TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 21 Stycznia 2021, 15:19
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

O wspólnotach duszpasterskich

O wspólnotach duszpasterskich

25 lat diecezji

Do Boga można podążać różnymi drogami. Można czynić to także we wspólnotach. O niektórych z nich była mowa w poprzednich numerach „Opiekuna”, ale ponieważ jest ich wiele i odgrywają ważną rolę w życiu Kościoła także i tym razem poświęcimy im nieco uwagi.

Jedną z podstawowych grup duszpasterskich istniejących we wszystkich parafiach są wspólnoty ministranckie. Do ich tworzenia księża proboszczowie zobowiązani zostali postanowieniami „Konstytucji o Liturgii Świętej”, ogłoszonej przez papieża Pawła VI 4 grudnia 1963 roku, w której czytamy, że: „ministranci, lektorzy, komentatorzy (…) również spełniają prawdziwą posługę liturgiczną. Niech więc wykonują swoją funkcję z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej służbie i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. Należy więc starannie wychować te osoby w duchu liturgii oraz przygotować je do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przysługujących im czynności”.
Nad formacją osób pełniących w parafiach naszej diecezji różne funkcje w Liturgicznej Służbie Ołtarza czuwa Wydział Liturgii i Dyscypliny Sakramentów Kurii diecezjalnej, który od 2001 roku przygotowuje dla nich materiały formacyjne, a także organizuje lub inspiruje konkursy z zakresu znajomości Mszału Rzymskiego i Pisma Świętego oraz spotkania, kursy dla lektorów, rekolekcje i wczasorekolekcje, odbywające się najczęściej w Przedborowie. Osoby opiekujące się ministrantami - z duszpasterzem diecezjalnym, którego obowiązki pełni ks. Sebastian Łagódka - dbają również o ich rozwój fizyczny i organizują dla nich różne zawody sportowe (np. halowej piłki nożnej w Liskowie pod hasłem: „Bądź w Drużynie Jezusa”), a także biorą z nimi udział w licznych pielgrzymkach, w tym do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, dokąd - począwszy od 2008 roku - udają się corocznie lektorzy, ministranci oraz kandydaci na ministrantów z całej diecezji.
Wśród wielu wspólnot duszpasterskich działających w parafiach na terenie diecezji kaliskiej ważne miejsce zajmują również Koła Różańca Świętego, których duszpasterzem diecezjalnym jest ks. Alfred Berlak, Grupy Modlitewne Ojca Pio z ich diecezjalnym opiekunem w osobie ks. Krzysztofa Ślicznego, a także Ruch Światło-Życie, Droga Neokatechumenalna i Odnowa w Duchu Świętym.
Ruch Światło-Życie jest duszpasterstwem o charakterze biblijno-liturgicznym. Jego założycielem był ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), który stworzył system ewangelizacji obejmujący zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe. W ramach ruchu zorganizowano Oazy Dzieci Bożych oraz Oazy Nowego Życia i Oazy Rodzin. Początkowo nosił on nazwę Ruchu Żywego Kościoła i jako dzieło Niepokalanej Matki Kościoła zawierzony został Maryi przez kard. Karola Wojtyłę 11 czerwca 1973 roku. Swoją obecną nazwę ruch przyjął w 1976 roku. Jego naczelnym celem jest formowanie dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty Kościoła oraz tworzenie braterskich wspólnot mających służyć przemianie świata w duchu Ewangelii. Duchowość uczestników ruchu wyraża się w pogłębianiu osobistej relacji z Jezusem, a jego członkowie przez przemianę (metanoię) i podejmowanie bezinteresownej służby (diakonii), świadczą o Jezusie słowem i życiem.
Program formacyjny ruchu składa się z etapów: ewangelizacji (przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela), katechumenatu (formacja w grupie uczniów Jezusa) i diakonii (podejmowanie konkretnej służby w Kościele i w świecie) i jest realizowany poprzez cotygodniowe spotkania małych grup oraz comiesięczne w kręgach rodzin.
Za działalność tej organizacji na terenie diecezji kaliskiej - obejmującej 40 kręgów Kościoła Domowego, 10 wspólnot dorosłych i 5 młodzieżowych oraz liczne diakonie (ewangelizacji, komunikacji społecznej, modlitwy, muzyczną, wychowawczą i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka) - odpowiedzialny jest moderator diecezjalny, którym przez wiele lat był ks. kanonik Jerzy Salamon, a obecnie jest nim ks. Maciej Krulak. Natomiast diecezjalnym moderatorem Kościoła Domowego, skupiającego „małżeńską gałąź Ruchu” i od 1998 roku organizującego ogólnopolskie pielgrzymki do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, był dawniej ks. Jerzy Jeżowski, a aktualnie funkcję tę pełni ks. kanonik Michał Pacyna.
Droga Neokatechumenalna zainicjowana przez Kiko Arguello, Carmen Hernandez i ojca Mario Pezzi, zatwierdzona została 28 czerwca 2002 roku przez Jamesa kard. Stafforda, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich. Stanowi ona katechumenat pochrzcielny, którego podstawowym celem jest ponowne odkrycie chrztu i jego bogactw, a także duszpasterstwo „misyjne” skierowane do tych, którzy oddalili się od Kościoła. Jest to nowa ewangelizacja mająca służyć powtórnemu nawróceniu.
Uczestnictwo w Drodze rozpoczyna się od cyklu katechez wstępnych służących przybliżeniu głównych prawd wiary. Ostateczna decyzja o przyłączeniu się do wspólnoty podejmowana jest podczas wyjazdowej konwiwencji, będącej formą dni skupienia, na której zawiązywane są grupy Drogi wkraczające na etap prekatechumenatu, które - po trwającej pewien czas formacji - przyjmowane są do właściwego katechumenatu. Ostatnią fazą wtajemniczenia chrześcijańskiego Drogi - opartej na trzech podstawowych elementach życia chrześcijańskiego: słowie Bożym, Liturgii i Wspólnocie - jest „Wybranie”.
Pierwsza tego rodzaju wspólnota w naszej diecezji powstała w parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu pod koniec ubiegłego wieku, a jej ówczesny proboszcz, ks. infułat Bogumił Jóźwiak, przez szereg lat odpowiedzialny był za cały diecezjalny neokatechumenat, który obecnie skupia łącznie około 500 osób.
Natomiast wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, zwane też Katolicką Odnową Charyzmatyczną, na terenie, który objęła diecezja kaliska, działały już od początku lat 80. XX wieku, a pięć lat po jej utworzeniu pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała, w słowie skierowanym do kapłanów i wiernych w sprawie ich tworzenia i działania podkreślił (3 października 1997 roku), że wspólnoty te: „czerpią z bogatego życia sakramentalnego i liturgicznego, którego centrum, źródłem i szczytem jest Eucharystia; Eucharystia jako ofiara przebłagalna, jako pokarm dający życie wieczne, jako narzędzie budowania wspólnoty Kościoła, jako obecność prawdziwa i rzeczywista Jezusa pod postaciami wina i chleba” i wskazał, że ich celem jest: „nieustanne nawracanie się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi; osobiste przyjęcie osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy; ewangelizacja w mocy Ducha Świętego, szczególnie ewangelizacja chrześcijan jedynie z imienia oraz ewangelizacja kultury i struktur społecznych, a także stały wzrost w świętości przez łączenie charyzmatów z pełnią życia Kościoła”. Pierwsze rekolekcje diecezjalne dla animatorów tych wspólnot odbyły się w marcu 2002 roku., a od stycznia 2004 roku spotykają się oni co miesiąc w parafii św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim. Od tego też roku organizowane są również rekolekcje dla członków Odnowy w Duchu Świętym (zwykle dwa razy w roku, w różnych miejscowościach).
Pierwszą osobą odpowiedzialną za te wspólnoty w naszej diecezji był ks. Przemysław Niezgódka, a od 2000 roku funkcję tę pełni - jako duszpasterz diecezjalny - ks. Andrzej Markowski.

Tekst Jerzy Aleksander Splitt

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!