TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 06 Lipca 2020, 13:45
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

List Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały

Kościół naszym domem

List Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały

Drodzy Diecezjanie,

Przyjmijcie najlepsze życzenia na cały rok 2012, który rozpoczynamy w imię Pana.

W nowy rok wprowadza nas Maryja, Święta Boża Rodzicielka z Jezusem na ręku. To dobry znak, znak nadziei.

 

I

Na progu nowego roku pragnę zaprezentować diecezjalny program duszpasterski. Otrzymali go już wszyscy księża na spotkaniach rejonowych, które odbyły się w połowie listopada ubiegłego roku. Program wydrukował także nasz dwutygodnik „Opiekun”. Program można skserować, przynajmniej jego zasadnicze założenia. Każdy więc może wejść w jego posiadanie.

Program diecezjalny jest podstawą do opracowania programów parafialnych. Myślę, że będzie to wdzięczne zadanie w każdej parafii w ramach prac parafialnej rady duszpasterskiej.

 

II

Jakie są idee wiodące oraz założenia tegorocznego diecezjalnego programu duszpasterskiego?

Tematyka programu została określona hasłowo w słowach: „Kościół naszym domem”. Podobnie jak w roku ubiegłym będziemy koncentrować się na Kościele, lecz pod innym aspektem. W zeszłym roku patrzyliśmy na Kościół jako na „komunię” z Bogiem i z ludźmi.

W komunii Kościoła chcemy w tym roku dostrzec wzajemną głęboką więź oraz bliskość i na ich podstawie czynić Kościół domem, wspólnym naszym domem, gdzie każdy żyje i czuje się u siebie.

W myśl założeń programu Diecezja, jako Kościół partykularny, powinna się stawać „naszym domem”, domem wszystkich diecezjan. Szczytne imię „Diecezja nasz dom” stanowi w roku 2012 zadanie dla świeckich, dla osób konsekrowanych, dla duchownych.

Domem ma stawać się także parafia, jako Kościół parafialny. Trzeba, aby wierni w każdej parafii osiągali świadomość bycia Kościołem, w którym są sobie bliscy, jako bracia i siostry w Panu. Powinni wiedzieć, że jako parafia „tworzą komunijną wspólnotę. Powinni wzajemnie się miłować i jeden drugiego nieść ciężary.” Powinni wiedzieć, że ilekroć ktoś mówi o Kościele, mówi o nich. Jeśli mówi dobrze, mówi dobrze o nich. Jeśli źle, źle mówi o nich.

„Przestrzenią budowania i doświadczania parafii, jako wspólnoty komunijnej, jest niedziela. Dzień dla Pana, dzień dla człowieka, dla rodziny, dla wypoczynku, a także dzień dla pewnego rodzaju aktywności społecznej”.

Znamiona komunijnej wspólnoty Kościoła posiada również rodzina, oparta na sakramentalnym małżeństwie mężczyzny i kobiety. Rodzina jest Kościołem domowym. Dlatego szczególnie ona powinna w tym roku czynić siebie domem dla wszystkich, którzy do niej należą.

Wreszcie niech Kościołem - domem - starają się być kapłani jako prezbiterium diecezjalne, wspólnoty zakonne, Seminarium Duchowne, wspólnota Kapłanów Seniorów w Ostrowie Wielkopolskim, Kuria Diecezjalna, Sąd Biskupi, zespoły, organizacje, grupy duszpasterskie.

Niech wszędzie, gdzie żyjemy, pracujemy, jesteśmy, pojawią się działania zmierzające do urodzinniania wzajemnych relacji i czynienia ich relacjami godnymi ludzi Kościoła.

Niech kieruje nami miłość komunijna. Miłości potrzebują wszyscy, bogaci i biedni. Nikt nie może żyć bez niej. Niech to będzie „miłość miłosierna, która nie wyklucza nikogo, również tych, którzy źle nam czynią, którzy odrzucają naszą życzliwość i nią gardzą”.

 

III

Niezastąpione znaczenie w tworzeniu Kościoła „naszym domem” ma w Diecezji Caritas diecezjalna, a w parafii parafialny zespół charytatywny. Niech Caritas na wszelkie sposoby uaktywnia w ludziach i między ludźmi miłość, aby oni dostrzegali się wzajemnie, otwierali na siebie i dzielili się tym, co posiadają”.

W roku 2012 należy podjąć akcję tworzenia szkolnych Kół Caritas. W każdej szkole może powstać i działać Koło Caritas. Dzieci i młodzież, jak pokazuje doświadczenie, chętnie chcą należeć do takiego Koła. Są wyczuleni na ludzką biedę i pragną wyjść jej naprzeciw. Polskie prawo pozwala tworzyć szkolne Koła Caritas. Odpowiednie materiały prawne, potrzebne do założenia szkolnego Koła Caritas, podaje Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej.

Bracia i Siostry,

W tegoroczny program duszpasterski wpisuje się rocznica dwudziestolecia utworzenia naszej Diecezji, którą będziemy świętować w dniu 25 marca.

W minionych dwudziestu latach źródłem, centrum i celem naszej pracy w Diecezji, w parafiach, we wszelkich wspólnotach był Jezus Chrystus. Staraliśmy się Go poznawać, ku Niemu zdążać i z Nim jednoczyć w łączności ze Świętym Józefem - naszym Patronem i z Jego dziewiczą małżonką Maryją. Im Obojgu, trwającym w doskonałej komunii z Bogiem i między sobą zawierzam ten jubileuszowy rok pracy duszpasterskiej, rok po Nawiedzeniu nas przez Maryję w znaku Jasnogórskiego Obrazu, rok życia Kościołem jako naszym wspólnym domem.

Na tę pracę owocną i radosną wszystkim gorąco błogosławię: 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Wasz Biskup

 

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!