TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 22 Października 2020, 17:11
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Na wieczny odpoczynek...

20.07.10

Na wieczny odpoczynek...

W katastrofie prezydenckiego samolotu TU-154 w Smoleńsku zginęły także osoby duchowne

Bp gen. dyw. Tadeusz Płoski
W 1976 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne. 6 czerwca 1982 w katedrze olsztyńskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa warmińskiego Jana Obłąka.
W latach 1983-1986 studiował prawo kanoniczne na KUL w Lublinie. W 1992 roku został oddelegowany do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i 1 czerwca 1992 roku objął urząd notariusza, następnie w 1994 roku - szefa wydziału duszpasterskiego Kurii Polowej w Warszawie.
W 1993 roku uzyskał na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej stopień naukowy doktora prawa kanonicznego. W 1994 roku - jako pierwszy z kapelanów wojskowych - ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie-Rembertowie. W 1995 roku został mianowany dziekanem Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a po ich rozwiązaniu – w 2000 roku kapelanem Biura Ochrony Rządu i w 2001 roku - dziekanem Biura Ochrony Rządu.
Od 1995 do 2001 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma Ordynariatu Polowego „Nasza Służba”. 16 maja 2001 roku objął urząd Kanclerza Kurii Polowej.
Z ramienia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego pełnił funkcję korespondenta Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nominowany na stopnie wojskowe kolejno: 1992 rok – kapitan; 1995 rok – major; 1998 rok – podpułkownik; 2000 rok – pułkownik; 2004 rok - generał brygady; 2006 rok – generał dywizji.
10 marca 1999 roku otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości.
16 października 2004 roku został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II Biskupem Polowym Wojska Polskiego. 30 października 2004 roku przyjął święcenia biskupie i odbył uroczysty ingres z ceremoniałem wojskowym do katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.
W dniu 23 czerwca 2005 roku Prezes Rady Ministrów RP powołał biskupa Płoskiego w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Abp gen. bryg. Miron Chodakowski
Prawosławny ordynariusz polowy wojska polskiego miał 53 lata. Pochodził z Białegostoku; ukończył seminarium duchowne w Jabłecznej w 1978 r. i Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie w 1995 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 r. i w tymże roku złożył śluby wieczyste w klasztorze w Supraślu, którego od 1984 r. był przełożonym.

Ks. płk Adam Pilch
45-letni duchowny był zastępcą ewangelickiego biskupa wojskowego. Pochodził z Wisły, na duchownego został ordynowany 15 lipca 1990 r. w Sorkwitach. W latach 1990-93 był wikariuszem parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Następnie – w latach 1993-1995 był administratorem ewangelickiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, a od 1996 r. jej proboszczem. Od 1999 r. był zastępcą ewangelickiego biskupa wojskowego; od 2000 r. dziekanem wojsk lądowych.

Ks. ppłk Jan Osiński
Wicekanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego i sekretarz biskupa polowego święcenia kapłańskie przyjął w maju 2001 roku. Był naczelnym kapelanem Straży Ochrony Kolei i kapelanem Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie oraz kapelanem 1. Bazy Lotniczej w Warszawie. W 2008 r. uzyskał na UKSW licencjat kanoniczny w zakresie prawa kanonicznego. Miał 35 lat.

Ks. infułat Roman Indrzejczyk
Kapelan prezydenta RP i rektor kaplic prezydenckich, miał 79 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w grudniu 1956 r. Pracował w duszpasterstwie w Drwalewie, Grodzisku Mazowieckim, w warszawskich kościołach św. Aleksandra i Nawiedzenia NMP. Przez 20 lat był kapelanem Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach i proboszczem tamtejszej parafii św. Edwarda, a przez następnych 18 lat, do przejścia na emeryturę w czerwcu 2004 r. - był proboszczem parafii Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu.
Kapelanem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego został 22 grudnia 2005. „Ten wybór to wielki dla mnie zaszczyt, ale także wielki obowiązek” – mówił wtedy ks. Indrzejczyk.

Ks. prof. Ryszard Rumianek
Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, biblista, miał 63 lata. W latach 1966-1972 studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w stolicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.
Studiował na Akademii Teologii Katolickiej, a w latach 1974-77 na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie zdobył licencjat nauk biblijnych. W 1977 roku studiował w Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie, a następnie przez dwa lata na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie obronił doktorat z teologii w 1979 r.

Ks. Józef Joniec SchP
Prezes Stowarzyszenia Parafiada, miał 51 lat. Śluby złożył w 1984 r. w Zakonie Ojców Pijarów. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1985 r. Twórca organizowanej od 1992 r. Parafiady - dorocznej międzynarodowej imprezy sportowo-kulturalno-religijnej dla dzieci i młodzieży. Był rektorem Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie, kierował Pijarskim Centrum Edukacyjnego Stanisława Konarskiego. Był kustoszem sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach.

Ks. infułat Zdzisław Król
Kapłan archidiecezji warszawskiej, kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007, członek Rady Pamięci Walk i Męczeństwa, jeden z najbliższych współpracowników Prymasa Józefa Glempa, miał 75 lat.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 roku. Studiował na KUL, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Od 1967 r. pracownik warszawskiej Kurii Metropolitalnej. Od 1992 r. wikariusz biskupi, sekretarz Rady Kapłańskiej. Był członkiem Rady Biskupiej Archidiecezji Warszawskiej, przewodniczącym Wydziału Charytatywnego Kurii Metropolitalnej i Kolegium Konsulatorów. Postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.

Ks. Andrzej Kwaśnik
Kapłan archidiecezji warszawskiej, Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich, miał 54 lata. Był duszpasterzem oddziałów prewencji policji w Warszawie oraz komendy powiatowej policji w Piasecznie, duszpasterz środowiska motocyklistów. Proboszcz parafii w Starej Iwicznej k. Warszawy.

Ks. prałat Bronisław Gostomski
Kapelan Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Pochodził z Mazowsza. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1972 r. w Płocku. Pracował w Wyszogrodzie i w Płocku w parafii św. Jana Chrzciciela. Studiował na KUL na Wydziale Nauk Humanistycznych. Od sierpnia 1982 roku pracował jako proboszcz w Peterborough, a następnie od czerwca 1990 roku w Bradford. Od 2003 roku został proboszczem w parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie. Był dziekanem dekanatu Londyn-Północ. Miał 62 lata.

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!