TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 17 Listopada 2019, 13:47
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Wprowadzanie reformy liturgicznej

Wprowadzanie reformy liturgicznej

Po promulgacji Konstytucji Sacrosanctum concilium papież Paweł VI 25 stycznia 1964 roku utworzył „Consilium”, czyli specjalną radę do wykonania tego dokumentu. Inny dokument tegoż papieża Motu proprio Sacram Liturgiam wyznaczał kierunki wprowadzania w życie Konstytucji o liturgii. Powołane wtedy „Consilium” kierowało i koordynowało wysiłkami powołanych grup studyjnych, pracujących nad przeprowadzeniem reformy liturgicznej. Poza tym przygotowana została instrukcja „Inter oecumenici” (26.09.1964), która jasno określała zakres kompetencji władz Kościoła lokalnego w sprawach liturgii. 2 marca 1964 roku papież ogłosił nominacje 10 kardynałów oraz 32 biskupów, reprezentujących 26 państw wszystkich kontynentów, na członków „Consilium”. Przedstawicielem Polski był biskup opolski Franciszek Jop. Sekretarzem rady został mianowany A. Bugnini, który był „duszą” wszystkich jej prac. Pierwsza sesja plenarna „Consilium” zwołana na 11 marca 1964 roku wskazała, że fundamentem całej odnowy liturgicznej musi być rewizja 6 podstawowych ksiąg liturgicznych: Mszału, Brewiarza, Pontyfikatu, Rytuału, Martyrologium i Ceremoniału Biskupiego. Do przekazywania informacji o działalności i zamierzeniach „Consilium” w zakresie odnowy liturgicznej A. Bugnini utworzył czasopismo zatytułowane „Notitiae”. Zasługi „Consilium” we wprowadzaniu w życie liturgicznej reformy soborowej są nieocenione. Wystarczy zauważyć, że w ciągu 5 lat istnienia, aż do jej przekształcenia w Kongregację do Spraw Kultu Bożego (8 maja 1969), zostały opracowane prawie wszystkie księgi liturgiczne, chociaż ich ostateczna publikacja była dziełem nowej kongregacji.
Kongregacja do Spraw Kultu Bożego przejęła kontynuację reformy liturgicznej. Ponieważ niemal w całości dotychczasowi członkowie „Consilium” znaleźli się w nowej kongregacji, a A. Bugnini, który w 1972 roku otrzymał godność arcybiskupa, został mianowany jej sekretarzem można powiedzieć, że pozostał ten sam duch i ten sam zapał w przeprowadzaniu i propagowaniu reformy. Nowa kongregacja bardzo szybko skupiła wokół siebie najlepszych fachowców, którzy kontynuowali rozpoczęte dzieło reformy. W tym kontekście dość zaskakująca była decyzja papieża Pawła VI z 17 lipca 1975 roku, znosząca Kongregację do Spraw Kultu Bożego i włączająca ją do Sekcji dla Spraw Kultu Bożego połączonych Kongregacji Sakramentów i Spraw Kultu Bożego. Dotychczasowy sekretarz abp Bugnini został wysłany do Teheranu na stanowisko pronuncjusza apostolskiego, choć nigdy wcześniej nie pełnił funkcji dyplomatycznych w Kościele. Obecnie sprawą kierowania i promocją liturgii zajmuje się Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów powołana do życia przez Jana Pawła II 28 czerwca 1988 roku. Oprócz kierowania wszelkimi działaniami w zakresie liturgii do zadań kongregacji należy współpraca z Konferencjami Episkopatów i wspieranie biskupów diecezjalnych w pogłębianiu życia liturgicznego.
Rzymskie „Consilium” powierzyło aktualizację reformy w poszczególnych Kościołach lokalnych Konferencjom Episkopatu, które przy zachowaniu decydującego głosu miały powołać komisje zajmujące się wprowadzaniem reformy liturgicznej. Oprócz komisji liturgicznych utworzonych w każdym kraju powstawały także organy ponadnarodowe, które czynnie i aktywnie realizowały i wprowadzały postulaty reformy liturgicznej we własnych krajach.

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!