TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 20 Października 2021, 14:27
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Uwielbienie i dziękczynienie

Uwielbienie i dziękczynienie

List pasterski biskupa kaliskiego z okazji Jubileuszu

25. rocznicy powstania diecezji kaliskiej


Jubileusze w życiu człowieka łączą się z ważnymi wydarzeniami, najczęściej z datą urodzenia lub zawarcia sakramentu małżeństwa. Podobnie świętowanie rocznic istotnych wydarzeń obejmuje całe wspólnoty czy instytucje. W chrześcijańskim rozumieniu jubileusz staje się wielkim aktem uwielbienia i dziękczynienia.

Drodzy Diecezjanie!
„Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie” (Ef 1, 3). W najbliższą sobotę, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego rozpoczynamy świętowanie utworzenia Diecezji Kaliskiej. Celebrować będziemy Jubileusz 25-lecia jej erygowania. Z tej okazji pragniemy wyrazić wielką wdzięczność Bogu Wszechmogącemu za dar naszej Diecezji i dziękować ludziom za trud budowania Kościoła diecezjalnego. Jubileusz pozwala spojrzeć z szacunkiem na dziedzictwo przeszłości oraz z wiarą i nadzieją iść ku przyszłości.
Diecezja Kaliska jest częścią Ludu Bożego, którą ustanowił i powierzył Biskupowi, jako jej pasterzowi, Ojciec Święty Jan Paweł II 25 marca 1992 roku Bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Diecezja tworzy Kościół partykularny, w którym prawdziwie jest obecny i działa jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusa (I Synod Diecezji Kaliskiej, nr 1). Kościół jest przestrzenią obecności i działania wśród ludzi Jezusa Chrystusa - Jedynego Zbawiciela świata. Dzisiejsza Ewangelia, w której Jezus Chrystusa rozmawia z Samarytanką przy studni jakubowej, objawia Syna Bożego jako Zbawiciela świata (J 4, 42). To dzięki Niemu, jak naucza Święty Paweł, „uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 2-5).

Kościół Kaliski kierowany światłem Ewangelii, przyjmując dziedzictwo wiary rozwijającej się na tych terenach od czasów chrystianizacji ziem polskich, prowadzi wiernych drogą łaski Pana, zarówno w wymiarze niewidzialnym - duchowym, jak i w wymiarze zewnętrznym widzialnym, podejmując trudne wyzwania obecnego czasu.
Jubileusz 25-lecia pozwala zobaczyć drogę, jaką przeszedł nasz Kościół w czasach ostatniego ćwierćwiecza. Na drodze tej Bóg postawił konkretnych ludzi, którzy go tworzyli. Dzięki ich wspólnemu wysiłkowi dzisiaj możemy już odwoływać się do panującego powszechnie odczucia wspólnoty diecezjalnej, w której skład - w chwili jej tworzenia - weszły tereny wydzielone z sześciu różnych diecezji.
Wyjątkowym znakiem dla powstającego Kościoła Kaliskiego było wskazanie Świętego Józefa, Oblubieńca NMP i Opiekuna Zbawiciela, jako Patrona Diecezji. To Jemu mój poprzednik, biskup Stanisław Napierała, zawierzył trudny proces budowania wspólnoty diecezjalnej. Także i ja w chwili objęcia Diecezji powierzyłem Jemu całą swoją posługę. Niezapomniane chwile przeżywała młoda Diecezja Kaliska podczas pielgrzymki do Ojczyzny Jana Pawła II w 1997 roku, który przybył do Sanktuarium Świętego Józefa, by z tego miejsca przypomnieć o prawie człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Spełnianiem papieskiego apelu jest zanoszona od 2004 roku modlitwa pierwszoczwartkowa w intencji rodzin i obrony życia w kaliskim Sanktuarium, gromadząca licznie diecezjan i czcicieli Świętego Józefa z całej Ojczyzny i z innych krajów.
Należy wspomnieć także Misje Miłosierdzia, które odbywały się we wszystkich parafiach i połączone były z nawiedzeniem Jezusa Miłosiernego w wizerunku z kaliskiego kościoła Ojców Jezuitów, oraz peregrynację kopii Cudownego Obrazu Pani Jasnogórskiej. Oba te wydarzenia głęboko zapadły w serca wiernych i umocniły naszą Diecezję. Były one dopełnieniem Wielkiej Peregrynacji Świętej Rodziny w wizerunku kopii cudownego Obrazu z Sanktuarium Kaliskiego, która odbyła się w pierwszych latach istnienia naszego Kościoła lokalnego.
Oprócz Sanktuarium Świętego Józefa na terenie Diecezji istnieją też sanktuaria Miłosierdzia Bożego, Jezusa Pięciorańskiego, Maryjne i Świętych Pańskich, gdzie wierni czerpią siły duchowe i witalne dla przezwyciężania w sobie zniechęcenia, słabości i grzechu. Szczególnym darem dla Diecezji jest też błogosławiony Franciszek Stryjas, katecheta - męczennik z czasów II wojny światowej, który uczył dzieci prawdziwej wiary, wyniesiony do chwały ołtarzy w 1999 roku.
Do życia miłością obecną w Eucharystii i do trwania we wspólnocie życia i łaski z Chrystusem Zmartwychwstałym, umacniał diecezjan Kongres Eucharystyczny w 2015 roku, którego przewodnim hasłem były słowa Jezusa: „Ja jestem chlebem życia”. Także i teraz, w czasie Jubileuszu naszej Diecezji, niech czas Eucharystii będzie spotkaniem przy ewangelicznej studni jakubowej, z której zechciejmy czerpać zdroje Zbawienia.
Wkraczając w kolejne lata swego istnienia, Diecezja świętująca w tym roku Jubileusz 25-lecia posiada Księgę Prawa Diecezjalnego przygotowaną przez I Synod, niezbędne urzędy kościelne, własny Sąd Biskupi, Wyższe Seminarium Duchowne, media diecezjalne oraz Caritas niosącą pomoc wszystkim potrzebującym, których w realiach dnia codziennego jest bardzo wielu.
Z okazji Jubileuszu 25-lecia Diecezji Kaliskiej podjęto wiele inicjatyw, także tych związanych z dziełem miłości wobec drugiego człowieka. Niebawem ukaże się publikacja jubileuszowa pt: „Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! W dwudziestopięciolecie powstania diecezji kaliskiej”. Pragnę zaprosić kapłanów i wiernych do radosnego świętowania naszego jubileuszu. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, Mszy Świętej dziękczynnej w Katedrze Kaliskiej o godz. 17.00 będzie przewodniczył pierwszy Biskup Kaliski, Stanisław Napierała. W tym dniu Msze Święte dziękczynne będą sprawowane także we wszystkich kościołach parafialnych naszej Diecezji. Natomiast główną uroczystość diecezjalnego dziękczynienia za 25 lat istnienia diecezji będziemy obchodzić w sobotę, 3 czerwca - w przeddzień XX rocznicy pobytu Jana Pawła II w Kaliszu - podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 w Sanktuarium Świętego Józefa pod przewodnictwem Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. Już teraz na tę uroczystość zapraszam kapłanów, przedstawicieli parafii i wszystkich wiernych. Program szczegółowy będzie podany w późniejszym czasie.

Drodzy Bracia i Siostry!
Wyrażam niewypowiedzianą wdzięczność Bogu w Trójcy Jedynemu za 25 lat Diecezji Kaliskiej. Jubileusz ten jest szczególną okazją do podziękowania Bogu za wszystko, co zdołaliśmy zrobić dla umocnienia i rozwoju Kościoła jako wspólnoty diecezjalnej. To dzięki Opatrzności Bożej mogliśmy tworzyć i rozwijać dzieła duchowe i materialne, które służą Kościołowi. Jubileusz jest okazją, aby podziękować także ludziom: wyrażamy wdzięczność św. Janowi Pawłowi II za utworzenie Diecezji Kaliskiej i Jego papieską wizytę w Kaliszu w dniu 4 czerwca 1997 roku. Dziękujemy pierwszemu Biskupowi Kaliskiemu Stanisławowi Napierale za świadectwo życia i ofiarną pasterską posługę, biskupowi pomocniczemu Teofilowi Wilskiemu, wszystkim kapłanom diecezjalnym i zakonnym, osobom konsekrowanym i wiernym.
Pamiętamy o tych duchownych i osobach zakonnych, którzy „odeszli do Domu Ojca”, a w pokornym oddaniu Bogu i ludziom służyli Chrystusowi, bo tak jak i On powiedzieli: „Panie, oto idę, abym pełnił Twoją wolę” (Hbr 10, 7). Wdzięcznym sercem wspominamy też wiernych świeckich, którzy odeszli do Pana i otrzymali już wieczną nagrodę.
Niech radosne i dziękczynne Te Deum laudamus zabrzmi w najbliższą sobotę we wszystkich kościołach naszej Diecezji!
Wdzięczni Bogu i ludziom za to, co zostało dokonane z ufnością, nadzieją i poczuciem odpowiedzialności za wiarę spoglądamy w przyszłość. Niech opieka Matki Najświętszej i Patrona naszej Diecezji - Świętego Józefa, którego uroczystość obchodzimy w dniu dzisiejszym, oraz Świętego Jana Pawła II, chroni nas przed wszelkim złem i niebezpieczeństwem. 

Z serca błogosławię ks. bp Edward Janiak

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!