TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 18 Lutego 2020, 20:04
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Rok szczególnej łaski

Rok szczególnej łaski

Diecezja kaliska posiada niezwykły dar w osobie patrona, św. Józefa, a jednocześnie zadanie, aby rozsławiać imię Opiekuna Zbawiciela - mówił ks. bp Edward Janiak, który przewodniczył Eucharystii kończącej szczególny czas, jakim był Nadzwyczajny Rok św. Józefa.

Niewątpliwie czas ten dla wszystkich był niezwykły, nie tylko dla wiernych z terenu diecezji, ale i kraju, a nawet spoza jego granic. Przyczynił się on do ponownego odkrycia tego Bożego obdarowania dla Kościoła Kaliskiego, pomnożył także cześć i chwałę, jaką w sanktuarium odbiera od wieków Patriarcha z Nazaretu. Widząc, że kult św. Józefa ożywia się Ksiądz Biskup Ordynariusz po zasięgnięciu opinii Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej, Kapituły Katedralnej i Kapituły Bazyliki Kolegiackiej, czyli sanktuarium św. Józefa, wystosował prośbę do Ojca Świętego o ogłoszenie takiego czasu dla naszej diecezji. Papież Franciszek przychylił do niej, co ucieszyło wszystkich czcicieli przemożnego orędownika. Inauguracja Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego odbyła się w sobotę, 2 grudnia w kaliskiej bazylice. Co więcej bazylika została ogłoszona Narodowym Sanktuarium św. Józefa. Papież Franciszek nazywając kaliską bazylikę, sanktuarium narodowym nie tylko podniósł jego rangę, ale i wyraził życzenie, by stało się ono jeszcze bardziej miejscem pielgrzymek wszystkich Polaków i by w tym szczególnym i świętym miejscu powierzali się opiece Świętego Patriarchy z Nazaretu. Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salwatore Pennacchio. Na uroczystości przybyli także kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski senior, abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, bp Marek Marczak, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, bp Zdzisław Fortuniak, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej senior.

Cześć Świętemu
Tak też się stało, kaliskie sanktuarium przeżywało swoiste oblężenie i tylko sam Święty Józef wie ilu Jego czcicieli klęknęło przed nim w cudownym wizerunku Świętej Rodziny. Przybywali do niego ze swoimi prośbami, troskami i podziękowaniami. W ciągu tego roku bazylikę odwiedziło setki tysięcy ludzi, a wśród nich przede wszystkim przedstawiciele poszczególnych parafii z terenu diecezji kaliskiej, kapłani, osoby konsekrowane, różnego rodzaju grupy duszpasterskie, młodzież i dzieci pierwszokomunijne. Wśród nich byli pątnicy ze stowarzyszeń, bractw, grup modlitewnych, całe rodziny i osoby indywidualne. A nawet pielgrzymi ze świata, np. USA, Japonii i krajów europejskich. Spotkania odbywały się w każdą sobotę. Poza tym każdego dnia można było skorzystać z sakramentu pokuty w stałym konfesjonale. Warto zauważyć, że Ojciec Święty przychylając się do prośby biskupa Janiaka udzielił wiernym diecezji kaliskiej, a także wszystkim pielgrzymom nawiedzającym kaliską bazylikę łaski odpustu zupełnego.
Nadszedł czas, by podziękować za ten szczególny rok. Stało się to w uroczystość Objawienia Pańskiego. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. biskup Edward Janiak, który jeszcze raz zawierzył cały Kościół powszechny, naszą diecezję i nas samych cichej i pokornej opiece św. Józefa. Wraz z ks. biskupem Janiakiem modlili się biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, a także duchowieństwo, siostry zakonne. Przybyli również przedstawiciele władz samorządowych, uczestnicy Orszaku Trzech Króli i licznie zgromadzeni wierni.

Świadek wydarzeń
- W ewangelicznym opisie pokłonu trzech mędrców brak jest wzmianki o św. Józefie. To typowe dla niego. Jednak nie ma wątpliwości, że był niemym świadkiem tego wydarzenia, które tradycja nazwała Objawieniem Pańskim, objawieniem Bożej chwały całemu światu. Tajemnicą działania św. Józefa jest brak słów i mnogość czynów. To Bóg mówi, a on działa. Czyni to, co Bóg chce, by czynił. Wszystko co zdarzyło się w życiu św. Józefa stało się ze względu na Jezusa, na Boży plan zbawienia i objawiania prawdy całemu światu. Dlatego wejście w cień, zejście z pierwszego planu, milczenie, a jednocześnie działanie to dla Józefa, to najlepsza droga i metoda, by wskazać na Jezusa, by wszystkich przyprowadzić do Syna Bożego, aby poznali prawdę i oddali chwałę Bogu. Także i w tym Nadzwyczajnym Roku w kaliskim sanktuarium, św. Józef ostatecznie kierował nas do Jezusa, podprowadzał nas do źródła łaski, do sakramentu pokuty i Eucharystii, byśmy poznali prawdę i by chwała Boża objawiła się w naszym życiu – mówił Ksiądz Biskup w homilii, nawiązując do uroczystości Objawienia Pańskiego i dodając przy tym, że przecież mędrcy szukali prawdy, szukali prawdziwego Boga, gotowi byli zaryzykować i pójść w nieznane. Reprezentują oni drogę religii ku Chrystusowi.

Czas modlitwy i pracy
Będąc świadkiem większości wydarzeń w minionym roku, nie sposób nie zauważyć przybywających pielgrzymów, ale trudniej jest dostrzec zaangażowanie osób pośrednich. Myślę tutaj o kapłanach głoszących konferencje, ale i o obsłudze, mówiąc prosto całej administracji i obsłudze technicznej. Osoby te, pracując przy bazylice, służyły wszystkim przybywającym do sanktuarium. I te właśnie osoby Ordynariusz uhonorował wręczając srebrne Pierścienie św. Józefa. Otrzymali je: Henryka Kociok i Jerzy Kliber, prowadzący biuro parafialne. A także Irena Berkowicz, która dzielnie obsługiwała rzesze pielgrzymów chcących kupić pamiątki związane z sanktuarium, czy modlitewniki z modlitwami do św. Józefa, Hanna Szkudlarek, zajmująca się pomocą w ramach Zespołu charytatywnego, Piotr Będziński i Wojciech Jeżak, którzy każdego dnia stoją na straży świątyni i posługują jako kościelni w bazylice oraz Marian Sadowski, szafarz nadzwyczajny Komunii św. przy bazylice św. Józefa. Ksiądz Biskup nagrodził również kapłanów posługujących w bazylice, którzy całym sercem zaangażowali się w obchody roku jubileuszowego. Przez cały rok byli do dyspozycji wszystkich przybywających na modlitwę i Msze św. Służyli jako przewodnicy duchowi, ale i zapoznawali czcicieli z historią miejsca i cudownego obrazu oraz służyli w konfesjonale. Są nimi: ks. kan. Jarosław Powąska, ks. Piotr Machała, ks. Michał Świgoniak i ks. Damian Weiss. Natomiast złoty pierścień otrzymał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, który jak pan domu czuwał nad wszystkim. Jego oddanie i posługa były czymś więcej niż tylko wypełnianiem powierzonego mu zadania. Otaczał troską i zainteresowaniem każdego pielgrzyma.
W tym szczególnym roku wydarzyło się wiele dobra. Powstało wiele inicjatyw pod patronem św. Józefa. Zostały zainaugurowane Msze Święte z modlitwą o dobrego męża i dobrą żonę. Z tego co mówił ks. biskup Edward Janiak są już jej pierwsze owoce. Ponadto nasza redakcja Dwutygodnika „Opiekun”, jak i redakcja Radia Rodzina obchodziła 20 - lecie swego istnienia. Dla mnie osobiście choć nie był łatwy, był to rok wielkiej łaski.

Arleta Wencwel

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!