TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 22 Października 2020, 11:01
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Misje, nauka i sztuka

Misje, nauka i sztuka

W Kościele katolickim tegoroczny październik jest obchodzony jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny i w związku z tym organizowane są różne akcje. W Kaliszu będą mieć miejsce międzynarodowa konferencja naukowa „Inkulturacja drogą dialogu Kościoła z kulturami świata” i koncert muzyczny „Muzyka barokowa z misji jezuickich i z katedr w Ameryce Hiszpańskiej”.

Księże profesorze, decyzją papieża Franciszka, październik tego roku będzie obchodzony w całym Kościele katolickim jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny i w związku z tym organizowane będą różne akcje, mające na celu pomoc krajom misyjnym i misjonarzom. Wiem, że z tej okazji przygotowujecie coś bardzo szczególnego w Kaliszu. Czy mogę prosić o szczegóły?
Ks. prof. Dariusz Kwiatkowski: Świadomość misyjnego powołania Kościoła jest bardzo żywa także w środowisku naukowym, dlatego jako Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pragniemy włączyć się czynnie w przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Aby jednak nie ograniczyć się tylko do nauki postanowiliśmy zorganizować nie tylko konferencję naukową, ale też szczególny koncert muzyczny. Tematem międzynarodowej konferencji naukowej, zatytułowanej „Inkulturacja drogą dialogu Kościoła z kulturami świata”, będzie zjawisko inkulturacji i adaptacji w liturgii. Konferencja odbędzie 25 i 26 października 2019 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu. Jej organizatorami są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego, Wyższe Seminarium Duchowne oraz Fundacja Mocni Miłością z Kalisza.

Czyli spotkają się w jednym miejscu misje, sztuka i nauka ze szczególnym naciskiem na liturgię. Skąd taki pomysł?
We współczesnym świecie zachodzą duże zmiany, związane choćby z procesem migracji, globalizacji, pojmowania relacji do Boga i człowieka. W związku z tym pragniemy badać, na ile są możliwe i potrzebne zmiany dotyczące celebracji liturgicznych, aby odpowiadały one wspomnianym wyżej zjawiskom. Historia pokazała, że liturgia jest rzeczywistością żywą i na przestrzeni wieków przechodziła różne zmiany. Kościół po Soborze Watykańskim II na nowo otworzył się na proces dostosowania liturgii do kultury danych narodów. Temat konferencji jest ważny i bardzo aktualny, gdyż zmiany następują we współczesnym świecie bardzo szybko i dlatego trzeba szukać nowych metod i dróg dotarcia do człowieka z Dobrą Nowiną, która jest głoszona w ścisłym związku z liturgią. W tym procesie nie można pomijać kultur całego świata, które nadają tożsamość poszczególnym grupom narodowym. W konferencji będą uczestniczyć prelegenci - bardzo znani liturgiści i misjolodzy z Boliwii, Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, Serbii i Polski.

Słowem kluczowym jest oczywiście inkulturacja. Mówimy o niej od kilkudziesięciu lat, ale nie dla wszystkich jest ona zrozumiała.
Podstaw idei inkulturacji należy szukać w nakazie misyjnym Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Wezwanie to było realizowane przez całe dzieje Kościoła w sposób oczywisty i naturalny. Chrześcijaństwo zakorzeniało się w kulturach ewangelizowanych narodów, a zarazem czerpało z bogactwa tych kultur, przejmując niektóre elementy, które były zgodne z Ewangelią. Termin inkulturacja w oficjalnych dokumentach Kościoła pojawia się pierwszy raz w encyklikach Jana Pawła II: Slavorum Apostoli z 2 czerwca 1985 roku oraz w Redemptoris missio z 7 grudnia 1990 roku. Według św. Jana Pawła II inkulturacja jest „wcieleniem Ewangelii w rodzime kultury oraz wprowadzenie tych kultur w życie Kościoła”. Papież kontynuuje tę myśl w encyklice Redemptoris missio, pisząc: „Narody wszystkie, otwórzcie drzwi Chrystusowi! Jego Ewangelia niczego nie odbiera wolności człowieka, należnemu poszanowaniu kultur, ani temu, co dobre w każdej religii. Przyjmując Chrystusa, otwieracie się na ostateczne Słowo Boga, na Tego, w którym Bóg dał się w pełni poznać i który wskazał nam drogę wiodącą do Niego”.
Takie rozumienie inkulturacji rozwija Ojciec Święty Franciszek w adhortacji apostolskiej o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie Evangelii Gaudium, wydanej 24 listopada 2013 roku. Adhortacja podejmuje temat głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie. Papież zaprasza w niej wiernych do rozpoczęcia nowego etapu ewangelizacji, naznaczonego radością. Działania te wyznaczają drogi działań duszpasterskich Kościoła na obecny i przyszły czas. Będą one skuteczne, jeśli wejdą w pozytywny i twórczy dialog z kulturami świata.

Wiemy więc, co nas czeka od strony naukowej, ale być może jeszcze większe zainteresowanie wzbudzi koncert muzyczny. Jaka to będzie muzyka?
Koncert będzie zwieńczeniem całej konferencji i już jego tytuł wyjaśnia wiele: „Muzyka barokowa z misji jezuickich i z katedr w Ameryce Hiszpańskiej”. Jest on oparty na pracach badawczych ks. prof. dr hab. Piotra Nawrota SVD. Dodatkową atrakcją całego wydarzenia będzie również wystawa fotograficzna odkryć naukowych ks. prof. dr hab. Piotra Nawrota oraz z jego pracy misyjnej i działalności muzycznej w Boliwii. Chciałbym dodać, że pomysłodawcą koncertu i jego głównym organizatorem jest ks. dr Włodzimierz Guzik – proboszcz parafii pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu.
Czytelnicy „Opiekuna” mieli już okazję poznać ks. profesora Nawrota, ale nie zaszkodzi przypomnieć, że mamy do czynienia z ekspertem klasy światowej.
Ks. prof. dr hab. Piotr Nawrot SVD jest pracownikiem naukowym Wydziału Teologicznego UAM, a jednocześnie dyrektorem archiwów misyjnych w Boliwii. Nie mamy tutaj miejsca, aby odpowiednio przedstawić jego imponujący dorobek naukowy, czy choćby wymienić wszystkie otrzymane nagrody i odznaczenia. Dość wspomnieć, że w 1998 roku otrzymał prestiżowe stypendium Johna Simona Guggenheima, w 2000 roku został odznaczony przez Korpus Konsularny akredytowany w Boliwii za dorobek wniesiony w studia i propagowanie kultur Indian Boliwii, a w 2004 roku wraz z zespołem organizacyjnym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego „Misiones de Chiquitos” otrzymał medal Królowej Izabeli Katolickiej przyznany przez króla Hiszpanii Juana Carlosa I. Wymieńmy może jeszcze przyznany przez Prezydenta RP w roku 2015 Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury i za osiągnięcia w dziedzinie muzykologii w Ameryce Łacińskiej.

Co usłyszymy podczas koncertu?
W programie koncertu znalazły się utwory nowe, skomponowane w naszych czasach i w większości utwory pochodzące z okresu baroku, czyli z czasu ewangelizowania Ameryki Południowej. Słuchacze będą mogli usłyszeć muzykę, która była komponowana przez Indian w amazońskiej dżungli w okresie od XVI do XVIII wieku. Koncerty przygotowane przez o. prof. Piotra Nawrota są zwykle europejską premierą. Utwory te będzie można usłyszeć podczas koncertu, który odbędzie się 26 października 2019 roku o godz. 17.00 w kaliskiej katedrze. Słuchając barokowej muzyki tworzonej przez Indian, przenosimy się w inną rzeczywistość i doświadczamy niesamowitej strawy duchowej. Indianie, co mocno podkreśla prof. Nawrot, mają niesamowity talent do muzyki i budowy instrumentów. Amerykę Hiszpańską, w czasach gdy powstawały te kompozycje, niektórzy uważali za terytorium społeczności indiańskich o niskim rozwoju kultury. Tymczasem, badania o. Nawrota dowodzą, że ich kompozycje tworzone „ad majorem Dei gloriam” („na większą chwałę Boga”), i z tego względu najczęściej anonimowe, swoim poziomem muzycznym dorównują, a niekiedy nawet przewyższają kompozycje europejskie tamtego okresu. Te utwory mają naprawdę ogromną wartość.

Kto będzie wykonywał te niezwykłe kompozycje?
Będzie to Chór kameralny Dysonas, który powstał jesienią 1991 roku. Tworzą go studenci i absolwenci poznańskich wyższych uczelni. Zespół działa przy Stowarzyszeniu Promocji Kultury Cantamen. Jego kierownikiem artystycznym jest prof. dr hab. Magdalena Wdowicka - Mackiewicz, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu. Chór występuje w Polsce i zagranicą (Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Szwajcaria, Czechy, Serbia, Holandia). Zespół był wielokrotnie nagradzany na polskich i międzynarodowych konkursach chóralnych. Nie będziemy teraz wymieniać wszystkich osiągnięć, ale warto podkreślić, że w 2014 roku chór Dysonans, jako jedyny polski zespół, brał udział w niezwykle prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Chórów a cappella w Londynie, któremu przewodniczył Peter Phillips, dyrektor zespołu The Tallis Scholars. I co może szczególnie istotnie w naszym kontekście, w 2018 roku chór został wspaniale przyjęty na Festiwalu Muzyki Baroku Indian Chiquito i Moxo w Boliwii, gdzie wykonał utwory także w języku miejscowych Indian.

Znamy już organizatorów i wykonawców tego wielkiego wydarzenia naukowego i kulturalnego, prosimy jeszcze o przypomnienie instytucji, które objęły patronat.
Kaliskie wydarzenia naukowe i muzyczne otrzymały patronat honorowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biskupa Kaliskiego, Prezydenta Miasta Kalisza oraz patronat medialny Radia Poznań, Forum Akademickiego, Telewizji internetowej UAM i Telewizji internetowej „Dom Józefa”, Diecezjalnego „Radia Rodzina” oraz Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej „Opiekun”. Wymienione patronaty bardzo mocno podnoszą znaczenie konferencji i koncertu.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy, aby konferencja i koncert okazały się wielkim sukcesem. Za dwa tygodnie przedstawimy ich szczegółowy program.

Ks. Andrzej Antoni Klimek

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!