TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 30 Września 2020, 01:24
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Prawda w epoce cyfrowej

Prawda w epoce cyfrowej

W trzecią niedzielę września w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jego tegoroczne hasło brzmi: „Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w epoce cyfrowej”. Specjalnie na ten dzień Benedykt XVI przygotował swoje orędzie. Tym razem przypomina w nim, że sieć internetowa może być wspaniałym środkiem ewangelizacji. Wymaga to jednak krytycyzmu i świadectwa wiary.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu ma zasięg międzynarodowy. Obchodzenie tego dnia zaproponował Sobór Watykański II. W Dekrecie o środkach społecznego przekazu Inter mirifica w 1963 roku ojcowie soborowi stwierdzili, że „W celu skuteczniejszego umacniania różnorodnych form apostolstwa w zakresie środków społecznego przekazu, zgodnie z postanowieniem biskupów, należy ustanowić we wszystkich diecezjach świata dzień, w którym każdego roku wierni będą pouczani o swoich obowiązkach pod tym względem, zachęcani do zanoszenia w tej intencji modlitw i do składania na ten cel ofiar, które winny być przeznaczane na organizowanie i utrzymywanie instytucji i przedsięwzięć, popieranych na tym polu przez Kościół, stosownie do potrzeb świata katolickiego”.

 

Św. Franciszek Salezy i Archanioł Gabriel

Po raz pierwszy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzono na polecenie Pawła VI w 1967 roku. Od tego momentu papieże ogłaszają z tej okazji, z pewnym wyprzedzeniem hasło i orędzie.
Początkowo papieskie orędzie ukazywało się przed samym Dniem. Od 1986 r. przyjął się zwyczaj, że orędzie papieża wychodzi z Watykanu z datą 24 stycznia. Dlaczego akurat wtedy? Tego dnia w Kościele obchodzone jest święto św. Franciszka Salezego, patrona katolickich pisarzy i dziennikarzy. Natomiast hasło ogłaszane jest 29 września, w święto świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, bo Archanioł Gabriel został patronem radiowców. Dzięki takiemu wyprzedzeniu czasowemu episkopaty i diecezje mogą przygotować się do obchodów Dnia w swoich krajach.

W Watykanie sprawami mediów zajmuje się obecnie Papieska Rada Środków Społecznego Przekazu, W Konferencji Episkopatu Polski istnieje Rada do spraw Środków Społecznego Przekazu, której  przewodniczącym jest ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

 

Epoka cyfrowa i ewangelizacja

W tegorocznym orędziu Benedykt  XVI przypomina, że obecnie sieć internetowa prowadzi do zmian kulturowych i społecznych porównywalnych z tymi, jakich dokonała w społeczeństwie rewolucja przemysłowa. Rodzi się nowy sposób poznawania i myślenia, a z nim nieznane dotąd możliwości nawiązywania kontaktów i budowania wspólnoty. Jeśli sieć internetowa jest mądrze wykorzystana, może „pomóc w zaspokojeniu pragnienia sensu, prawdy i jedności, które pozostaje najgłębszym dążeniem człowieka”. Benedykt XVI podkreśla, że „tymi przemianami komunikacji żyją szczególnie ludzie młodzi wraz ze wszystkimi obawami, sprzecznościami i kreatywnością, właściwymi tym, którzy otwierają się z entuzjazmem i ciekawością na nowe doświadczenia życiowe”.

Papież zauważa także niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z nowych osiągnięć. Ważne jest, aby zawsze pamiętać, że kontakt wirtualny nie może zastępować bezpośredniego kontaktu z ludźmi na wszystkich poziomach naszego życia. Natomiast „przekazywanie Ewangelii poprzez nowe media oznacza nie tylko umieszczenie treści wyraźnie religijnych w różnych mediach, ale również konsekwentne świadczenie na własnym profilu cyfrowym oraz w sposobie przekazywania, wyborów, preferencji i osądów, które powinny być w pełni zgodne z Ewangelią, nawet jeśli wprost o niej nie mówią. Ponadto, nawet w świecie cyfrowym nie można głosić orędzia bez konsekwentnego świadectwa tego, który je głosi. W nowych kontekstach i w nowych formach wyrazu chrześcijanin jest po raz kolejny powołany do dawania odpowiedzi każdemu, kto pyta o motywy nadziei, która w nim jest”.

Ojciec Święty w orędziu zachęca „chrześcijan, aby z ufnością oraz świadomą i odpowiedzialną kreatywnością włączyli się w sieć relacji, jakie umożliwiła epoka cyfrowa. Nie tylko dlatego, aby zaspokoić pragnienie obecności, ale dlatego, że ta sieć jest integralną częścią ludzkiego życia. Internet przyczynia się do rozwoju nowych i bardziej złożonych form świadomości intelektualnej i duchowej, wspólnych przekonań. Jesteśmy powołani, by także na tym polu głosić naszą wiarę, że Chrystus jest Bogiem, Zbawicielem człowieka i dziejów, Tym, w którym wszystko osiąga swe spełnienie”. 

 

Na świecie i w diecezji

Słowa Ojca Świętego potwierdza otaczająca nas rzeczywistość. Już teraz internauci mogą znaleźć sporo stron internetowych, forów dyskusyjnych, czatów czy blogów, które proponują wymianę informacji o świecie, diecezji czy pobliskiej parafii, dostęp do dokumentów Kościoła, poznanie świadectw ludzi, którzy spotkali Chrystusa w swoim życiu. Można nawet przeżyć rekolekcje nie wychodząc z domu, zaglądając tylko na stronę internetową. A jeśli szukasz Pisma Świętego z orędziem Jezusa, też znajdziesz je dzięki internetowi. I to wielu językach. Na oficjalnej stronie Stolicy Apostolskiej www.vatican.va dostępne jest nawet w języku chińskim. Ta inicjatywa Watykanu ma znaczenie ewangelizacyjne, bo jak wynika z raportu Chińskiego Towarzystwa Biblijnego, coraz więcej mieszkańców Chin nawraca się na katolicyzm właśnie po lekturze Pisma Świętego. Można tam również przeczytać dokumenty papieskie. (Tak na marginesie według nieoficjalnych informacji publikacja encykliki Ojca Świętego Benedykta XVI Caritas in veritate opóźniała się m.in. ze względu na to, że dużo czasu zajęło tłumaczenie jej właśnie na język chiński.) Chociaż Chiny są krajem, gdzie dostęp do internetu jest ograniczany, to na pewno cenna inicjatywa dla mieszkających tam katolików, odseparowanych przez władze komunistyczne od Kościoła powszechnego.

Wracając na nasze, europejskie, a nawet polskie podwórko. Na forach internetowych znalazłam też dyskusje na temat związany z ewangelizacją, a dotyczący spowiedzi przez internet. Stanowisko Kościoła jest jasne - nie ma takiej opcji. Na koniec zapraszam na nasze diecezjalne strony, bo jest ich sporo. Wśród nich strona „Opiekuna”. To nasz udział w ewangelizacji. Wystarczy wpisać www.diecezja.kalisz.pl i kliknąć na „diecezja w internecie”.

Renata Jurowicz

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!