TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 19 Lipca 2019, 18:58
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Św. Kolumban Młodszy (543- 615)

Św. Kolumban Młodszy (543- 615)

Nie wiadomo kiedy w Irlandii pojawili się chrześcijanie, ale przyjmuje się, że nastąpiło to przed V wiekiem po narodzeniu Chrystusa. Wiemy natomiast, że chrystianizacji Zielonej Wyspy dokonał św. Patryk, który „ochrzcił tysiące” jej mieszkańców, i do swej śmierci w 461 roku, ustanowił hierarchię kościelną i założył klasztory, dające początek monastycyzmowi iryjskiemu.

W 2. połowie VI wieku w tamtejszym Kościele nastąpiła zmiana formy zarządzania, w wyniku której dotychczasową, wiodącą rolę władz episkopalnych przejęli opaci dużych, niezależnych klasztorów, w których mnisi doskonałość duchową osiągali dzięki życiu w ascezie, ubóstwie, czystości i posłuszeństwie, na wzór wspólnot benedyktyńskich. Nie przyjęli oni jednak reguły św. Benedykta, upowszechniającej się w monastycyzmie europejskim, i dzięki temu nie musieli stosować zasady „stabilitas loci” i mogli podejmować działalność misyjną, głosząc Ewangelię „z miłości do Chrystusa” nie tylko w Irlandii, ale także poza jej granicami.
Kolumban Młodszy, święty Kościoła katolickiego, był jednym z irlandzkich mnichów. Z gorliwością głosił Słowo Boże, a zainspirowany postawą pewnej „pustelnicy pragnącej podjąć pielgrzymkę za morze”, opuścił ojczyznę ziemską dla pozyskania ojczyzny niebieskiej i zapoczątkował działalność misyjną kościoła iryjskiego w Europie.
Urodził się około 543 roku w południowo-wschodniej Irlandii. Naukę rozpoczął u zakonników z Cluain-Ins, pod kierunkiem opata Sinella. W wieku około 20 lat wstąpił do klasztoru w Bangor, którym kierował Comgall, mnich znany z surowej ascezy. Tam też przyjął święcenia kapłańskie. Lata przeżyte przez niego w Bangor to okres duchowego wzrastania, podczas którego z gorliwością i surowością przestrzegał zasady, by: „modlić się co dnia, pościć co dnia, studiować co dnia, pracować co dnia”. W tamtym czasie w jego umyśle ukształtowała się koncepcja monastycyzmu, jaką krzewił później, przez ponad 20 lat, pracując na kontynencie europejskim, na który dotarł - w towarzystwie garstki mnichów - w 590 roku.
Irlandzcy zakonnicy zatrzymali się na wybrzeżu bretońskim i od króla Franków otrzymali zniszczoną twierdzę rzymską w Annegray. Surowi mnisi iryjscy ze swoją kulturą, pobożnością, ale i gorliwością apostolską, swoim przykładem spowodowali odmianę życia ludzi w Galii, których wiara w Chrystusa uległa zniszczeniu w czasie wędrówek ludów. Wielu młodych urzeczonych przybyszami z Zielonej Wyspy i głoszoną przez nich Ewangelią zapragnęło wstąpić do ich wspólnoty i w związku z tym zaistniała potrzeba założenia drugiego klasztoru. Zbudowany on został nieopodal, na ruinach starożytnego miasta Luxeuil, i nieco później stał się ośrodkiem irlandzkiej tradycji życia monastycznego i misyjnego na kontynencie europejskim. Wkrótce powstał trzeci klasztor – w niedalekim Fontaine. W Luxeuil Kolumban napisał regułę, która przez pewien czas była w Europie bardziej rozpowszechniona niż Reguła św. Benedykta. Jej uzupełnienie stanowił swego rodzaju kodeks karny dotyczący wykroczeń zakonników. Wtedy też napisał dzieło „De poenitentiarum misura taxanda”, w którym przybliżał wierzącym osobistą i częstą spowiedź oraz pokutę. W 610 roku w wyniku sporu z miejscowymi biskupami i konfliktu z merowińskim królem Childebertem musiał opuścić Luxeuil. Udał się do królestwa Longobardów, w północnej Italii, gdzie z inicjatywy króla Agilufa założył w 613 roku klasztor w Bobbio, który stał się ośrodkiem porównywalnym do sławnego klasztoru na Monte Cassino.
Był człowiekiem surowym, wymagającym od siebie i innych, który swą bezkompromisowością w kontaktach z ludźmi i nawoływaniem do odwracania się od dóbr doczesnych, może w człowieku żyjącym współcześnie budzić niechętne zdziwienie. Tymczasem według Benedykta XVI: „jego surowość nie jest nigdy celem samym w sobie, lecz jest tym, by dobrowolnie otworzyć się na miłość Boga i odpowiedzieć całym sobą na otrzymane od Niego dary, odtwarzając w sobie obraz Boży”.

ks. Sławomir Kęszka

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!