TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 19 Września 2021, 22:55
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

25 lat Diecezji Kaliskiej

Góra Krzyża Jubileuszowego - 25 lecie diecezji kaliskiej
Jerzy Aleksander Splitt
Góra Krzyża Jubileuszowego - 25 lecie diecezji kaliskiej

Wśród licznych dzieł i wydarzeń mających miejsce w dotychczasowych dwudziestopięcioletnich dziejach diecezji kaliskiej ważne miejsce zajmuje Krzyż Jubileuszowy ustawiony pod Ostrzeszowem, w parafii Parzynów.

Ks. Janusz Nowicki, proboszcz parafii św. Urszuli w Zbiersku - świadectwo
Ks. Janusz Nowicki, proboszcz parafii św. Urszuli w Zbiersku - świadectwo

Ks. Janusz Nowicki, proboszcz parafii św. Urszuli w Zbiersku

Diecezjalne Kongresy Eucharystyczne
Jerzy Aleksander Splitt
Diecezjalne Kongresy Eucharystyczne

Wśród różnorodnych działań pastoralnych Kościoła kaliskiego szczególne miejsce w jego dotychczasowych 25-letnich dziejach zajmują Diecezjalne Kongresy Eucharystyczne, które odbyły się w 2000 i 2015 roku.

Stokroć więcej - świadectwo kapłana
Stokroć więcej - świadectwo kapłana

Diecezja kaliska świętuje srebrny jubileusz. Świętują go także kapłani wyświęceni jako pierwsi w stolicy nowej diecezji. Publikujemy ich świadectwa po 25 latach kapłańskiego życia.

Świadectwa księży na 25-lecie - ks. Włodzimierz Guzik
Świadectwa księży na 25-lecie - ks. Włodzimierz Guzik

ks. Włodzimierz Guzikproboszcz parafii Matki Teresy Kalkuty w Kaliszu

Jan Paweł II w Kaliszu - 25-lecie diecezji
Jerzy Aleksander Splitt
Jan Paweł II w Kaliszu - 25-lecie diecezji

Dwadzieścia lat temu - 4 czerwca 1997 roku - utworzona pięć lat wcześniej diecezja kaliska dostąpiła wielkiego zaszczytu, bowiem podczas V pielgrzymki apostolskiej do Ojczyzny, w jej stolicy gościł Ojciec Święty Jan Paweł II.

Modlitwy w intencji rodzin i obrony życia
Modlitwy w intencji rodzin i obrony życia

Od trzynastu lat w sanktuarium św. Józefa odbywają się comiesięczne spotkania modlitewne w intencji rodzin i obrony poczętego życia, na które przybywają liczni pielgrzymi z całej Polski. Spotkania te są „duchowym owocem” pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do stolicy diecezji kaliskiej, która miała

Dobry czas na podjęcie nowych zadań
ks. Andrzej Antoni Klimek
Dobry czas na podjęcie nowych zadań

W 25. rocznicę powstania diecezji kaliskiej ksiądz biskup Edward Janiak opowiada o swoich kontaktach z naszą diecezją z czasów dzieciństwa i posługi biskupiej we Wrocławiu, a także o dzisiejszych radościach i wyzwaniach.

Peregrynacja Matki Bożej Fatimskiej
Peregrynacja Matki Bożej Fatimskiej

Wśród wielu doniosłych wydarzeń, które na trwałe wpisały się w dwudziestopięcioletnie dzieje diecezji kaliskiej ważne miejsce zajmuje peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w lipcu 1996 roku. Peregrynacja ta w chwili obecnej - z racji 100-lecia objawień fatimskich i niedawnej kanonizacji Hiacynty i Franciszka - zyskuje d

Świadkowie najważniejszych wydarzeń - 25-lecie diecezji
Świadkowie najważniejszych wydarzeń - 25-lecie diecezji

Papież Jan Paweł II powołując w marcu 1992 roku do istnienia diecezję kaliską do godności katedry podniósł kościół pw. św. Mikołaja w Kaliszu, a na konkatedrę wyznaczył kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Ostrowie Wielkopolskim...

Nieco o Synodzie Diecezjalnym i Sądzie Biskupim
Nieco o Synodzie Diecezjalnym i Sądzie Biskupim

Przypominając najważniejsze dzieła i wydarzenia z dwudziestopięcioletnich dziejów diecezji kaliskiej nieco uwagi poświęcić również należy dwóm niezwykle ważnym kwestiom mającym istotny wpływ na pełny obraz Kościoła kaliskiego i jego dzisiejsze funkcjonowanie.

Sanktuaria - miejsca wypraszania szczególnych łask
Sanktuaria - miejsca wypraszania szczególnych łask

Wielkim dobrem duchowym diecezji kaliskiej, świętującej w bieżącym roku jubileusz dwudziestopięciolecia istnienia, są liczne sanktuaria.

25 lat od historycznej decyzji Jana Pawła II
Arleta Wencwel - Plata
25 lat od historycznej decyzji Jana Pawła II

Z głębi serca pragniemy dziękować dobremu Bogu za wszystkie łaski, jakich nasza diecezja dostąpiła przez tę historyczną decyzję Jana Pawła II. Nadanie patrona św. Józefa całej diecezji jeszcze bardziej nas zobowiązuje, bo mamy Opiekuna Kościoła Powszechnego jako naszego Opiekuna...

Caritas to znaczy miłość Kilka słów o diecezjalnych placówkach Caritas
Caritas to znaczy miłość Kilka słów o diecezjalnych placówkach Caritas

Wśród wielu dzieł i wydarzeń, które na trwałe wpisały się w 25-letnie dzieje diecezji kaliskiej ważne miejsce zajmują liczne przedsięwzięcia charytatywne, będące efektem bogatej i różnorodnej działalności diecezjalnej Caritas.

Biskup powinien promieniować radością
ks. Andrzej Antoni Klimek
Biskup powinien promieniować radością

Najpierw było ?tak? powiedziane Ojcu Świętemu i dwadzieścia lat budowania diecezji kaliskiej. Potem było kolejne ?tak? i odkrywanie przygody życia na jej etapie zwanym emeryturą. A wyzwaniom nie ma końca.