TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 08 Marca 2021, 10:06
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Ochronki bł. Edmunda Bojanowskiego

Ochronki bł. Edmunda Bojanowskiego

Budynek byłej ochronki. Obecnie dom mieszkalny.
Fot. Iwona Bilan

Wychowanie przedszkolne w Polsce jest powszechne i ogólnodostępne. Do przedszkoli uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Czytając różnorodne źródła historyczne, można dowiedzieć się, że prekursorem chrześcijańskiego wychowania przedszkolnego w Polsce był bł. Edmund Bojanowski, który założył ochronkę w Lewkowie.

Pierwsza ochronka dla dzieci wiejskich powstała w 1850 roku w Podrzeczu. Była to mała, wiejska chata, w której pracowały trzy młode dziewczyny, mieszkanki wsi. Ta pierwsza wiejska ochronka dała początek Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, które dzisiaj pracują w wielu zakątkach świata. W Podrzeczu, który jest oddalony 6 km od Gostynia, w miejscu, w którym była pierwsza ochronka, obecnie znajduje się Dom Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Składa się on z dużego domu z kaplicą bł. Edmunda Bojanowskiego (1814-1871), przedszkola oraz domu formacyjnego, gdzie młode dziewczęta przygotowują się do życia zakonnego.


W rytmie pór roku i dni tygodnia
Program wychowania w ochronkach był bardzo ciekawy. Metody i formy pracy były dostosowane do wieku dzieci. Podstawowym celem wychowania u bł. Edmunda Bojanowskiego była idea religijna. Codziennie dzieci ze swoimi wychowawczyniami robiły rachunek sumienia. Na wartościach religijnych opierał się program nauki, pracy i zabawy. Wszystkie zajęcia zmierzały do rozbudzenia w dzieciach wielkiej miłości Boga, bliźniego i Ojczyzny. W całym procesie wychowania uwzględniano, że skupienie uwagi dziecka, szczególnie tego małego, nie trwa długo. W związku z tym założyciel ochronek zalecał, aby zajęcia w ochronkach były przeplatane śpiewem i gimnastyką.
Na zajęciach śpiewu wykorzystywano pieśni i piosenki ludowe. Program nauczania w ochronkach wyznaczał rytm pór roku i dni tygodnia. Myśl pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego to zintegrowanie natury i religijności. Powstanie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP było dziełem życia bł. Edmunda Bojanowskiego. W 1854 roku powstają kolejne ochronki w Kopaszewie, Turwi i Rąbiniu.

Otwarcie ochronki w Lewkowie
Łukasz Puślecki podczas swoich badań naukowych natrafił niedawno na nieznany dotąd list bł. Edmunda Bojanowskiego z roku 1866. Korespondencja była kierowana do ks. dziekana Antoniego Śmitkowskiego z Jutrosina. W liście tym Bojanowski wspomina między innymi o założeniu ochronki w Lewkowie. Dowiadujemy się, że w 1866 roku we wsi Lewków, położonej cztery kilometry od Ostrowa Wielkopolskiego, staraniem dziedzica Józefa Lipskiego, zostaje wzniesiony budynek o cechach neogotyckich, w którym będzie umieszczona ochronka. Budynek ten istnieje do dnia dzisiejszego i pełni rolę budynku mieszkalnego.
Początkowy termin oddania ochronki w Lewkowie miał być w 1865 roku. Ze względu jednak na pożar zabudowań, termin oddania ochronki przesunięto na 1 lipca 1866 roku. Ostatecznie ochronkę w Lewkowie otwarto 1 grudnia 1866 roku. „W 1875 roku nastąpiło zakończenie opieki nad ochronką w Lewkowie, którą sprawowały Siostry Służebniczki. Zakończenie działalności ochronki było spowodowane polityką Kulturkampfu przez władze pruskie” (Gazeta Ostrowska, 1993, nr 23, str. 9).

Przez zabawę rozwój talentów i wyobraźni
Błogosławiony Edmund Bojanowski zakładał ochronki najpierw w Wielkopolsce, a później na terenie całego kraju. Warto podkreślić, że wiele z nich działa do dzisiaj. Placówki zwane ochronkami były i są miejscem, w którym dzieci przez zabawę mogą rozwijać swoje talenty i wyobraźnię, zdobywają nowe umiejętności, spotykają się ze swoimi przyjaciółmi. Ochronki - przedszkola realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w duchu wartości i zasad katolickich, czyli: wspomagają indywidualny i wszechstronny rozwój dziecka; sprawują opiekę nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb i pomagają rodzinie w wychowaniu dziecka w myśl wiary katolickiej.
Obecne ochronki realizują program wychowawczy i dydaktyczny, dostosowany odpowiednio do potrzeb dzieci w oparciu o program wychowania przedszkolnego, według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP. Dzisiaj ochronki są placówkami nastawionymi na wychowanie w duchu wartości i zasad przekazywanych przez Kościół katolicki. W tych placówkach oświatowych podstawą procesu wychowawczo - dydaktycznego jest odniesienie się do treści pedagogiki personalistycznej i koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego oraz charyzmatu Sióstr Służebniczek NMP.
Bł. Edmund Bojanowski uważał, że najważniejszym celem wychowania jest człowiek, który powinien zostać wychowany na obraz i podobieństwo Pana Boga. Można powiedzieć, że wychowanie według Bojanowskiego miało na celu ukształtować człowieka, który w swoim dorosłym życiu będzie kierować się maksymą: „Żyj tak, aby Twoje postępowanie było dobre, piękne i Bogu miłe”.

Ochronka z lazaretem w latach 1866-1875.
Fot. S. Małyszko

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!