TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 28 Września 2020, 23:53
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Św. Fulbert z Chartres (960-1028)

Św. Fulbert z Chartres (960-1028)

Monumentalna gotycka katedra Najświętszej Maryi Panny, zbudowana na przełomie XII i XIII wieku ad majorem Dei gloriam, na górującym nad doliną rzeki Eure wzgórzu Chartres, stanowiła niedościgły wzór dla innych świątyń wznoszonych w tamtym czasie i od wieków zadziwia swoją doskonałością architektoniczną.

Jej początki sięgają czasów wczesnochrześcijańskich i rozwijającego się wówczas w okolicach Chartres nabożeństwa do Matki Chrystusa. Pierwotną drewnianą świątynię, zniszczoną przez pożar w początkach XI wieku, zastąpiła romańska katedra, wzniesiona z kamiennych ciosów, z której po kolejnym pożarze z 1194 roku ocalał portyk zachodni z trzema witrażowymi oknami i kryptą z cennymi relikwiami. Do dnia dzisiejszego pozostałości te są świadectwem wielowiekowego chrześcijaństwa na tym terenie i przypominają inicjatora budowy romańskiej świątyni katedralnej – Fulberta, biskupa zarządzającego diecezją Chartres przez dwadzieścia dwa lata.

Pochodził on z rodziny, która nie posiadała dóbr materialnych i pomimo, że współcześni nazywali go „świętym i mądrym mężem Bożym”, sam określał siebie mianem „biedaka wydobytego z brudu”, bo w czasach, w których żył jego status społeczny zazwyczaj nie otwierał dróg ku realizacji ambitniejszych planów. Świadomość tego niedostatku towarzyszyła mu przez życie i dlatego z pokorą przyjmował wszelkie zaszczyty, nie wykorzystując ich dla celów osobistych, a wszelkie talenty, które posiadał starał się przekształcać w „narzędzia” służby Bogu.

O latach jego młodości prawie nic nie wiemy. Wiadomo jedynie, że uczęszczał do szkoły katedralnej w Reims i dzięki temu, że był zdolnym uczniem słynnego teologa i matematyka Gerberta z Aurillac, późniejszego papieża Sylwestra II, po ukończeniu nauki otworzyła się przed nim droga do kariery – został kanonikiem katedry w Chartres i kanclerzem tamtejszej Kurii biskupiej. Przeglądając mówiące o nim dokumenty można stwierdzić, że był człowiekiem o niezwykłej indywidualności, szerokich horyzontach myślowych i dużym, dobrym wpływie jaki wywierał na otaczających go ludzi.

Przyczynił się też do rozwoju szkoły katedralnej w Chartres, która przez 200 lat stanowiła ważny ośrodek naukowy i duchowy skupiający studentów i wykładowców z całej Europy. Program nauki wykładanej w tej szkole obejmował siedem sztuk wyzwolonych: gramatykę, retorykę i dialektykę oraz arytmetykę, geometrię, muzykę i astronomię. Forma wykładów nawiązywała do metod stosowanych w starożytnych szkołach greckich i opierała się na dialogu i rozmowie, a Fulbert, lubiany przez studentów i nazywany żartobliwie „naszym czcigodnym mistrzem Sokratesem”, posiadał także wykształcenie medyczne i w Chartres można było studiować również medycynę. W 1006 roku, po śmierci biskupa Chartres – Raula, czcigodny Fulbert otrzymał sakrę biskupią. Działał z wielką roztropnością, łącząc mądrość i doświadczenie życiowe ze świętością. W zarządzaniu diecezją był znakomitym jurystą i administratorem oraz duszpasterzem czynnym w wielu dziedzinach życia publicznego, kulturalnego i kościelnego. Jako biskup zwalczał symonię, czyli wykupywanie godności kościelnych przez świeckich, występował przeciw małżeństwom duchownych i starał się wzmocnić autorytet biskupa diecezjalnego, by uwolnić Kościół spod wpływów możnowładztwa, akceptując jedynie niektóre uprawnienia władzy królewskiej, jakie zostały odziedziczone po Karolingach.

Uważany za jednego z ważnych teologów początków XI wieku pozostawił po sobie kilka modlitw i szereg cennych pism, a wśród nich kazania maryjne mówiące o Najświętszej Maryi Pannie jako Matce Miłosierdzia, która rodząc Chrystusa, zrodziła dla ludzi „samo źródło Miłosierdzia”. Uzdrowiony przez Nią z ciężkiej choroby wskazywał i wskazuje nadal, by zwracać się ku niej we wszelkich niedomaganiach, także i tych duchowych, bo „,Maryja napełniona duchem macierzyńskiej miłości, miłuje nas jako Matka Chrystusa i jako Matka współdziała z Nim w dziele naszego zbawienia”.

ks. Sławomir Kęszka

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!