TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 25 Października 2020, 23:29
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Żyjesz, by zmartwychwstać! Paschalne zamyślenie?

Żyjesz, by zmartwychwstać!

Paschalne zamyślenie…

Nasze rozważania formacyjne zawiodły nas w okres paschalny. To czas, kiedy w sposób szczególny powinniśmy radować się i wracać do tych wydarzeń, które przyczyniły się do naszego zbawienia.

MSZA ŚWIĘTA
Ofiara Mszy Świętej, którą Pan ustanowił, skłania nas do refleksji, że bez Wieczernika, bez chleba i wina, które Chrystus przemienił w swoje Ciało i Krew, nie byłoby naszej służby, nas ministrantów. Czy Eucharystia jest dla mnie zawsze szczytem i źródłem życia chrześcijańskiego, czy doceniam to, że Pan zostawił siebie dla nas w tym Najświętszym Sakramencie?
Niech nasza służba, która swoją genezę ma w Wieczerniku, zawsze będzie dojrzała i przepełniona wdzięcznością, niech nie dotknie jej bylejakość oraz monotonia.

KRZYŻ
Bądźmy wdzięczni za krzyż, za to, że na nim wykonało się zbawienie świata, nasze zbawienie. Zastanówmy się, czy jako ministranci – ci, którzy chcą służyć Panu, potrafimy stanąć w obronie krzyża? Czy szanujemy narzędzie, dzięki któremu niebo zostało pojednane z ziemią, sprawy Boskie ze sprawami ludzkimi… Służba ministrancka zobowiązuje do tego, abyśmy jako pierwsi z odwagą i chlubą spoglądali na krzyż i potrafili bronić jego godności.
Niech nigdy nie ogarnia nas obojętność. W sprawach wiary musimy być wyraziści, nie możemy umywać rąk jak Piłat i fałszywie udowadniać sobie, że od nas i tak nic nie zależy. „Kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, do tego i Ja przyznam się przed Ojcem Moim, który jest w niebie…”

ZMARTWYCHWSTANIE
Cud zmartwychwstania stanowi o sensie naszej wiary. Nasza wiara o tyle ma sens, o ile Chrystus zmartwychwstał. Apostoł Paweł powiada: „Próżna jest nasza wiara, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał”. Pan kruszy mury grobu, pokonuje śmierć, byśmy my mogli żyć, życiem obfitym. To On – Zwycięzca śmierci, piekła i Szatana jest mocen również nas – tu na ziemi, wyrwać z naszych ciemności grzechu. To już tutaj, możemy przeżywać nasze małe zmartwychwstania od naszych nienawiści, gniewu, zazdrości, braku miłości wobec bliźnich.
Argument pustego grobu, jest potwierdzeniem tego, że nasze życie, nasza służba, ma sens. Że i my zmartwychwstaniemy, że nasze całoroczne oddanie Panu w posłudze ministranckiej, prowadzi do kolejnych pamiątek zmartwychwstania, obchodzonych rok w rok, ale i w końcu do tego zmartwychwstania, na którym staniemy z Panem twarzą w twarz i daj Boże zapłaczemy z miłości do Niego, pamiętając, że te wydarzenia, którym asystowaliśmy w liturgii sprawowanej na ziemi, stają się właśnie naszym udziałem „tam, gdzie nie ma już łez.”

MISJA
Sam fakt zmartwychwstania nie zachęca bynajmniej do tego, by spocząć na laurach. Trzeba dalej pracować, aby cały świat poznał Chrystusa. Trzeba świadczyć o Nim, gdziekolwiek będziemy, kimkolwiek będziemy i wśród kogokolwiek nas Pan postawi. To, że znamy Chrystusa, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, przede wszystkim zobowiązuje do pracy. Po zmartwychwstaniu Pan ukazuje się tym, którzy trwali w Jego nauce:
Już nie przestaje z narodem niewiernym,
samym się tylko ukazuje wiernym:
Nieśmiertelności przedstawia znamiona,
wśród uczniów grona. Alleluja!
I posyła ich – tych, którzy znali Go od dawna, by szerzyli naukę wśród wszystkich narodów.
Dziś także my – ludzie wierzący, ministranci, jesteśmy zobowiązani, by Chrystusowe polecenie: „idźcie na cały się i nauczajcie wszystkie narody” znalazło odzew w naszym życiu. Świadczmy o Panu nie tylko słowem, ale przede wszystkim przykładem. Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. On stoi przy nas i ciągle powtarza zdanie, które zamyka Mateuszową Ewangelię: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata…”

TK

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!