TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 25 Października 2020, 21:24
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Obrońca rodziny i więzień Dachau

17.05.12

Obrońca rodziny i więzień Dachau

majdanski

Ocalenie prawdy o rodzinie było największą przygodą mojego życia– mówił niedługo przed śmiercią ks. abp. Kazimierz Majdański, były więzień nazistowskich obozów zagłady i ofiara pseudoeksperymentów medycznych; założyciel Instytutu Studiów nad Rodziną (INSR) oraz Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny i długoletni redaktor naczelny Ateneum Kapłańskiego (1956-1975). 

 

Kazimierz Majdański urodził się 1 marca 1916 r. w miejscowości Małgów (parafia Lisków) na ziemi kaliskiej. Chrzest Święty udzielony mu został w kościele parafialnym w Liskowie, gdzie posługiwał niezwykły kapłan, ks. Wacław Bliziński, realizujący swoją posługę w myśl przychylania ludziom nieba i chleba. Skoro chrzest odbywał się 4 marca, to imię chrzcielne było przesądzone – św. Kazimierza Królewicza, głównego Patrona Litwy. Kazimierz wychowywał się w ubogiej rodzinie chłopskiej w bardzo trudnych warunkach I wojny światowej (1914-1918) i pierwszych lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Niedługo potem zjawiły się pierwsze oznaki powołania kapłańskiego: najmłodszy z rodziny stworzył własną liturgię domową, wspieraną przez rodzinne otoczenie. 

 

Szlakiem powołania – Włocławek, Dachau, Paryż 

Biskup włocławski Władysław Krynicki, uczony i pedagog, w czasie wizyty pasterskiej w parafii liskowskiej zainteresował się chłopcem i wskazał mu drogę, która mogłaby prowadzić do kapłaństwa. Pomimo, że pochodził z ubogiej rodziny, to jednak dzięki wsparciu liskowskiego proboszcza i kilku innych osób rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym im. Piusa X we Włocławku, które ukończył w 1934 r., a po maturze kontynuował formację we włocławskim Wyższym Seminarium Duchownym. Naukę zakończył po 11 latach. Po wybuchu wojny Kazimierz przebywał w więzieniu i w miejscu internowania duchowieństwa w Lądzie nad Wartą, następnie zaś w dwóch hitlerowskich obozach koncentracyjnych: w Sachsenhausen koło Berlina i w Dachau koło Monachium. W Dachau poddany był zbrodniczym doświadczeniom pseudomedycznym. W tym obozie co drugi zamordowany duchowny pochodził z Polski. Niektórzy spośród nich zostali już wyniesieni do chwały ołtarzy. Swoje uwolnienie z Dachau 29 kwietnia 1945 r. przez niewielki amerykański oddział zwiadowczy tuż przed likwidacją więźniów, uważał za cud. Kilka dni przed uwolnieniem obozu polscy księża ślubowali św. Józefowi Kaliskiemu, że w razie ocalenia, będą szerzyć kult Opiekuna Kościoła, troszczyć się o rodziny i co roku pielgrzymować do sanktuarium Świętego w Kaliszu. Żal, że miejsce martyrologii polskiego duchowieństwa i tysięcy Polaków jest w tak niedoskonały sposób przybliżone odwiedzającym licznie Obóz-Muzeum w Dachau. 

 

Święty Józef i Brat Walenty 

Po powrocie z obozu służbę rodzinie i obronę życia uważał ks. Majdański za najważniejsze zadanie swojej kapłańskiej posługi. Święcenia przyjął wkrótce po zakończeniu wojny 29 lipca 1945 r. w Paryżu, tuż obok wspaniałej świątyni św. Magdaleny i w pobliżu placu Zgody (Madelaine i Concorde), na którym to placu Rewolucja Francuska ustawiła główny szafot. Od 1962 r. był biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej. Sakrę biskupią otrzymał z rąk Prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Siedemnaście lat później Jan Paweł II mianował go ordynariuszem diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Podczas Soboru Watykańskiego II ks. abp. Majdański uczestniczył w rozmowach poprzedzających przygotowywanie listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. W swych wypowiedziach często podkreślał, że główną motywacją wystosowania listu była nauka Chrystusa Pana o konieczności przebaczenia. Jako były więzień obozów zagłady angażował się w dawanie świadectwa o martyrologii duchowieństwa polskiego w czasie
II wojny światowej. Przewodniczył sekcji badań historycznych nad stratami Kościoła katolickiego w okresie okupacji niemieckiej. W 1970 r. ks. bp. Majdański przedstawił papieżowi Pawłowi VI
i Watykańskiemu Sekretariatowi Stanu Memoriał na temat strat duchowieństwa polskiego w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. W 1975 r. złożył w Monachium zeznania podczas procesu byłego lekarza hitlerowskiego, dr. Schutza, szefa stacji doświadczalnej w Dachau. Ogłosił pracę na temat historii obozów koncentracyjnych Będziecie moimi świadkami. Prowadząc różnorodną działalność pamiętał, by otaczać opieką duszpasterską rodziny, prowadził wykłady związane z tym tematem. Był głęboko przeświadczony, że umacniając rodzinę, chroni się także życie nienarodzonych dzieci. Pod wpływem inspiracji pochodzącej od
św. Józefa i jego śp. brata - Walentego Majdańskiego, niezwykłego i podówczas jakby osamotnionego obrońcy życia nienarodzonych i rodziny, rozpoczął organizację Instytutu Studiów nad Rodziną w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Łomiankach koło Warszawy. Po wielu zabiegach władze państwowe PRL udzieliły zgody na założenie Instytutu 29 kwietnia 1975 r., w 30. rocznicę uwolnienia więźniów z Dachau, a znamiennym jest fakt, że zgoda Ministerstwa Oświaty została przysłana do Kalisza i dotarła dokładnie w trakcie trwania modlitwy dziękczynnej byłych więźniów w sanktuarium św. Józefa. 

 

Rodzinny Biskup 

W latach 1979-1992, ks. bp. Kaziemierz Majdański był ordynariuszem diecezji szczecińsko-kamieńskiej, której ramy organizacyjne zostały przez niego tak rozszerzone, że w 1992 r. mogła być podniesiona przez Jana Pawła II do godności metropolii. W diecezjalnym programie duszpasterskim centralne miejsce zajęła rodzina. Powołany w 1980 r. przez Ojca Świętego na wiceprzewodniczącego i sekretarza Watykańskiego Komitetu ds. Rodziny, kierował przygotowaniami Synodu Biskupów o Rodzinie. Uczestniczył także w utworzeniu nowego dykasterium watykańskiego – Papieskiej Rady ds. Rodziny. W latach 1981-1993 był członkiem tej Rady. Zwieńczeniem troski ks. abp.  Majdańskiego o rodzinę, było utworzenie Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, którego misją jest praca na rzecz odrodzenia współczesnej rodziny. 25 marca 1992 r. Jan Paweł II podniósł ks. bp. Majdańskiego do godności arcybiskupiej. Był on laureatem wielu nagród i odznaczeń. W 1991 r. otrzymał Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą za wkład w dzieło pojednania polsko-niemieckiego. W 88. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą (11 listopada 2006 r.) został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego najwyższym odznaczeniem państwowym Orderem Orła Białego. Ks. abp. Majdański zmarł po długiej chorobie, 29 kwietnia 2007 r. dokładnie w 62. rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau. Ponownie Święty Józef Kaliski uśmiechnął się do swego gorliwego i wiernego czciciela, ale i przyjaciela. Był z Nim przez całe jego życie w najważniejszych chwilach i pozostał z nim do końca. 

ks. Sławomir Kęszka

Ks. abp. Majdański zmarł po długiej chorobie, 29 kwietnia 2007 r. dokładnie w 62. rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau. Ponownie Święty Józef Kaliski uśmiechnął się do swego gorliwego i wiernego czciciela, ale i przyjaciela. Był z Nim przez całe jego życie w najważniejszych chwilach i pozostał z nim do końca.  

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!