TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 20 Września 2020, 18:45
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Trwajcie w miłości mojej

U ŹRÓDEŁ WODY ŻYCIA

Trwajcie w miłości mojej

Ewangelia według św. Jana zawiera niezwykle cenne i ważne przesłanie dotyczące relacji małżeńskich. W pożegnalnej mowie Jezusa wygłoszonej do Apostołów w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus zostawił testament wszystkim swoim wyznawcom. Obecność nowożeńców w kościele i pragnienie zawarcia przez nich sakramentalnego związku małżeńskiego jest znakiem ich wiary w Jezusa Chrystusa. Poprzez przyjęty chrzest i osobistą wiarę włączają się oni w wielki poczet uczniów Chrystusa.

Jezus nazywa samego siebie winnym krzewem, a swoich wszystkich wyznawców jego latoroślami. Poszczególne gałązki winnego krzewu będą wydawać owoce tylko wtedy, gdy będą zjednoczone z winnym krzewem. Oderwanie od winnego krzewu skazuje latorośl na wysuszenie i wyrzucenie do ognia. Poprzez te wymowne obrazy Chrystus chce powiedzieć, że tylko wtedy, gdy będziemy z Nim zjednoczeni będziemy silni i wydamy dobre owoce naszego życia. Zjednoczenie z Jezusem Chrystusem stanowi także gwarancję życia wiecznego. Właśnie dlatego Jezus tak bardzo zachęca swoich uczniów, aby trwali w Jego miłości. 

Jezus mówi nowożeńcom o miłości Boga Ojca: „jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem”.
Św. Jan w swoim nauczaniu z wielkim naciskiem przypominał, że Bóg jest miłością i że w tym przejawia się Jego miłość do nas, że to On pierwszy nas umiłował. Od początku świata Bóg objawia ludziom swoją miłość, nie jako jeden z Jego licznych atrybutów, ale jako prawdę najważniejszą. Wszystko cokolwiek Bóg czyni dla człowieka, czyni to z miłości. Z miłości stworzył świat i oddał go człowiekowi, który został stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Wszelka działalność Boga ma swój początek w miłości. Najpełniej objawiła się ona w Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał, aby dać nam zbawienie. Jezus Chrystus stanowi pełnię objawienia Bożej miłości. W Nim Bóg do końca nas umiłował.

Miłość jest darem, którego nie można zatrzymać dla siebie. Dlatego Bóg dzieli się swoją miłością z całym światem i każdym człowiekiem. Tą miłością podzielił się także z nowożeńcami. Oni zostali dotknięci Bożą miłością. Małżeństwo jest w pewnym stopniu ukoronowaniem pewnego etapu na drodze ich życia i ich wzajemnej miłości. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to początek ich historii miłości przeżywanej odtąd jako mąż i żona.

Chrześcijańscy małżonkowie powinni wciąż pytać z troską i odpowiedzialnością: co zrobić, aby tego Bożego daru miłości nie zmarnować? Jezus daje bardzo prostą odpowiedź: „wytrwajcie w miłości mojej”. To zaproszenie, które Jezus kieruje do wszystkich małżonków ma bardzo głęboki sens. Nie chodzi tu tylko o to, aby zachowali oni miłość do Chrystusa. Jest to raczej wezwanie, aby nie wymykali się spod Jego miłości i tej miłości nie odrzucali. Trwanie w miłości Chrystusa, czyli świadomość, że jest się przez Niego kochanym, daje gwarancję przetrwania ich miłości małżeńskiej. Tylko wtedy, jeśli będą trwać w miłości Chrystusa we właściwy sposób spełnią swoje życiowe powołanie jako małżeństwo i rodzina.

Miłości nie można zamknąć do teoretycznych rozważań i słów, ponieważ ona wyraża się w konkretnych czynach. Dlatego Jezus mówi: „jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej”. Wspólnota miłości zawiązana między małżonkami musi przejawiać się w konkretnych czynach, ponieważ tylko one zdolne są uwiarygodnić jej głębię i autentyczność. 

Małżeńska wędrówka przez życie staje się historią zbawienia małżonków. Tak się dzieje, kiedy we wszystkim starają się szukać woli Bożej i wypełniać ją do końca. To właśnie oznacza zachowywanie nauki Chrystusa. Miłość Chrystusa jest dla nas najpełniej obecna w każdej Eucharystii. To właśnie tutaj Jezus daje na swoje Ciało i swoją Krew jako pokarm. Tutaj także uczestniczymy pod osłoną znaków w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Każda wspólnie przeżywana Eucharystia może być spotkaniem z Jezusem Chrystusem, który do końca umiłował małżonków i podzielił się z nimi swoją miłością. Trzeba pamiętać, że miłość nie jest ludzkim wynalazkiem – to Bóg wynalazł miłość.

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!