TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 19 Września 2021, 22:18
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Wspólnoty dziecięce i młodzieżowe - 25 lat diecezji

Wspólnoty dziecięce i młodzieżowe

wspolnoty

Bogactwem młodego Kościoła kaliskiego obchodzącego jubileusz 25 lat swego istnienia są liczne stowarzyszenia, wspólnoty i ruchy katolickie. W poprzednim numerze „Opiekuna” była mowa o Akcji Katolickiej, a teraz przedstawione zostaną trzy kolejne spośród nich, skupiające dzieci i młodzież, które swoją działalnością także wpisują się na trwałe w dzieje naszej diecezji.

Na ważną rolę, jaką w życiu Kościoła diecezjalnego odgrywają różne wspólnoty parafialne pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała zwrócił uwagę już podczas Konferencji Rejonowej Kapłanów, która odbyła się na początku września 1992 roku. Ich działalność zaliczył on wówczas do priorytetowych obszarów pracy diecezjalnej i w szczególny sposób podkreślał, że: „współczesne duszpasterstwo w parafii winno być masowe i jednocześnie grupowe”.
Także i obecny ordynariusz naszej diecezji biskup Edward Janiak, w pełni popiera i docenia działania podejmowane przez parafialne wspólnoty duszpasterskie, do których członków skierował słowa: „Bardzo serdecznie dziękuję wam za trud ewangelizacji. W wierze najważniejsze jest świadectwo. W każdym miejscu trzeba mieć odwagę, by dawać świadectwo. Ważne jest też, aby dzielić się słowem Bożym i świadectwem. Kościół wyznacza nam tę drogę, którą mamy kroczyć. To jest droga Słowa Objawionego, to są sakramenty święte, to jest również świadectwo codziennego życia, które nie jest wcale takie łatwe”. Jedną z takich wspólnot działających w diecezji kaliskiej jest Eucharystyczny Ruch Młodych, którego początki sięgają 1914 roku, kiedy to, na Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym odbywającym się w Lourdes, po raz pierwszy wysunięto pomysł utworzenia dla dzieci wspólnoty o profilu eucharystycznym. Jego realizacja nastąpiła jednak dopiero kilka lat później, gdy jezuita o. Besiers założył we Francji w 1921 roku - w ramach Apostolstwa Modlitwy - Krucjatę Eucharystyczną, którą oficjalnie zatwierdził papież Benedykt XV jeszcze w tym samym roku. Na terenie Polski pierwsze koło Krucjaty powstało 1 stycznia 1925 roku w Pniewach. Utworzyła je szarytka, obecna święta, siostra Urszula Ledóchowska. Działalność tego ruchu przerwała II wojna światowa. Odrodził się on we Francji w latach 50. XX wieku i nieco później, za radą papieża Jana XXIII, przybrał dzisiejszą nazwę.
W chwili powstania diecezji kaliskiej wspólnoty tego ruchu funkcjonowały już w wielu parafiach. Niemniej największy jego rozwój nastąpił w latach 1999-2000. Jest on odpowiedzią na wezwanie Kościoła powszechnego do pogłębiania duchowości wśród dzieci i młodzieży oraz do kształtowania wśród nich świadomego przeżywania Eucharystii, postawy apostolskiej i budowania cywilizacji miłości opartej na przyjaźni z Chrystusem.
Do Eucharystycznego Ruchu Młodych mogą należeć dzieci po przyjęciu I Komunii św., aż do 15 roku życia. Ich formacja obejmuje trzy etapy. Najmłodsze dzieci - z klasy III i IV szkoły podstawowej - stają się jego członkami po złożeniu przyrzeczenia, do którego przygotowują się przez trzy miesiące i od tego momentu tworzą grupę Uczniów Chrystusa, a jako swój znak noszą żółte chusty. W dalszej kolejności przechodzą one do grupy Apostołów Dzisiaj (uczniowie z klasy V i VI), których znakiem jest odznaka ERM. Wreszcie do grupy Młodych Świadków, stanowiącej trzeci etap formacji członków tego Ruchu, należy młodzież gimnazjalna, której znakiem przynależności do wspólnoty jest Krzyż ERM.
Członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych w czasie Mszy św. szkolnej czytają lekcje, wykonują śpiewy międzylekcyjne, prowadzą modlitwę wiernych, przynoszą dary ołtarza, a także angażują się śpiewem w liturgię.
Eucharystyczny Ruch Młodych diecezji kaliskiej dla swoich członków organizuje pielgrzymki, diecezjalne dni wspólnoty i wczasorekolekcje. Pierwszym diecezjalnym duszpasterzem Ruchu był ks. kanonik Piotr Nowak, po którym funkcję tę przejął ks. Robert Chudy, a następnie ks. Piotr Kowalek. Obecnie jest nim ks. Łukasz Luźny.
Natomiast dla dobra duchowego starszej młodzieży oraz widząc potrzebę ożywiania jej duchem Ewangelii, bp Stanisław Napierała w połowie grudnia 1994 roku erygował Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji kaliskiej, nadając mu kościelną osobowość prawną oraz ustanawiając jego patronami: św. Stanisława Kostkę i bł. Karolinę Kózkównę. Stowarzyszenie to, podobnie jak Eucharystyczny Ruch Młodych, swoją tradycją także sięga odległych lat okresu międzywojennego, kiedy na ziemiach ówczesnej II Rzeczypospolitej działało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, których dalsze funkcjonowanie przerwał wybuch II wojny światowej.
Do młodych członków odrodzonego Stowarzyszenia Ojciec Święty Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym podczas audiencji w Wielką Sobotę 1995 roku, powiedział: „musicie być mocni w wierze. Chrystus na was liczy i wzywa was do wielkich rzeczy. Nie wstydźcie się waszych ideałów - wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich. Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska”.
Pierwsze oddziały KSM w diecezji kaliskiej powstały w 1994 roku w parafiach: Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie, Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej oraz Chrystusa Króla w Ostrzeszowie i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich, a następne utworzone zostały rok później w parafiach: św. Marcina oraz Chrystusa Króla w Jarocinie, św. Mikołaja oraz Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, św. Marcina w Kępnie, św. Marcina w Odolanowie, św. Antoniego oraz św. Stanisława BM w Ostrowie Wielkopolskim, św. Zofii w Sławoszewie, św. Piotra i Pawła w Sycowie, św. Stanisława BM w Wieruszowie i Wniebowzięcia NMP w Witaszycach.
Stowarzyszenie to nie cieszyło się jednak zbyt wielkim zainteresowaniem ze strony młodych ludzi i na przełomie XX i XXI wieku przeżywało trudny okres, wyszło z niego jednak „obronną ręką”, a jego członkowie nadal aktywnie włączają się w różne uroczystości kościelne, podczas których na wiele sposobów dają wyraz swojej wiary, spotykają się na pielgrzymkach, uczestniczą w zawodach sportowych i biorą udział w Spotkaniach Młodych w Wołczynie oraz w Światowych Dniach Młodzieży. Pierwszym asystentem diecezjalnym KSM ustanowiony został ks. Krzysztof Guziałek, po którym funkcję tę przejął ks. Krzysztof Duchnowski, a obecnie pełni ją ks. Mateusz Puchała.
Nową formą aktywizowania młodzieży o charakterze ponadparafialnym jest Stowarzyszenie na Rzecz Ewangelizacji Młodzieży „Tratwa”, które utworzone zostało 11 grudnia 2016 roku z inicjatywy ks. Witolda Kałmuckiego z parafii św. Gotarda w Kaliszu. Jej twórca-opiekun, który jest także diecezjalnym duszpasterzem młodzieży na temat tej nowej inicjatywy ewangelizacyjnej powiedział, że „Tratwa” jest: „inicjatywą przyjaźni, która łączy grupę młodych ludzi i inspiruje ich do tworzenia różnych wydarzeń takich jak: koncerty, festiwale, warsztaty, ewangelizacje, działania motywacyjne, kursy i Szkoły Nowej Ewangelizacji. Kierujemy się ogólnie wyznawanymi wartościami dobra i miłości oraz przyjaźni z Jezusem. Po prostu łączy nas przyjaźń. Motywujemy siebie nawzajem do piękniejszego i lepszego życia i to chcemy przekazywać innym”.

Tekst Jerzy Aleksander Splitt

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!