalupe. Natomiast kamień węgielny przywieziono z grobu św. Piotra.

W momencie powstawania ośrodka duszpasterskiego na Dobrzecu 6 września 1987 roku należał on do diecezji włocławskiej. Na jej organizatora i budowniczego świątyni powołany został ks. Stanisław Tofil, ówczesny wikariusz w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Teraz trochę szczegółów na temat historii i wnętrza świątyni, którą poznałam dzięki Ks. Proboszczowi i książce „Zarys monograficzny parafii św. Ap. Piotra i Pawła” autorstwa Małgorzaty Kęsickiej i Zbigniewa Chołajdy.


Najpierw krzyż
Na początku był pusty plac otoczony blokami osiedla Dobrzec, na którym
1 sierpnia 1987 roku stanął krzyż. Tydzień później, 6 września podczas Mszy św. ks. bp Roman Andrzejewski poświęcił krzyż i plac pod budowę świątyni. Mieszkańcy osiedla nie bali się budowy, chociaż czasy były wtedy trudne ustrojowo i ekonomicznie, a nawet wrogie Kościołowi. Wieloletnie starano się o zgodę władz państwowych na budowę świątyni i ostatecznie uzyskano pozytywną odpowiedź. - Nie mieliśmy żadnych materiałów budowlanych, narzędzi, a kapłani mieszkań. Mieliśmy za to entuzjazm ludzi, ich determinację, że w tej betonowej przestrzeni utworzymy miejsce święte, które będzie jednoczyć ludzi. Wiara, modlitwa, ofiara i praca fizyczna szybko dawały efekty - wspomina proboszcz ks. prałat Tofil.
Najpierw wybudowano drewnianą kaplicę – barak, gdzie przez pięć lat skupiało się życie religijne. Lekcje religii odbywały się w salkach katechetycznych mieszczących się w piwnicach bloków. Następnie w marcu 1989 roku rozpoczęto budowę świątyni, której projekt przygotował architekt inż. Jan Kopydłowski z Poznania. Świątynia powstała z ofiar wiernych. Prace specjalistyczne wykonywały firmy budowlane, natomiast inne - parafianie.
Świątynia otrzymała wezwanie Świętych Piotra i Pawła, dlaczego? W X wieku na pobliskim kaliskim grodzisku na Zawodziu książę kaliski Mieszko III Stary wzniósł na fundamentach o wiek starszego drewnianego kościoła kamienny kościół pw. św. Pawła z tytułem kolegiaty. Wezwanie budowanej na przełomie XX i XXI wieku świątyni miało być tego kontynuacją. Do św. Pawła dołączył św. Piotr i tym Apostołom zawierzono tworzenie wspólnoty i budowanie kościoła.
Co dalej działo się na Dobrzecu? W grudniu 1992 roku celebrowanie liturgii z drewnianej kaplicy przeniesiono do dolnego kościoła. Kościół był wybudowany w stanie surowym, wewnątrz otynkowany i pobiałkowany, z drewnianym sufitem. W takim wnętrzu pierwszą Mszę św. celebrował ks. bp Stanisław Napierała 7 maja 1997 roku, potem 18 września świętowano 10 - lecie wspólnej modlitwy i pracy. Tego dnia Ksiądz Biskup wmurował kamień węgielny pochodzący z grobu św. Piotra z Rzymu, który 7 czerwca 1991 roku poświęcił Jan Paweł II.


Z Ewangelistami
Po wybudowaniu surowych murów kościoła parafia skupiła się na jego wyposażaniu, upiększaniu i zagospodarowaniu otoczenia. W tym czasie założono ogrzewanie - pompy ciepła, ułożono marmurową posadzkę, ustawiono marmurowy ołtarz posoborowy i tymczasowy ołtarz główny, ławki i konfesjonały. Świątynia otrzymała też elewację. Zmieniło się też otoczenie kościoła, na placu przykościelnym w Roku Jubileuszowym – 2000 stanął 14-metrowy krzyż zwany Jubileuszowym, który 16 października 2000 roku został poświęcony. Tego dnia odbyła się uroczystość oddania kościoła jako wotum wdzięczności Bogu za dar zbawienia. Dwa lata później na placu przykościelnym poświęcony został pomnik z inskrypcją „Gloria Victis! Bohaterom Westerplatte – kaliszanie” autorstwa artysty Wiesława Oźminy.
Wchodząc do kościoła naprzeciwko wejścia głównego zobaczymy prezbiterium z ołtarzem głównym, które wraz z projektem kolorystyki ścian został opracowany przez artystów z Fundacji Dei Gratias w Gdyni pod kierunkiem architekt Barbary Bieleckiej. Teraz w prezbiterium oprócz ołtarza głównego, dokładnie po jego prawej i lewej stronie, pomiędzy kolumnami zobaczymy dwa duże freski przedstawiające widzenie św. Pawła w drodze do Damaszku i przekazanie władzy św. Piotrowi. Natomiast w oknach znalazły swoje miejsce cztery mniejsze witraże ukazujące Ewangelistów, czyli św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana. Ich postacie są naturalnej wielkości i każdy z nich trzyma zwój Pisma św.
Z kolei duże witraże w nawie głównej obrazują zwiastowanie NMP, Boże narodzenie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa. Postacie na nich ukazane przedstawione zostały w sposób realistyczny, a przez to czytelny. U podstawy scen umieszczono polskie elementy przyrodnicze, takie jak kłosy zbóż, maki i chabry, co powoduje uniwersalną wymowę scen. W zwieńczeniu górnej części witraży znajdują się grona winnej latorośli, wprowadzając odniesienie do biblijnej symboliki owocu winnego krzewu. Na chórze znajdziemy kolejne witraże przedstawiające Trójcę Świętą i ukoronowanie Maryi. Witraże zmieniły oświetlenie i nastrój w świątyni na bardziej sakralny i służący skupieniu modlitewnemu.
W kościele zobaczymy też obrazy ukazujące św. Jana Pawła II i już za kilka miesięcy oficjalnie ogłoszonego błogosławionym Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, św. siostrę Faustynę i bł. Karolinę Kózkównę.


Wokół Matki
W centrum ołtarza głównego w górnym kościele umieszczono obraz Matki Bożej Bolesnej Królowej Pokoju przywieziony z sanktuarium w Licheniu. Wokół wizerunku wypisano prośbę: „Królowo Polski udziel pokoju dniom naszym”. Przekazanie kopii obrazu Matki Bożej z Lichenia nastąpiło 18 września 1993 roku w czasie Mszy św. odprawianej przed świątynią, ponieważ dolny kościół nie pomieścił tłumu wiernych, którzy chcieli przywitać Maryję. Obraz pobłogosławił Jan Paweł II w 1997 roku.
W kościele znajduje się również figura Matki Bożej Fatimskiej jako pamiątka nawiedzenia parafii i kościoła w lipcu 1996 roku. Modlitewną pamiątką nawiedzenia jest również codzienny Różaniec. Z kolei Matce Bożej Królowej Pokoju parafianie oddają hołd w środy podczas nowenny.
Wśród ważnych dat warto zauważyć jeszcze uroczystość konsekracji ołtarza i poświęcenia nowo wybudowanej świątyni, która była zwieńczeniem obchodów 20 - lecia wspólnoty na Dobrzecu. W niedzielę Chrystusa Króla, 26 listopada uroczystości przewodniczył ks. bp Stanisław Napierała. Ostatecznie nowa parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła została erygowana 1 lipca 2009 roku.


Maryja i Apostołowie
Teraz pozostańmy jeszcze w prezbiterium kościoła. Ściana ołtarzowa zaprojektowana przez wspomnianą już fundację Dei Gratias jest konstrukcji stalowej obłożonej płytkami marmurowymi oraz z żywic niepalonych i sztukaterii. Ołtarz ma podkreślić Bożą obecność wśród ludzi, dlatego zastosowano podwyższenie tak zwanej nastawy i zwieńczono ją wizerunkiem Ducha Świętego w podświetlonym łuku centralnym. Również na przesłonie wizerunku Matki Bożej Królowej Pokoju umieszczony został symbol Ducha Świętego, a dokładnie znajdziemy tam scenę zesłania Ducha Świętego. Symbol Ducha Świętego umieszczono również na witrażach z Ewangelistami i na ambonie.
Tak jak w Wieczerniku w tej świątyni Maryja jest otoczona Apostołami. W ołtarzu głównym po prawej i lewej stronie maryjnego wizerunku odnajdziemy patronów kościoła, czyli figury św. Piotra i św. Pawła. Św. Piotr trzyma klucze, a św. Paweł miecz. Figury podbudowane zostały cokołami, na których umieszczono marmurowe płyty z fragmentami z 1 Listu do Koryntian z Hymnem o miłości św. Pawła i dziękczynieniem z 1 Listu św. Piotra. Z kolei na tabernakulum przedstawiono scenę adoracji Najświętszego Sakramentu przez anioły i nad nim umieszczano słowa św. Tomasza, apostoła z Ewangelii wg św. Jana: „Pan mój i Bóg mój”, wyrażające wiarę w obecność Boga. Natomiast pod tabernakulum odnajdziemy chrystogram IHS, czyli monogram będący symbolem Jezusa Chrystusa.


Różańcowe polichromie
Teraz przyjrzymy się znajdującym się w kościele polichromiom, które są dziełem artysty Pawła Domaszewicza z Gdańska i jego współpracowników. - Polichromie w kościele pw. Świętych Ap. Piotra i Pawła w Kaliszu wykonane są w szlachetnych technikach mineralnych: krzemianowych i zolowo-krzemianowych. Farby mineralne niemieckiej firmy Keimfarben stosowane są nieprzerwanie na przestrzeni stuleci. Firma opracowuje coraz to nowe produkty, dostosowane także do współcześnie stosowanych technologii budowlanych i wykończeniowych. Fundamentem i zarazem pilnie strzeżonym sekretem jest opracowane przez Wilhelma Keima, na zlecenie Ludwika Bawarskiego, spoiwo na bazie szkła wodnego potasowego. Takie próby, bez większego powodzenia, przeprowadzano już w starożytnym Egipcie. W Polsce przykładem użycia tej techniki jest katedra w Płocku, którą na początku minionego stulecia, misternie udekorował polichromiami Władysław Drapiewski. Oprócz trwałości, która według założenia twórcy techniki, ma nie ustępować renesansowym freskom, technika ta odznacza się niezwykłą urodą, czystością i świetlistością kolorów. Sprawia to gęsty, ścisły pigment mineralny, o różnych gradacjach zmielenia. Matowa powierzchnia malatury jest czytelna w całym swoim przebiegu i pozostaje niewrażliwa na poblaski, niepożądane refleksy, itp. - tak pan Domaszewicz wyjaśniał technikę namalowanych obrazów. Przyznam, że w kościele szczególnie „wpadają” w oczy polichromie znajdujące się na balustradzie chóru muzycznego, które przedstawiają różańcowe tajemnice światła i świętych.
Teraz na moment przenieśmy się jeszcze do dolnego kościoła. W ołtarzu umieszczono tam obraz Matki Bożej z Guadalupe, przywieziony właśnie z tamtejszego sanktuarium, która objawiła się Indianinowi z plemienia Azteków. Patrząc dalej po lewej stronie zobaczymy na tabernakulum symbole eucharystyczne, natomiast na obrazie scenę przemienienia Jezusa w obecności św. Piotra, św. Jakuba i św. Jana. W dolnym kościele w prezbiterium zawieszono też piękne lampy z polskimi orłami.

Tekst i zdjęcia Renata Jurowicz

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!